REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Co ze starymi receptami od 18 kwietnia? Rozporządzenia ciągle nie ma…

17 kwietnia 2019 08:05

Według obowiązujących przepisów od 18 kwietnia lekarze i pielęgniarki powinni używać wyłącznie nowych wzorów recept. Ministerstwo zdrowia chce przedłużyć okres stosowania starych wzorów jeszcze o rok, jednak rozporządzenie, które miało tę kwestię rozwiązać, nadal nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Farmaceuci niepokoją się, jak mają postępować receptami wystawionymi na starych drukach po 18 kwietnia…

Zmiana rozporządzenia musiałoby zostać opublikowana już dzisiaj, aby jutro zaczęła obowiązywać. Wiele wskazuje, że to się nie uda... (fot. Shutterstock)
Zmiana rozporządzenia musiałoby zostać opublikowana już dzisiaj, aby jutro zaczęła obowiązywać. Wiele wskazuje, że to się nie uda... (fot. Shutterstock)

Zgodnie z brzmieniem obowiązującego rozporządzenia w sprawie recept, od 18 kwietnia lekarze i pielęgniarki mogą używać wyłącznie recept, zgodnych z załączonymi do niego nowymi wzorami. Dzisiaj kończy się bowiem roczny okres przejściowy, jaki mieli oni na zużycie starych druków recept (czytaj więcej: Stare recepty tylko do 17 kwietnia. Czy lekarze o tym pamiętają?). Naczelna Izba Lekarska zaapelowała jednak kilka tygodni temu do ministerstwa zdrowia, by wydłużono możliwość stosowania ich jeszcze do końca 2018 roku (czytaj więcej: WAŻNE: Stare wzory recept będą jednak ważne do końca roku?).

W rezultacie w piątek do konsultacji publicznych trawił projekt rozporządzenia, które wydłuża możliwość stosowania przez lekarzy i pielęgniarki starych wzorów recept jeszcze przez kolejne 12 miesięcy (czytaj więcej: Farmaceuci nie będą musieli odmawiać realizacji starych recept…).

REKLAMA

– Z przeprowadzonych analiz wynika, że znaczna część osób uprawnionych do wystawiania recept odpowiadającym wcześniejszemu, niż określony w załącznikach nr 6 i 7 nowelizowanego rozporządzenia, wzorowi wciąż dysponuje duża liczbą druków recept zgodnych z wcześniejszym wzorem i oczekuje umożliwienia wykorzystania tych druków – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

REKLAMA

Czy Ministerstwo zdąży?

Rozporządzenie trafiło do konsultacji publicznych 12 kwietnia. Zapisano w nim, że ma wejść w życie dzień po opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że musiałoby zostać opublikowane już dzisiaj, aby jutro zaczęło obowiązywać. Wiele wskazuje jednak, że to nie nastąpi. W rezultacie ponownie wraca problem, który już od kilku tygodniu sygnalizują farmaceuci. A chodzi o to wytyczne dotyczące postępowania z receptami wystawionymi od 18 kwietnia na starych wzorach recept.

Naczelna Izba Aptekarska zwróciła się do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości realizacji recept na produkty lecznicze podlegające refundacji po dniu 18 kwietnia 2019 r., jeżeli druk recepty, zgodny jest wyłącznie ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, a nie jest zaś zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 i nr 7 do rozporządzenia w sprawie recept z dnia 13 kwietnia 2018 r.

– Konieczność uzyskania stanowiska Ministra Zdrowia w ww. sprawie wynika z faktu, iż farmaceuci oraz lekarze kierują do Naczelnej Izby Aptekarskiej zapytania o możliwość realizacji starych wzorów recept po dniu 18 kwietnia 2019 roku, tj. po okresie, o którym mowa w § 19 ww. rozporządzenia – zwracała uwagę NIA w piśmie do Ministra Zdrowia.

REKLAMA

Odpowiedzi na to pismo resort zdrowia do tej pory nie udzielił. W odpowiedzi udzielonej naszej redakcji ministerstwo wskazuje, że rozwiązaniem problemu jest zaproponowana zmiana w rozporządzeniu w sprawie recept. Co jednak w sytuacji, gdy nie wejdzie ona w życie na czas?

Czy farmaceuta może zrealizować taką receptę?

Różnice między nowymi i starymi drukami recept nie są wielkie. W przypadku recept „zwykłych”, na nowym wzorze uległ zmianie opis rubryki przeznaczonej na podpis osoby wystawiającej receptę. Na starych receptach widnieje w nim opis „Dane i podpis lekarza”. Od 18 kwietnia obowiązującym opisem będzie „Dane i podpis osoby uprawnionej”. Zmienił się także wzór recept przeznaczonych do wystawiania leków narkotycznych (Rpw). Na nowym wzorze recepty usunięto możliwość wpisania późniejszego czasu realizacji recepty. A zatem recepty wystawiane przez lekarzy na leki narkotyczne od 18 kwietnia 2019 r. nie mogą już posiadać rubryki „Data realizacji ‚od dnia’”.

Część farmaceutów wskazuje, że zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem, recepta może zostać zrealizowana jeśli pod względem graficznym nie odpowiada ona wzorowi. Zapis ten pojawił się w rozporządzeniu w sprawie recept podczas nowelizacji, która miała miejsce 14 września 2018 roku (czytaj więcej: Nowe rozporządzenie w sprawie recept już obowiązuje. Oto najważniejsze zmiany…). Celem jednej ze zmian było umożliwienie między innymi realizacji recept, w sytuacjach wyjątkowych. Wypisanych przez osoby uprawnione, ale niespełniających wymogów formalno-prawnych, jak np. o 3 milimetry za krótki bok recepty papierowej (czytaj więcej: Recepta była za wąska o 3 milimetry. Apteka odmówiła jej realizacji…).

Aktualnie paragraf 8 rozporządzenia mówi, że „Recepta w postaci papierowej, zawierająca dane określone w art. 96a ust. 1 lub 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne, może zostać zrealizowana także w przypadku, gdy: recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny”.

Możliwość zastosowania wspominanego zapisu w opisywanej sytuacji, jest kwestionowana przez część środowiska. Tę opinię zdaje się też potwierdzać uzasadnienie, jakie do zmian w rozporządzeniu podało ministerstwo zdrowia. Resort wskazał w nim bowiem, że apteki odniosą korzyść z nowelizacji, ponieważ zniesie ona konieczność odmowy realizacji recepty niezgodnej z obowiązującej wzorem.

Co więc mają robić apteki po 18 kwietnia, jeśli zmiana w rozporządzeniu nie będzie jeszcze obowiązywać?

AKTUALIZACJA

W środę wieczorem wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował na Twitterze, że rozporządzenie wydłużające możliwość stosowania przez lekarzy i pielęgniarki recept według „starych wzorów” zostało już podpisane. „Farmaceuci są mądrzy i jestem przekonany, że żaden pacjent nie odejdzie od okienka z kwitkiem” – stwierdził Cieszyński (czytaj więcej: Wiceminister uspokaja: rozporządzenie zostało podpisane. Apteki nie staną…).

Źródło: ŁW

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Realizować normalnie. Nawet jak nowela wejdzie z opóźnieniem, to recepty zachowają ważność, bo będzie wydłużony okres przejściowy.
narobią szumu a człowiek w ciągłej niepewności
Stan prawny na dzień 18.04.2019 godz. 9:00 BRAK OGŁOSZONEJ NOWELIZACJI ROZP. W SPRAWIE RECEPT. lege artis - apteka powinna odmawiać realizacji recept wypisanych dzisiaj na starych wzorach do czasu ukazania się nowelizacji
Już jest podpisane http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/718/1

Powiązane artykuły

Chocholi taniec radnych – część 1 Chocholi taniec radnych – część 1

Starosta śremski wszem i wobec od dawna rozgłasza, że w mieście będzie apteka całodobowa. Rozgłasza,...

Farmacja w służbie aliantom – cześć II Farmacja w służbie aliantom – cześć II

Farmacja była kluczową zawodniczką w zmaganiach pomiędzy siłami Państw Osi a Aliantami. Choć wielu h...

Tej wizyty w aptece 19-latek będzie długo żałował… Tej wizyty w aptece 19-latek będzie długo żałował…

W minioną środę do apteki w Lubartowie, przed godziną 15:00 wszedł młody mężczyzna. Później okazało ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz