REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czy ten komunikat radiowy stanowił reklamę apteki?

4 grudnia 2019 12:33

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny rozpatrywał niedawno sprawę komunikatu nadawanego w jednej z rozgłośni radiowych. Informowano w nim o możliwości zwrotu przeterminowanych leków do konkretnej apteki. WIF wszczął w tej sprawie postępowanie dotyczące możliwości naruszenia zakazu reklamy aptek.

Firma dwukrotnie odmówiła podania informacji o zleceniodawcy emisji spotu w radio oraz szczegółów dotyczących okresu jego nadawania (fot. Shutterstock)
Firma dwukrotnie odmówiła podania informacji o zleceniodawcy emisji spotu w radio oraz szczegółów dotyczących okresu jego nadawania (fot. Shutterstock)

Postępowanie w tej sprawie wszczęto po zawiadomieniu, które wpłynęło do Śląskiego WIF drogą elektroniczną. Okazało się, że jedna ze stacji radiowych emitowała komunikat o treści: „Apteki (…) informują, że przeterminowane leki można oddawać do apteki (…)w (…) przy (…) w godzinach otwarcia. Apteka (…)jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21, a w soboty od 8 do 15. Apteka (…) ulica (…)”.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w ramach zbierania materiałów dowodowych kontaktował się ze spółką, do której należała apteka oraz właściciela rozgłośni radiowej. Ta pierwsza zaprzeczyła by miała jakikolwiek związek ze wspomnianym komunikatem emitowanym w radio. Spółka zaprzeczyła też, by zlecała emisję spotu informacyjnego dotyczącego zwrotu leków przeterminowanych do jej apteki.

REKLAMA

Z kolei właściciel rozgłośni radiowej na wezwanie Śląskiego WIF udostępnił nagranie spotu. Firma dwukrotnie odmówiła jednak podania informacji o zleceniodawcy jego emisji oraz szczegółów dotyczących okresu jego nadawania.

REKLAMA

– Z uwagi na obowiązek zachowania w poufności warunków współpracy z klientami spółki, niemożliwym jest udzielenie odpowiedzi na żądanie tut. organu dot. podmiotu zleceniodawcy oraz okresu nadania komunikatu – poinformowała WIF radiostacja.

Postępowanie umorzone w całości

Po zgromadzeniu materiału dowodowego i poddaniu go analizie, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach stwierdził, iż postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe. W rezultacie umorzył je w całości w odniesieniu do przedsiębiorcy prowadzącego aptekę. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w ocenie WIF, nie potwierdził naruszenia przez spółkę zakazu prowadzenia reklamy apteki. Nie tyle nie potwierdzono, co nie zdołano choćby uprawdopodobnić, aby firma zleciła bądź też była świadoma emisji komunikatu radiowego dot. możliwości zwracania przeterminowanych leków do apteki. Jako przyczynę wskazano odmowę udzielenia takiej informacji przez rozgłośnię radiową.

– Powołując się na zasady poufności w kontaktach z klientami, dwukrotnie odmówiła Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w Katowicach, udzielenia odpowiedzi na wezwania w zakresie podania szczegółów emisji komunikatu radiowego, tj. m.in. czy, kto i kiedy zlecał publikowanie treści wiadomości radiowej będącej przedmiotem niniejszego postępowania, przesyłając jedynie zapis dźwiękowy przedmiotowej – wyjaśnia Śląski WIF w swojej decyzji.

Sprawę umorzono, kary nie nałożono.

REKLAMA

Źródło: ŁW/Śląski WIF

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

To jest ciekawostka: jeśli mój samochód nagra fotoradar, to albo dobrowolnie sam podam kto kierował, albo muszę zapłacić mandat z własnej kieszeni. A tu proszę: rozgłośnia nie chce podać zleceniodawcy i .... WIF sprawę umorzył! Zadziwia mnie, jak funkcjonuje prawo w tym kraju...
@m. Moje pierwsze skojarzenie: wyobraziłem sobie Twój samochód, który nagrywa stojący (przejeżdżający?) fotoradar. :-)) (Wiem, wiem...) :-))
A czy WIF jest w tej sytuacji w jakikolwiek sposób ponad prawem? Tu trzeba skierować sprawę do sądu.
Zakaz reklamy staje się martwym przepisem, mało kto go przestrzega i mało kto nakłada kary za jego nieprzestrzeganie. Bądźmy szczerzy i mówmy prawdę. Reklamują się i sieciowe i indywidualne zachęcane do tego przez hurtownie, grupy zakupowe, na zjazdach izbowych.
No jasne że tak. Na zjazdach, konferencjach, spotkaniach. A i tak nie za bardzo jest to kontrolowane, albo przymyka się na to oko...
A tu :http://aptekarze-zary.pl/Wydarzenia%20lat%20ubieg%C5%82ych.html reklama czy nie ? Stowarzyszenie reklamuje apteki? Tak tylko pytam.

Powiązane artykuły

Walka o zakaz reklamy aptek z Kartą Dużej Rodziny w tle… Walka o zakaz reklamy aptek z Kartą Dużej Rodziny w tle…

Ministerstwo Sprawiedliwości w swojej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne zaproponowało zmiany, ...

Internetowa drogeria zapłaci karę za wyroby medyczne w ulotce… Internetowa drogeria zapłaci karę za wyroby medyczne w ulotce…

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach nałożył karę w wysokości 500 zł na internetową drog...

PharmaNET do Posłów: Wesprzyjcie pacjentów, nie korporację aptekarską PharmaNET do Posłów: Wesprzyjcie pacjentów, nie korporację aptekarską

3 kwietnia sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się projektem nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne, z k...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz