REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dlaczego nowy projekt wykazu leków refundowanych zawiera 39 nowych pozycji? Resort zdrowia wyjaśnia…

18 grudnia 2018 07:00

Ministerstwo Zdrowia wydało stanowisko w sprawie wczorajszego artykułu w Gazecie Wyborczej. Jego autorka sugerowała, że jeden telefon wiceszefowej firmy Adamed sprawił, że do projektu wykazu leków refundowanych wróciło 14 leków tej firmy. Resort odrzuca te oskarżenia i tłumaczy błędy w pierwszej wersji projektu…

Farmaceuci chcą przede wszystkim, by ustawowo docenić ich rolę (fot. MGR.FARM)
Ministerstwo Zdrowia odnosi się do artykułu w Wyborczej. Skąd zamieszenie z projektem wykazu leków refundowanych? (fot. MGR.FARM)

We wczorajszym wydaniu Gazety Wyborczej pojawił się artykuł Judyty Watoły sugerujący, że Adamed wpływał na decyzje Ministerstwa Zdrowia. W środę 12 grudnia resort opublikował projekt wykazu leków refundowanych, w którym brakowało 14 leków tej firmy. Wiceprezes Adamedu – Małgorzata Adamkiewicz – miała w czwartek zażądać wpisania z powrotem jej leków na listę oraz zdjęcia projektu ze stron internetowych. Po jego lekturze hurtownie podobno anulowały zamówienia leków Adamedu (czytaj więcej: Ministerstwo Zdrowia zmieniło projekt wykazu leków refundowanych po interwencji Adamedu?).

– Proces odnowienia decyzji refundacyjnych, upływających z końcem 2018 roku, wiąże się z negocjacjami cen – wyjaśnia resort zdrowia. Podkreśla też, że w ramach obowiązujących procedur Komisja Ekonomiczna odrzuciła wnioski części firm. Następnie oczekiwała, że złożą one nowe, korzystniejsze z punktu widzenia pacjentów i finansów publicznych oferty.

REKLAMA

To jedna z technik negocjacyjnych. W wielu przypadkach producenci składają kolejne oferty z cenami niższymi niż poprzednio. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy też, że prowadzi negocjacje w celu uzyskania niższych cen. Oznaczają one bowiem niższe dopłaty pacjentów lub niższe koszty refundacji dla finansów publicznych.

REKLAMA

– W zdecydowanej większości przypadków zabiegi Ministerstwa Zdrowia przynoszą oczekiwane skutki. Osiągnięte w ten sposób oszczędności zostaną wykorzystane do sfinansowania nowych terapii i leków – czytamy w stanowisku resortu. – Dzięki skutecznym negocjacjom będzie możliwe poszerzenie listy leków refundowanych o nowe leki. Jednocześnie polskim pacjentom nie zabraknie leków, które były dotychczas refundowane, a co więcej – w większości przypadków kupią je taniej.

Dlaczego pierwszy projekt nie zawierał leków Adamedu?

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia też na czym polegał błąd, który sprawił, że pierwszy projekt wykazu został w czwartej usunięty (czytaj więcej: Falstart Ministerstwa Zdrowia. Projekt listy leków refundowanych do poprawki…).

– Ponowne opublikowanie projektu nowej listy refundacyjnej nastąpiło z powodu błędu systemu informatycznego, tzn. algorytmu obliczeniowego systemu SOLR. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o tym stosownym komunikatem umieszczonym na stronie internetowej resortu. Nieścisłości zostały skorygowane przez pracowników resortu i nowy, poprawiony projekt został następnie opublikowany – wyjaśnia resort (czytaj więcej: Pilne! Nowy projekt wykazu leków refundowanych).

Ministerstwo przekonuje, że do dnia dzisiejszego nie zakończono jeszcze wszystkich procesów dotyczących odnowienia decyzji refundacyjnych. Rozstrzygnięcia zapadają każdego kolejnego dnia. Z tego powodu nowy opublikowany projekt zawierał 39 nowych pozycji.

REKLAMA

– Sprawy poszczególnych leków od początku do końca prowadzone były przez jednego podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – zapewnia resort. To odpowiedź na kolejną tezę dziennikarki Wyborczej. Według niej brak leków Adamedu wynikał z tego, że pod nieobecność Marcina Czecha decyzje o wpisaniu leku na listę podejmował wiceminister Maciej Miłkowski.

CBA czuwa nad decyzjami podejmowanymi w Ministerstwie Zdrowia

Ministerstwo przypomina, że proces przygotowywania i podejmowania decyzji refundacyjnych regulują zapisy ustawy refundacyjnej z dnia 12 maja 2011 r. Pozostaje on także pod ścisłym nadzorem odpowiednich organów państwa (m.in. CBA) pilnujących przestrzegania prawa oraz interesu publicznego.

– Realizując politykę lekową państwa, minister zdrowia kieruje się zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych (EMB) oraz oceny technologii medycznych (HTA). Ma to zapewnić przejrzystość i racjonalność podejmowanych decyzji o alokacji środków publicznych – czytamy w stanowisku Ministerstwa Zdrowia.

Jednocześnie resort zapewnia, że Judyta Watoła otrzymuje odpowiedzi na pytania zgłaszane do Ministerstwa Zdrowia. Udziela ich Biuro Prasy i Promocji MZ, w terminach zgodnych z Prawem prasowym. Dziennikarka w swoim artykule sugerowała bowiem, że nie otrzymała odpowiedzi o resortu na swoje pytania.

Źródło: ŁW/MZ

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

MZ: opieka refundacyjna dla rzadkich chorób MZ: opieka refundacyjna dla rzadkich chorób

Ministerstwo Zdrowia pochyliło się nad pacjentami cierpiącymi na pęcherzowe oddzielenie naskórka (EB...

MZ wyjaśnia zamieszanie wokół refundowanego leku na łuszczycę MZ wyjaśnia zamieszanie wokół refundowanego leku na łuszczycę

Ministerstwo Zdrowia odniosło się do artykułu w Gazecie Wyborczej pt.: „Kolejna afera z lekiem” auto...

Dlaczego nowy projekt wykazu leków refundowanych zawiera 39 nowych pozycji? Resort zdrowia wyjaśnia… Dlaczego nowy projekt wykazu leków refundowanych zawiera 39 nowych pozycji? Resort zdrowia wyjaśnia…

Ministerstwo Zdrowia wydało stanowisko w sprawie wczorajszego artykułu w Gazecie Wyborczej. Jego aut...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz