REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Faktura na podstawie paragonu. Co zmienia się od 1 stycznia 2020 roku?

pt. 20 grudnia 2019, 12:10

Przedsiębiorcy zdążyli się już przyzwyczaić do tego, że co roku 1 stycznia budzą się z bólem głowy wywołanym nie tylko szaleństwami sylwestrowej nocy, ale również nową rzeczywistością prawną. Tę nową rzeczywistość od kilku już lat kształtują przede wszystkim zmiany w przepisach podatkowych. Nie inaczej będzie za kilka dni…

Nadal będzie możliwe przekazywanie e-zestawień podpisanych elektronicznych (fot. Shutterstock)
W kwestii faktur na podstawie paragonów dla pacjentów nic się nie zmienia. Co innego w przypadku płatników VAT (fot. Shutterstock)

Od 1 września br. obowiązuje część przepisów dotyczących tzw. białej listy podatników VAT. Od 1 listopada wobec nowych regulacji gros płatności dokonywanych jest z obowiązkowym zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Nie oznacza to jednak, że 1 stycznia 2020 r. nie przyniesie żadnych zmian czy nowości w prawie podatkowym (czytaj również: Koniec z fakturami na podstawie paragonu od 1 stycznia 2020 r.).

– Od tej daty zaczną obowiązywać m.in. przepisy sankcjonujące na gruncie podatków dochodowych naruszenia obowiązku dokonywania płatności na rachunek bankowy wskazany na białej liście oraz dotyczące analogicznej sankcji z tytułu dokonania płatności podlegającej split payment poza tym mechanizmem lub przepisy wprowadzające zmiany dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie istotne przepisy regulujące wystawianie faktur do, a raczej na podstawie paragonów – pisze w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM Tomasz Bek, Radca prawny i partner w AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu (czytaj również: Apteki leczą rany… w przenośni i dosłownie).

REKLAMA

Od stycznia możliwe będzie wystawienie faktury na podstawie paragonu fiskalnego, jedynie wówczas gdy na paragonie wśród elementów wymaganych przepisami znajdzie się również numer identyfikujący podatnika do potrzeb podatku VAT, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

REKLAMA

A co z aptekami?

W kontekście sprzedaży realizowanej przez apteki i punkty apteczne istotne jest, że wymóg wskazania numeru NIP na paragonie fiskalnym, jako warunek wystawienie faktury na podstawie takiego paragonu, dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy faktura wystawiana jest na rzecz podatnika podatku od towarów i usług. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły nadal uzyskać fakturę na podstawie paragonu, na którym nie został wskazany ich NIP. Oznacza to, że pacjenci (osoby fizyczne) nadal będą mogli otrzymać fakturę na podstawie paragonu, na dotychczasowych zasadach.

– Aby zapewnić stosowanie nowych regulacji, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie sankcji dla tych podatników, którzy zdecydowali się wystawić fakturę do paragonu, mimo braku wskazania numeru NIP nabywcy w treści dokumentu fiskalnego. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. art. 106b ust. 6 jeśli podatnik wystawi fakturę VAT w opisanych wyżej okolicznościach, narazi się na wymiar dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze – wskazuje Tomasz Bek.

Sankcja ma charakter obligatoryjny. Zatem jej zastosowanie nie będzie podlegało uznaniu organu. Innymi słowy na podatnika, który wystawi fakturę na podstawie paragonu, na którym nie wskazano numeru NIP nabywcy, organ podatkowy będzie musiał nałożyć dodatkowe zobowiązanie do zapłaty kwoty odpowiadającej wartości podatku VAT wskazanego na fakturze wystawionej na podstawie takiego „niekompletnego” paragonu. Ryzyko negatywnych konsekwencji podatkowych będzie obciążać przede wszystkim sprzedawców wystawiających faktury na podstawie uprzednio wydanych paragonów.

Po co wprowadzono nowe przepisy?

Obowiązujące dotychczas przepisy mające zapewniać elastyczność w dokumentowaniu transakcji oraz chronić podatników przed utratą możliwości odliczenia podatku naliczonego stały się narzędziem służącym popełnianiu oszustw podatkowych.

REKLAMA

– Proceder związany był z faktem, że w praktyce osoby fizyczne często nie decydują się na zabranie ze sobą wydrukowanego w kasie fiskalnej paragonu. Zdarzało się, że sytuację tę wykorzystywali pracownicy sprzedawcy. Zachowywali wydrukowane, ale nieodebrane przez klientów paragony dla siebie, aby później przekazać (najczęściej odsprzedać) je podatnikom, którzy na podstawie tak uzyskanego dokumentu występowali do sprzedawcy o wystawienie faktury. Uzyskane w opisany sposób faktury nieuczciwi podatnicy ewidencjonowali jako dokumentujące nabycie przez nich towarów. Odliczali następnie podatek naliczony wskazany na tych fakturach oraz zaliczali wydatek do kosztów podatkowych na gruncie podatku dochodowego – wskazuje Tomasz Bek w artykule na łamach MGR.FARM.

Sytuację zauważył ustawodawca i postanowił jej przeciwdziałać. Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520) wprowadził art. 106b ust. 5–7, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Jak wskazuje sam projektodawca w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej: „Regulacja ta pozwoli na eliminację procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów”.

Zgodnie z art. 106b ust. 5 „W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej”.

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]