REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Bezpieczeństwo lekowe – jak je skutecznie zwiększać w Polsce?

16 kwietnia 2019 09:30

Redakcja NaTemat.pl przyjrzała się tematowi bezpieczeństwa lekowego. Leki, które można kupić w polskich aptekach, w 70% wyprodukowano za granicą. Jeśli w hurtowniach zabraknie nagle jakiegoś leku, Polacy muszą długo czekać na jego dostawę. Jak unikać takich sytuacji?

(fot. Shutterstock)
Dlatego dostęp polskich pacjentów do leków zwiększają również te zagraniczne firmy farmaceutyczne (fot. Shutterstock)

Bezpieczeństwo lekowe to zapewnienie dostępności produktów leczniczych w takich ilościach, w jakich potrzebują ich pacjenci. Kwestie bezpieczeństwa lekowego zostały ujęte w dokumencie „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022”. Rząd przyjął go pod koniec ubiegłego roku.

Nielegalny wywóz leków to powód nr 1

W dokumencie, który opracował zespół pod kierownictwem wiceministra Marcina Czecha, jednym ze strategicznych celów jest „zapewnienie bezpiecznych i skutecznych leków, dostępnych w odpowiednim miejscu i czasie”. To nie do końca się udaje, ponieważ często pacjenci odchodzą od aptecznego okienka z kwitkiem.

REKLAMA

Głównym powodem braku lekarstw w aptekach jest ich nielegalny wywóz za granicę (czytaj więcej: Nielegalny wywóz leków to proceder niezwykle szkodliwy). Wywozowi leków z Polski ma zapobiegać publikowana przynajmniej raz na dwa miesiące przez Ministerstwo Zdrowia lista produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności. Na ostatnim wykazie z 12 marca znalazło się aż 203 leków.

REKLAMA

Większa zachęta dla rodzimych firm

Sprawy nie ułatwia to, że większość leków kupowanych w rodzimych aptekach pochodzi z produkcji odbywającej się za granicą. Zatem należałoby wprowadzić rozwiązania, które zachęcałyby przemysł farmaceutyczny do inwestowania w badania i rozwój leków bezpośrednio w Polsce.

Poparcie dla takich działań wyraził rząd, który uznał je za jeden z priorytetów w ramach strategii Polityki Lekowej Państwa. W branży lekowej zachętą do podejmowania innowacyjnych prac mogą stać się różnego rodzaju ułatwienia refundacyjne i ulgi podatkowe. Od początku tego roku obowiązuje już IP Box. Jest to 5% stawka podatkowa dla dochodów z komercjalizacji patentów opracowanych w wyniku krajowych badań rozwojowych.

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii trwają zaś pracę nad Innowacyjnym Trybem Rozwojowym (ITR). Tworzony na bazie zapowiedzianego wcześniej Refundacyjnego Trybu Rozwojowego (RTR) ma zachęcać firmy farmaceutyczne, by inwestowały w Polsce. To przełoży się m.in. na większe bezpieczeństwo lekowe (czytaj więcej: Bezpieczeństwo lekowe – jak go nie stracić?).

Ważni są też zagraniczni gracze

Wsparcie dla polskiego sektora farmaceutycznego nie oznacza jedynie troski o rozwój firm z polskim kapitałem. Zdaniem ekspertów m.in. Krzysztofa Kopcia, prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, bezpieczeństwo lekowe zależy nie tylko od produkcji polskich leków. Zależy także od produkcji wszelkich leków w Polsce.

REKLAMA

Dlatego dostęp polskich pacjentów do leków zwiększają również te zagraniczne firmy farmaceutyczne, które w Polsce poza oddziałami handlowymi otwierają własne fabryki oraz centra badawczo-rozwojowe (B+R). Swój zakład produkcyjny nad Wisłą ma chociażby Servier, firma farmaceutyczna, którą założono we Francji w 1954 roku (czytaj więcej: Debata nt. bezpieczeństwa lekowego).

Źródło: IK/natemat.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

MZ jest bezradne w przypadku nielegalnego wywozu leków MZ jest bezradne w przypadku nielegalnego wywozu leków

Za nielegalny wywóz leków grożą wysokie kary finansowe, a teraz także więzienie. Do tej pory GIF nał...

Pacjenci w panice szukają lekarstw, a mafia lekowa ma się dobrze Pacjenci w panice szukają lekarstw, a mafia lekowa ma się dobrze

Kryzys lekowy trwający od ponad miesiąca skutkuje potężnymi brakami podstawowych medykamentów w apte...

Michał Byliniak: Informację o brakach leków należałoby podawać z wyprzedzeniem Michał Byliniak: Informację o brakach leków należałoby podawać z wyprzedzeniem

W wywiadzie dla Gazety Wyborczej Michał Byliniak, prezes OIA w Warszawie przyznał, że warszawskie ap...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz