REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Brytyjscy technicy farmaceutyczni dostaną więcej uprawnień?

1 sierpnia 2019 11:38

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej brytyjskiego rządu poinformował na łamach The Pharmaceutical Journal, że zbada, w jaki sposób można zaktualizować ustawodawstwo i praktykę apteczną, aby umożliwić technikom farmaceutycznym odegranie większej roli w wydawaniu leków w aptekach.

Jeśli chodzi o asystentów, to od ubiegłego roku działa Rejestr Asystentów Medycznych, dzięki któremu mogą oni w imieniu lekarzy wystawić e-zwolnienie i e-receptę (fot. Shutterstock).
Dzięki zwiększeniu roli techników, farmaceuci mają zyskać czas na bezpośredni kontakt z pacjentem, a przez to możliwe będzie lepsze wykorzystanie ich umiejętności klinicznych (fot. Shutterstock)

The Department of Heath and Social Care (DHSC) potwierdził, że technicy farmaceutyczni mogą odgrywać większą rolę podczas wydawania leków w aptekach. Rozwiązania takie zaproponowane zostały w dokumencie „Community Pharmacy Contractual Framework for 2019/20 to 2023/24”, opublikowanym 22 lipca 2019 r. To efekt obietnic rządowych związanych ze zmianami legislacyjnymi, które mają pozwolić na skuteczniejsze wykorzystanie umiejętności personelu aptecznego oraz klinicznej integracji farmaceutów (czytaj więcej: Problemy z obsadą kadrową mają również apteki w Wielkiej Brytanii).

W oświadczeniu dla The Pharmaceutical Journal DHSC wyjaśnia, że będzie analizować, w jaki sposób można zmienić prawo i praktykę apteczną, aby zwiększyć rolę techników farmaceutycznych w wydawaniu leków. Zaznaczono, że technicy zawsze działać będą pod nadzorem farmaceuty. Dzięki proponowanym zmianom, farmaceuci mają zyskać czas na bezpośredni kontakt z pacjentem, a przez to możliwe będzie lepsze wykorzystanie ich umiejętności klinicznych.

REKLAMA

DHSC potwierdził, że szczegółowo zbada przepisy dotyczące wydawania leków. Departament nie zdradził jednak o jakie konkretne przepisy chodzi. We wspomnianym dokumencie zapowiedziano, że „zmiany pozwolą usprawnić proces wydawania leków, co pozwoli farmaceutom wykorzystać ich umiejętności kliniczne w formie dodatkowych usług aptecznych” (czytaj również: Ustawa o zawodzie farmaceuty ograniczy uprawnienia techników? Zapowiadają protest…).

REKLAMA

Farmaceuta będzie mógł opuścić aptekę?

Zmiany zostaną opracowane przy współpracy z Pharmaceutical Services Negotiating Committee (PSNC). Eksperci zwracają jednak uwagę na jeszcze jeden problem.

– To co, rzuca się w oczy, to przeciągająca się dyskusja na temat odpowiedzialności farmaceuty i możliwości opuszczania apteki przez farmaceutę w godzinach pracy, aby mógł być zaangażowany w ‘primary care networks’” – zaznacza Gordon Hockey, dyrektor PSNC.

‘Primary care networks’ jest to projekt będący częścią NHS Long Term Plan, który przedstawia priorytety i zmiany funkcjonowania dla brytyjskiej służby zdrowia na kolejne 10 lat. ‘Primary care networks’ są to sieci podstawowej opieki zdrowotnej zrzeszające od 30 000 do 50 000 pacjentów, których celem jest stworzenie zintegrowanych środowisk usług zdrowotnych (czytaj więcej: Farmaceuci i technicy potrzebni w brytyjskich domach opieki).

Niektórzy farmaceuci krytykowali tę propozycję, twierdząc, że powinni być zawsze dostępni na miejscu, w aptece. DHSC odpowiadając na te uwagi, twierdzi, że są one wynikiem niezrozumienia przedstawionych propozycji, a także „niesformułowania zasad tzw. zdalnego nadzoru apteki, przez farmaceutę”.

REKLAMA

Oprac.: Kamil Bąk
Źródło: Pharmaceutical Journal

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Proszę tylko porównać poziom kształcenia techników tam i aktualnie u nas Psedosorbony tajne komplety za kasę.przyjmowanie nawet bez matury rozpacz po prostu rozpacz Ale głupi sprzeda wszystko co mu kaza
A skąd wiadomo jak jest tam? Tylko dlatego z założenia że "tu jest Polska"?

Powiązane artykuły

Cukrzyca, rodzina i farmaceuci… Cukrzyca, rodzina i farmaceuci…

Kiedy w mediach pojawia się informacja o epidemii groźnego wirusa i tysiącach zarażonych, społeczeńs...

Szkocja: farmaceuci zarobią więcej na wydawaniu antykoncepcji awaryjnej Szkocja: farmaceuci zarobią więcej na wydawaniu antykoncepcji awaryjnej

National Health Service chce podwyższyć stawkę dla szkockich farmaceutów za usługę wydawania pacjent...

Case study: Kobieta poszukująca wsparcia witalności organizmu Case study: Kobieta poszukująca wsparcia witalności organizmu

W dostępnej literaturze fachowej nie znajdziemy zwięzłej i jednoznaczniej definicji pojęcia witalnoś...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz