REKLAMA
pon. 22 maja 2023, 14:01

Donanemab. Nowy lek spowalnia postęp choroby Alzheimera…

Choroba Alzheimera jest w dużej mierze związana z blaszkami amyloidowymi w mózgu. Nowy lek biologiczny firmy Eli Lilly rozpoznaje amyloid Aβ, który jest agregowany właśnie w blaszkach amyloidowych. Firma poinformowała, że jej lek spowalnia tempo rozwoju choroby o około jedną trzecią.

Póki co nie opublikowano jeszcze wszystkich szczegółów badania nad lekiem donanemab (fot. Shutterstock)
Póki co nie opublikowano jeszcze wszystkich szczegółów badania nad lekiem donanemab (fot. Shutterstock)

Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną. Proces chorobowy jest w dużej mierze związany z blaszkami amyloidowymi, splątkami neurofibrylarnymi i utratą połączeń neuronalnych w mózgu [2]. W mózgu tworzą się nieprawidłowe ilości amyloidu beta (Aβ), gromadzące się pozakomórkowo w postaci blaszek amyloidowych i białek tau, lub wewnątrzkomórkowo w postaci splotów neurofibrylarnych. Wpływa to na funkcjonowanie i łączność neuronów, powodując postępującą utratę funkcji mózgu [3].

Najczęstszym wczesnym objawem jest trudność w zapamiętywaniu ostatnich wydarzeń. W miarę postępu choroby objawy mogą obejmować też problemy z mową, dezorientację (w tym łatwe gubienie się). Pojawiają się również wahania nastroju, samozaniedbanie i problemy behawioralne [4].

Donanemab

Nowym lekiem, który wykazuje obiecujące działania w spowalnianiu postępów choroby  jest  donanemab firmy Eli Lilly. To humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG1. Ten lek biologiczny rozpoznaje amyloid Aβ, który jest agregowany w blaszkach amyloidowych. Większość przeciwciał Aβ w rozwoju terapeutycznym wiąże różne rozpuszczalne lub nierozpuszczalne formy, ale ma niskie powinowactwo do osadzonych blaszek amyloidowych. Uzasadnieniem zastosowania donanemabu jest więc to, że działa właśnie na blaszki [5].

Walka o znalezienie metod leczenia, które zmienią przebieg choroby Alzheimera trwała od dziesięcioleci – powiedziała dr Cath Mummery.

Dyrektorka kliniki zaburzeń poznawczych w brytyjskim National Hospital for Neurology and Neurosurgery przyznała też, że to nowy etap w walce z tą chorobą.

Wkraczamy teraz w czas modyfikacji choroby, w którym możemy realnie mieć nadzieję na leczenie i utrzymanie kogoś z chorobą Alzheimera. Pozwoli to na długoterminowe zarządzanie chorobą, a nie tylko opiekę paliatywną i wspomagającą – dodała.

Badania kliniczne

Póki co nie opublikowano jeszcze wszystkich szczegółów badania nad lekiem, ale ujawniono kluczowe kwestie. W badaniu uczestniczyło 1734 osób w najwcześniejszych stadiach choroby Alzheimera. Donanemab był podawany we wlewie co miesiąc, aż do zniknięcia charakterystycznych blaszek w mózgu. Osoby, którym podano lek, lepiej funkcjonowały w życiu codziennym, zachowując możliwość prowadzenia samochodu lub realizowania hobby [1]. Prawie połowa (47%) uczestników przyjmujących donanemab (w porównaniu do 29% otrzymujących placebo) nie miała progresji klinicznej po 1 roku leczenia. Podawanie donanemabu spowolniło pogorszenie stanu klinicznego o 35% w porównaniu z placebo i skutkowało zmniejszeniem o 40% pogorszenia zdolności do wykonywania codziennych czynności [6].

Częstym działaniem niepożądanym był obrzęk mózgu, występował nawet u jednej trzeciej pacjentów. W większości miał on przebieg łagodny lub bezobjawowy. Jednak u 1,6% pacjentów rozwinął się na tyle mocno, że trzech pacjentów zmarło [1].

Jesteśmy zachęceni potencjalnymi korzyściami klinicznymi, jakie może zapewnić donanemab. Chociaż podobnie jak w przypadku wielu skutecznych metod leczenia wyniszczających i śmiertelnych chorób, wiąże się to z ryzykiem, które może być poważne i zagrażające życiu – powiedział dr Marek Mintun, wiceprezes ds. badań i rozwoju Eli Lilly.

Badanie jest na etapie III fazy. Firma poinformowała też, że rozpocznie proces zatwierdzania leku do stosowania w szpitalach w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Dr Liz Coulthard z University of Bristol powiedziała, że istnieją co prawda znaczące skutki uboczne i brak jest długoterminowych danych, ale lek może pomóc ludziom żyć dłużej z chorobą Alzheimera [1]. W związku z tym korzyści mogą znacznie przewyższyć ryzyko.

Plany na przyszłość

Fakt, że jest to już drugi lek ukierunkowany na amyloid w mózgu, przekonał naukowców, że są na dobrej drodze. I to po dziesięcioleciach niepowodzeń.

To powinno rozwiać wszelkie utrzymujące się wątpliwości co do tego podejścia – powiedział prof. John Hardy z brytyjskiego Instytutu Badań nad Demencją, którego praca doprowadziła 30 lat temu do pomysłu ukierunkowania leczenia na amyloid.

Jesteśmy teraz u progu pierwszej generacji metod leczenia choroby Alzheimera. Jeszcze dziesięć lat temu wielu uważało to za niemożliwe – powiedziała dr Susan Kolhaas z Alzheimer’s Research UK.

Jednak wszystko wskazuje na to, że leki te działają tylko w najwcześniejszych stadiach choroby – zanim uszkodzenia mózgu staną się zaawansowane. Tak więc nawet jeśli nowy lek zostanie zatwierdzony, nadal konieczna będzie rewolucja w sposobie diagnozowania choroby. Tylko 1-2% ludzi ma wykonywane skany mózgu lub analizę płynu mózgowo-rdzeniowego w celu ustalenia, czy rzeczywiście mają chorobę Alzheimera, czy też inną formę demencji, przeciwko której leki byłyby bezużyteczne [1].

Literatura:

[1] https://www.bbc.com/news/health-65471914
[2] „Alzheimer’s Disease Fact Sheet”. National Institute on Aging. Retrieved 25 January 2021.
[3] Tackenberg C, Kulic L, Nitsch RM (2020). „Familial Alzheimer’s disease mutations at position 22 of the amyloid β-peptide sequence differentially affect synaptic loss, tau phosphorylation and neuronal cell death in an ex vivo system”. doi:10.1371/journal.pone.0239584 PMID 32966331.
[4] „Dementia Fact sheet”. World Health Organization. September 2020.
[5] https://www.alzforum.org/therapeutics/donanemab
[6] https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lillys-donanemab-significantly-slowed-cognitive-and-functional

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]