REKLAMA
pt. 26 maja 2023, 09:33

Apteki w Szwecji biją rekordy sprzedaży leków na wszy…

Pomimo faktu, że wszawica uwidacznia się najbardziej w okresie wczesnej jesieni apteki w Szwecji biją na alarm. Okazuje się bowiem, że w ostatnich miesiącach drastycznie zwiększyła się sprzedaż preparatów do zwalczania wszy. Co jest tego powodem?

szwecja.png
Czy z podobnym problemem przyjdzie nam się mierzyć w Polsce? (fot. Shutterstock)

Jak podają szwedzkie media w ostatnim czasie gwałtownie rośnie sprzedaż leków na wszy. Praktycznie wszystkie apteki w kraju odnotowują mocny wzrost zainteresowania tego typu preparatami. Według szacunków wzrost oscyluje na poziomie nawet kilkudziesięciu procent.

– Cały rynek rośnie wolumenowo o 27 procent w porównaniu do poprzedniego roku. Sprzedaje się o 27 procent więcej opakowań – informuje Flippa Revestam z sieci aptecznej Apoteket.

Zgodnie z danymi sprzedażowymi w ubiegłym roku w Szwecji sprzedało się blisko 363.000 opakowań produktów przeciw wszom. Sprzedaż tylko w niecałych 5 miesiącach tego roku wyniosła już ponad 461.000 opakowań różnych preparatów. Dla niektórych aptek to wzrost o ponad 30 procent względem poprzedniego roku. Jak to możliwe?

My w Apoteket sprzedaliśmy o 31 procent więcej opakowań, więc coś się stało, bo to bardzo duże liczby – podkreśla Flippa Revestam.

Czytaj również: Szwedzka apteka oczami polskiego farmaceuty

Co jest przyczyną tak gwałtownego i dużego wzrostu sprzedaży tej kategorii produktów w szwedzkich aptekach?

Najwięcej wszy jest zwykle we wrześniu…

Przypomnijmy, że zwykle największe zainteresowanie preparatami na wszy koncentruje się na pierwszych miesiącach roku szkolnego. Dlatego też to wrzesień i październik są z reguły miesiącami, kiedy to pacjenci nagminnie pytają w aptekach o preparaty przeciwko wszom. To właśnie wtedy dzieci wracają do przedszkoli i szkół, a to główne ogniska rozprzestrzeniania się wszy.

– Klasycznie szczyt był zawsze we wrześniu, ale teraz zaczęło się to dziać już w czerwcu – komentuje Johan Lindh, mikrobiolog i ekspert od wszy z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji.

W jego ocenie w poprzednich latach coraz częściej to właśnie czerwiec jest momentem kulminacyjnym. Mikrobiolog nie potrafi ostatecznie wytłumaczyć, czym spowodowana jest ta zmiana. Jest ona jednak coraz bardziej zauważalna. Od tego, jak duża będzie populacja wszy w czerwcu zależeć będzie nasilenie wszawicy na początku roku szkolnego.

W ostatnich trzech latach prawie najwięcej wszy było w czerwcu. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do wzrostu ilości wszy i myślę, że będzie on jeszcze większy w najbliższych miesiącach – prognozuje ekspert.

Dopiero osiągnięcie szczytu pozwoli ocenić stopień rozprzestrzeniania się wszy. To z kolei będzie stanowiło podstawę do prognozowania nasilenia wszawicy we wrześniu i październiku. Jak wyjaśnia Johan Lindh większa ilość sprzedawanych preparatów może po części wynikać także ze wzrostu świadomości społeczeństwa odnośnie wszawicy. Świadomi pacjenci znacznie częściej dokonują zakupów niezbędnych produktów – nierzadko też w ramach profilaktyki. Podobnego zdania jest przedstawiciel aptek Apoteket. Zaleca on dużą rozwagę i ostrożność.

Wszyscy musimy wziąć na siebie odpowiedzialność. Musimy być uważni, bo wydaje się, że w tym roku populacja wszy jest duża. Ważne, abyśmy wszyscy faktycznie przestrzegali niezbędnych zaleceń – stwierdził Flippa Revestam.

W szwedzkich mediach jest głośno o tej sprawie…

Tematem rosnącej ilości populacji wszy jako pierwsza zajęła się szwedzka telewizja publiczna SVT. Publiczny nadawca podkreśla, że przypadki wszawicy są coraz częstsze. Co więcej – zachęca do zainteresowania się tym tematem na poważnie.

Czy natknąłeś się na informacje, że wiosną w szkole lub przedszkolu Twoich dzieci pojawiły się wszy? Nie jesteś sam. Patrząc na apteczną sprzedaż leków na wszy w tym roku to wyjątkowo duży problem – przestrzega telewizja SVT.

Z kolei na portalu Dagens Medicin znaleźć można artykuł zatytułowany w tłumaczeniu na polski: „Biegnij do apteki po lekarstwo na wszy”. Widać zatem, że problem jest dość duży, a społeczeństwo w Szwecji podchodzi do niego na poważnie. Najbliższe tygodnie pokażą, czy populacja wszy będzie faktycznie znacząco wyższa aniżeli w latach ubiegłych.

Wszawica w Polsce również obecna…

Choć w Polsce nie ma na razie problemu, z jakim zmagają się szwedzkie apteki, to wszawica jest jak najbardziej obecna. Szczególnie dało się go zauważyć w okresie pandemii, kiedy po lockdownie dzieci masowo wróciły do szkół.

Od stycznia do września 2022 sprzedaż preparatów na wszawicę wyniosła już przeszło 1,234 mln sztuk. Podczas gdy przed rokiem było to nieco ponad 792.000 – informowano w grudniu zeszłego roku.

Powrót na nauki stacjonarnej w oczywisty sposób ułatwił wówczas rozprzestrzenianie się wszy. Wbrew temu, co sądzi wielu pacjentów wszawica jest nadal dużym problemem zdrowia publicznego. Pomimo rosnącego poziomu higieny ilość stwierdzanych przypadków wszawicy rośnie. Najwięcej tego typu zdarzeń odnotowuje się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi. Dlatego też apteki powinny przygotować się na wrześniowy boom zainteresowania preparatami do zwalczania wszy.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]