REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Burzliwa sytuacja na estońskim rynku aptecznym

24 lutego 2020 15:58

1 kwietnia to data, po której wszystkie apteki w Estonii będą już musiały być kontrolowane przez farmaceutów. Na dwa miesiące przed wejściem w życie ustawy, tylko 40% wszystkich aptek spełnia jej wymagania.

1 kwietnia to data, po której wszystkie apteki w Estonii będą już musiały być kontrolowane przez farmaceutów(fot. Shutterstock).
1 kwietnia to data, po której wszystkie apteki w Estonii będą już musiały być kontrolowane przez farmaceutów (fot. Shutterstock).

Estońska wersja ustawy „Apteka dla aptekarza” określa konkretną datę, począwszy od której wszystkie apteki w kraju mają stanowić własność farmaceutów. Będzie to 1 kwietnia 2020 r. Na nieco ponad miesiąc przed wyznaczonym terminem, jak czytamy na portalu gdziepolek.pl, sytuacja wydaje się poważna: do tego stopnia, że koalicja rządowa próbowała nawet całkowicie wycofać się ze zmian, jednak bez skutku. Słychać głosy, że w wyniku ustawy zamknięte zostaną setki placówek, a kilkadziesiąt miejscowości zostanie nawet bez jednej czynnej apteki. W efekcie problemy z dostępem do leków mogą mieć sami pacjenci (czytaj też: WAŻNE: Raport WHO na temat aptek w Europie).

Próba odwrotu

Większość estońskiego rynku aptecznego kontrolowana była dotąd przez sieci powiązane z hurtowniami – w chwili obecnej jedynie 200 z 500 placówek w kraju spełniłoby wymogi ustawy. Dane te musiały mocno zaniepokoić władze, które w konsekwencji zaproponowały projekt ustawy w całości wycofujący ograniczenia własnościowe.

REKLAMA

W głosowaniu, jakie odbyło się 17 grudnia, Parlament odrzucił jednak tę propozycję – próba odwrotu nie powiodła się. Nie trzeba też było długo czekać na odpowiedź ze strony wielkich sieci, które dzień po przegranym głosowaniu, przeprowadziły spontaniczny strajk w formie lockoutu. Akcję rozpoczęto o godzinie 14 i do końca dnia apteki pozostały już zamknięte.

REKLAMA

Głos zwolenników reformy

Jest jednak w Estonii także spora grupa zwolenników reformy. Twierdzą oni, że aptek w ich kraju jest po prostu za dużo. Zdaniem Estońskiej Izby Farmaceutów, najbardziej optymalną ilością, wynikającą z europejskich standardów, byłoby ok. 200-250 placówek zamiast istniejących 500.

Takie zmniejszenie liczby aptek mogłoby w efekcie prowadzić do 45 mln euro rocznie oszczędności, a także do obniżenia aż o 11% cen leków. Co więcej, jak twierdził Tanel Kiik, 77% estońskich miejscowości miałoby już w grudniu dostęp do spełniającej wymogi ustawy apteki (zobacz też: Tomków: mniej aptek to większa stabilność i lepsze zaopatrzenie).

Sieci reagują

Wielkie sieci do końca oczekiwały nadejścia zmian w ustawie. Im bliżej jednak wyznaczonej daty, tym ich nadzieje słabły. Właściciel największej hurtowni w kraju oraz związanej z nią sieci aptek, Margus Linnamäe, zadeklarował, że dostosuje się do obowiązujących norm, ale jednocześnie zagroził złożeniem pozwu przeciwko państwu.

To bezprecedensowa sytuacja w estońskiej historii, że przedsiębiorcy są zmuszeni do oddania swoich firm. Nikt w naszym kraju nie może już mieć poczucia nienaruszalności własności – mówił przedsiębiorca, jak czytamy na portalu Gdzie Po Lek.

REKLAMA

Jednocześnie jednak aktualne pozostaje pytanie, czy nawet jeśli inne sieci dostosują się do formalnych wymogów i również przekażą 51% udziałów farmaceutom, czy będą apteki naprawdę niezależne? Według danych z września ubiegłego roku spośród 175 placówek, które spełniało w tym czasie wymagania ustawy, jedynie 15 z nich można było uznać jako „prawdziwie niezależne”. Większość pozostaje kontrolowana przez wielkie sieci przez programy franczyzowe. Sytuacja w Estonii pozostaje bardzo dynamiczna. Kolejne projekty zmian zapowiedziały partia konserwatywna oraz partia socjaldemokratyczna. Jaki będzie tego finał, dowiemy się niebawem.

AM/gdziepolek.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ministerstwo Zdrowia publikuje poradnik dotyczący e-recept Ministerstwo Zdrowia publikuje poradnik dotyczący e-recept

Ministerstwo Zdrowia stworzyło specjalny poradnik, w którym objaśnia najczęściej pojawiające się pyt...

Coraz mniej aptek – zasługa czy wina „AdA”? Coraz mniej aptek – zasługa czy wina „AdA”?

Ustawa „Apteka dla Aptekarza” weszła w życie w 2017 roku. Jej zadaniem była regulacja rynku sprzedaż...

Naczelna Izba Aptekarska apeluje o większe uprawnienia dla Inspekcji Farmaceutycznej Naczelna Izba Aptekarska apeluje o większe uprawnienia dla Inspekcji Farmaceutycznej

Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w przepisach dotyczących rynku aptecznego i farmaceutycznego ni...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz