REKLAMA
śr. 3 stycznia 2024, 12:33

Czy kształcenie specjalizacyjne farmaceutów będzie finansowane z budżetu państwa?

Na stronie internetowej Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej pojawiła się petycja dotycząca finansowania z budżetu państwa kształcenia specjalizacyjnego dla farmaceutów. Jest ona skierowana do Pani Minister Zdrowia, Izabeli Leszczyny. Do jej wysyłania do resortu zdrowia przez farmaceutów, zachęca prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Marcin Bochniarz.

Farmaceutka słucha wykładu siedząc przy biurku.
Farmaceuci chcą by ich kształcenie specjalizacyjne było finansowane ze środków publicznych (fot. Shutterstock)

Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Marcin Bochniarz zachęca członków swojej izby do podpisania petycji do Pani Minister Zdrowia. Jej celem jest uruchomienie finansowania kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów ze środków publicznych. Prezes podkreśla, że walka o finansowanie rozwoju zawodowego farmaceutów ze środków pochodzących z budżetu państwa trwa już wiele lat. Zaznacza przy tym, że finansowane ze środków publicznych jest kształcenie innych zawodów medycznych w naszym kraju.

Od lat walczymy o wprowadzenie finansowania rozwoju zawodowego farmaceutów z budzetu państwa, podobnie jak ma to miejsce dla innych zawodów medycznych- pisze Marcin Bochniarz. 

Zdaniem prezesa Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskie aktualne zmiany personalne zachodzące zarówno w Ministerstwie Zdrowia jak i we władzach samorządu aptekarskiego, są bardzo dobrym czasem, aby ponownie spróbować przypomnieć te postulaty. 

Farmaceuta jest nieodłączną częścią systemu opieki zdrowotnej

W petycji zaproponowanej przez Marcina Bochniarza możemy przeczytać, że farmaceuci odgrywają kluczową rolę w ochronie zdrowia pacjentów. Składa się na nią wykonywanie czynności zawodowych określonych w ustawie o zawodzie farmaceuty, w tym sprawowanie opieki farmaceutycznej. Ponadto, podkreślono korzyści wynikające z działań prowadzonych przez farmaceutów w odniesieniu bezpośrednio do pacjentów. Zaznacza się, że działania te wpływają korzystnie na jakość życia chorych, zmniejszenie częstości ich hospitalizacji oraz kosztów terapii. 

Dla podkreślenia roli farmaceuty w zmniejszeniu obciążenia systemu opieki zdrowotnej, przytoczono także międzynarodowe doświadczenia w tym zakresie. Na jego podstawie można ocenić, że integracja farmaceutów w systemy ochrony zdrowia wpływa bezpośrednio na zmniejszenie liczby wizyt pacjentów w szpitalach oraz u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. To wszystko znacząco wpływa na ogólną kondycję opieki zdrowotnej w tych krajach, w których zostały wdrożone te zmiany.  

Kształcenie specjalizacyjne jest niezbędne do rozwoju kompetencji zawodowych farmaceutów

W petycji zaprezentowanej przez prezesa Marcina Bochniarza podkreślono wpływ kształcenia specjalizacyjnego na rozwój zawodowy farmaceutów, a tym samym na jakość świadczonych przez nich usług. 

– Specjalizacje w dziedzinach farmacji aptecznej, szpitalnej i klinicznej są niezbędne do dalszego rozwoju kompetencji zawodowych farmaceutów, co bezpośrednio przekłada się na jakość świadczonych usług zdrowotnych– możemy przeczytać w petycji. 

Wskazano ponadto, że decyzja o finansowaniu kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów ze środków publicznych stanowi inwestycję w efektywność i bezpieczeństwo leczenia pacjentów w naszym kraju. 

Jak wygląda finansowanie kształcenia specjalizacyjnego w innych zawodach medycznych?

Finansowanie kształcenia specjalizacyjnego wśród lekarzy odbywa się na podstawie dwóch trybów. Pierwszy z nich to tryb rezydencki, który jest dofinansowywany z budżetu Ministerstwa Zdrowia. Drugi to tryb pozarezydencki- w całości opłacany przez pracodawcę.

– (…) są dwa tryby specjalizowania się, rezydencki (opłacany przez MZ z budżetu) oraz pozarezydencki (opłacany przez pracodawcę – szpital/poradnię). W przypadku rezydentury MZ opłaca lekarza do momentu wypracowania zapisów programu specjalizacji na dany miesiąc-cztery (maksymalny okres rozliczeniowy) przez od 3 do 6 lat. Jeśli lekarz w miejscu odbywania specjalizacji pracuje więcej niż wymaga program, różnicę dopłaca pracodawca. Zazwyczaj jest to po prostu dopłata do dyżurów ponad wymaganą liczbę. W przypadku trybu pozarezydenckiego – 100% opłaca pracodawca, który zatrudnia takiego lekarza. Lekarze ponoszą koszty dojazdów na staże i kursy w obu trybach – wyjaśnia lek. Jakub Kosikowski, Rzecznik Prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. 

W przypadku pielęgniarek i położnych finansowanie kształcenia specjalizacyjnego wygląda jeszcze inaczej. W pewnym zakresie jest ono dofinansowywane przez okręgowe izby pielęgniarskie po spełnieniu szeregu warunków. Również specjalizacje pielęgniarek i położnych podlegają współfinansowaniu przez Ministerstwo Zdrowia. Korzysta z niego jednak zaledwie ok. 30% wszystkich pielęgniarek i położnych, które podejmują się rozpoczęcia kształcenia specjalizacyjnego. Pozostałe, mogą liczyć na pomoc ze stron izby, bądź finansują specjalizację w pełni z własnych środków. 

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]