REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czy niehandlowe niedziele wpłynęły na obroty aptek?

4 grudnia 2019 08:02

Od dwóch lat działa prawo zabraniające prowadzenia działalności handlowej w wybrane niedziele. Przepisy te nie dotyczą jednak aptek. Czy to oznacza jednak, że nie wpłynęły one na ich rentowność? Sytuację tę przeanalizował dr Jarosław Frąckowiak, prezes PEX PharmaSequence na łamach najnowszego numeru OSOZ.

Eksperci nie przesądzają wpływu, jaki na rentowność aptek wywarły niehandlowe niedziele (fot. Shutterstock)
Eksperci nie przesądzają wpływu, jaki na rentowność aptek wywarły niehandlowe niedziele (fot. Shutterstock)

W pierwszym roku po wejściu w życie nowych przepisów, sklepy zamykano na dwie niedziele w miesiącu. W mijającym roku mogły pracować tylko przez jedną miesięcznie. Od przyszłego roku sklepy będą zamknięte w niemal każdą niedzielę, z wyjątkiem tych „okołoświątecznych”. Zakaz ten nigdy nie dotyczył co prawda aptek, jednak okazuje się, że miał wpływ na obrotu wielu z nich (czytaj również: Zakaz handlu w niedzielę ominie apteki).

Z danych PEX PharmaSequence wynika, że co dziesiąta apteka indywidualna działa w niedzielę. Z kolei w przypadku Afiliacji Poza-Kapitałowych (APK – apteki, w sposób sformalizowany, zgrupowane i działające w wielu obszarach razem) w niedzielę otwarta jest co siódma placówka.

REKLAMA

– Wydawałoby się zatem, że w niedziele wolne od handlu obroty aptek powinny wzrosnąć, szczególnie w kategoriach, które były najczęściej sprzedawane w obrocie pozaaptecznym. Ale sprawa nie jest aż tak prosta – pisze dr Jarosław Frąckowiak, prezes PEX PharmaSequence w najnowszym numerze magazynu OSOZ.

REKLAMA

Wskazuje on, że w niehandlowe niedziele mogą nadal pracować stacje benzynowe i sklepy prowadzone przez ich właścicieli. Jednocześnie utrzymanie apteki „w ruchu” w niedzielę, jest znacznie droższe niż w dzień powszedni. Przyczyną jest mniejsza liczba transakcji i wyższy koszt personelu. Często bowiem bywa tak, że w niedzielę trzeba płacić pracownikom nie zatrudnionym na stałe w danej aptece. Jeszcze większe znaczenie ma też obrót apteki tego dnia (mierzony ilością lub wartością sprzedaży do pacjenta). Z danych przedstawionych prze dra Frąckowiaka wynika, że obrót statystycznej apteki w przeciętną niedzielę stanowi 28% obrotu z soboty i 16% obrotu z dowolnego, przeciętnego dnia tygodnia (czytaj również: VIDEO: Ryszard Petru twierdzi, że w aptekach pojawi się kiełbasa).

Trend spadkowy i niejednoznaczne przyczyny

Z danych przytoczonych w artykule na łamach magazynu OSOZ wynika, że w 2016 roku udział sprzedaży w niedziele w całkowitej sprzedaży apteki wynosił 2,8%. Rok później wzrósł on do 3%, by w 2018 roku wynieść 2,4% i ostatecznie 2,1% w trwającym jeszcze roku 2019. To wskazuje na trend spadkowy w ostatnich dwóch latach obowiązywania przepisów, dotyczących zakazu handlu w niedziele (czytaj również: „Nie ma się co dziwić, że apteki nie chcą dyżurować”).

Zdaniem dra Jarosława Frąckowiaka nie da się jednak jednoznacznie określić przyczyn takiego trendu. Oprócz zakazu handlu na rynku aptecznym zachodzą także inne zjawiska, z których najbardziej znaczącym jest spadek liczby aptek na rynku.

– Jest ich już mniej niż 14 00, a „w szczytowym” okresie, tuż po przeprowadzeniu AdA było ponad 1000 więcej. Zjawiskiem bezpośrednio związanym z zakazem handlu w niedzielę jest ograniczenie tzw. „ruchu dziennego”. W tym kontekście pojęcie to oznacza ruch konsumentów na obszarach, w których znajdują się placówki handlowe. Szczególnie jest to ważne w przypadku centrów i ulic handlowych. Ważne także dla aptek, to przecież są tzw. „dobre lokalizacje” – konstatuje dr Frąckowiak na łamach OSOZ.

REKLAMA

Mimo wszystko ekspert wskazuje, że wniosek jakoby otwieranie apteki w niedzielę nie miało sensu, nie jest uprawniony z trzech powodów. Pierwszym jest dostęp pacjentów do leczenia. Drugi to budowa marki i wizerunku apteki – pacjenci coraz częściej kierują się dostępnością i jakością usługi, a nie tylko ceną. I po trzecie – dane stanowią uśredniony obraz całego rynku, bardzo zróżnicowanego w kwestii rentowności aptek działających w niedzielę.

Źródło: ŁW/OSOZ

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Apteki w Kalwarii Zebrzydowskiej nie będą dyżurować Apteki w Kalwarii Zebrzydowskiej nie będą dyżurować

Trzy działające obecnie apteki w Kalwarii Zebrzydowskiej nie chcą pełnić nocnych i świątecznych dyżu...

Starosta liczy, że apteki będą całodobowo prowadzić działalność Starosta liczy, że apteki będą całodobowo prowadzić działalność

Starosta Powiatu Białobrzeskiego wystosował list do mieszkańców, w którym przedstawił trudną sytuacj...

Czy zostaną wprowadzone ryczałty za dyżury? MZ tego nie kwestionuje Czy zostaną wprowadzone ryczałty za dyżury? MZ tego nie kwestionuje

Ministerstwo Zdrowia ustosunkowało się do zarówno do pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej, jak i Rzeczn...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz