REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteki sieciowe mogą stracić zezwolenia? Inspekcja wszczyna postępowanie…

26 lutego 2019 10:50

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek poinformował, że jeden z Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych postanowił wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia limitów koncentracyjnych aptek. ZAPPA został dopuszczony do postępowania na prawach strony. To odpowiedź na wnioski o cofnięcie zezwoleń 413 aptekom sieciowym w 15 województwach…

Władze powiatu poza ustaleniem harmonogramu dyżurów aptek nie pełnią już żadnej kontroli nad jego przestrzeganiem (fot. Shutterstock)
Organizacja przekonuje, że podjęcie konkretnych działań przez WIF to potwierdzenie, że analiza ZAPPA dotycząca przekraczanych przez sieć aptek DOZ ustawowych limitów koncentracji aptek jest zasadna (fot. Shutterstock)

– W ramach ZAPPA zapowiedzieliśmy walkę z sieciami łamiącymi prawo farmaceutyczne i konsekwentnie realizujemy swój plan. Przez lata komercyjne sieci rozwijały się z pominięciem limitów koncentracji. Zyskiwały i wykorzystywały pozycję dominującą powodując upadek kilku tysięcy prawidłowo działających profesjonalnych aptek – czytamy na stronie Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptekach.

Zdaniem ZAPPA dziś rynek jest wyniszczony, przesiąknięty patologiami. Apteki komercyjne działają często na szkodę pacjentów, o czym coraz częściej mówi się w mediach (czytaj więcej: Aptekarze mają dość. Głośno mówią o patologiach w aptekach…).

REKLAMA

– Nie ma na to naszej zgody. Będziemy walczyć o doprowadzenie rynku aptek do stanu zgodnego z prawem, bo czujemy się odpowiedzialni za pacjentów i aptekarstwo będące elementem systemu ochrony zdrowia – zapowiada ZAPPA.

REKLAMA

Organizacja przekonuje, że podjęcie konkretnych działań przez WIF to potwierdzenie, że analiza ZAPPA dotycząca przekraczanych przez sieć aptek DOZ ustawowych limitów koncentracji aptek jest zasadna.

– Zapraszamy wszystkich farmaceutów będących właścicielami aptek. Przyłączcie się do ZAPPA, pomóżcie nam odbudować profesjonalne, silne i oparte na prawie aptekarstwo, służące pacjentom. Apelujemy też do WIF. Zróbmy wspólnie porządek na polskim rynku aptecznym – czytamy na stronie organizacja.

Jednocześnie Związek zapewnia, że to nie pierwsze postępowanie administracyjne, wszczęte ze zgłoszenia Związku.

– Mahatma Ghandi powiedział kiedyś: „Najpierw Cię ignorują. Potem śmieją się z Ciebie. Później z Tobą walczą. Później wygrywasz.” Cieszy nas decyzja WIF. Właśnie przechodzimy do trzeciego etapu – podsumowuje Marcin Wiśniewski, założyciel ZAPPA.

REKLAMA

Źródło: ŁW/ZAPPA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

10 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szkoda. 10 lat za późno...
W sensie dopiero teraz się zorientowali, że apteki sieciowe im podbierają pacjentów i chcą to odwrócić w imię dobra pacjenta?
Dopiero? ZAPPA to młoda organizacja, istnieje od niespełna roku, a przez ten czas zrobiła już sporo rzeczy, których inni nie chcieli/nie potrafili zrobić przez lata.
No tak. Może to i prawda. Może nie jestem po prostu wystarczająco zorientowany co konkretnie ZAPPA zrobiła.
Ciekawe czy inspekcja weźmie się też za powstające jak grzyby po deszczu spółeczki słupy na pseudofarmaceutów
Spokojnie, słupy też są na celowniku ZAPPA.
10 lat za póżno tak jak ADA i inne działania tego sie nie odwróci szkoda polskie prywatne aptekarstwo na naszych oczach umiera
Dlaczego za późno :) jest jeszcze trochę farmaceutów na których można zrzucić winę po kontrolach
Zappa wzięła na "świecznik" dwie największe sieci, o reszcie jest niewiele, gdyby przyjrzeć się uważnie innym większym sieciom to też może być ciekawie
szkoda ze osoby pracujące w urzędach wydając decyzje nie wypelnialy rzetelnie swoich obowiazkow. wszyscy wiedzieli nikt z tym nic nie robił a teraz maja objawienie....

Powiązane artykuły

Ktoś na tym skorzysta, ale na pewno nie pacjenci Ktoś na tym skorzysta, ale na pewno nie pacjenci

Zdaniem Bartosza Arłukowicza "na pewno są tacy, którzy na tej ustawie skorzystają, ale na pewno nie ...

Skarga na porozumienie między inspekcją farmaceutyczną a samorządem aptekarskim Skarga na porozumienie między inspekcją farmaceutyczną a samorządem aptekarskim

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga na to porozumienie, które w lipc...

Tadeusz Bąbelek zrezygnował z funkcji prezesa WOIA Tadeusz Bąbelek zrezygnował z funkcji prezesa WOIA

Dr n. farm. Tadeusz Bąbelek od wczoraj nie pełni już funkcji prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Rady A...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz