REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Fałszywe zapotrzebowania podpisywał lekarz z… Ministerstwa Obrony?

5 grudnia 2018 09:26

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny cofnął niedawno zezwolenie na prowadzenie apteki, która była zaangażowana w „odwrócony łańcuch dystrybucji”. W trakcie postępowania okazało się, że zapotrzebowania na leki podpisywał lekarz, który pełnił funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej…

Zapotrzebowania były wystawiane przez przychodnię, która nie występowała w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą (fot. Shutterstock)

W czerwcu do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęło pismo od Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Dotyczyło ono podejrzenia prowadzenia przez jedną z lubuskich aptek procederu „odwróconego łańcucha dystrybucji”. Do pisma załączono pismo Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Wynikało z niego, że firma prowadząca aptekę „prowadziła odrębną ewidencję rachunkową w zakresie poniesionych kosztów nabycia leków i uzyskanych przychodów z ich sprzedaży dla poszczególnych aptek”. Przychody ze sprzedaży leków w aptekach były ewidencjonowane wyłącznie na podstawie dobowych raportów fiskalnych.

Kontrola doraźna w aptece

Kilka dni po otrzymaniu pisma z GIF, Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przeprowadził kontrolę doraźną we wskazanej aptece. W jej trakcie zabezpieczono faktury sprzedaży oraz zapotrzebowania lekarskie. Odnotowano też prowadzenie obrotu takimi produktami leczniczymi jak: Alvesco 160 aer., Berodual N, Clexane, Controloc 20, Fragmin, Entocort, Kreon, Pulmicort, Symbicort, Zoladex, Tegretol, Zypadhera, Insuman Rapid, Vimpat.

REKLAMA

W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono, że zapotrzebowania są wystawiane przez placówkę uprawnioną oraz są podpisane przez osobę uprawnioną – lekarza medycyny. Poza tym w systemie komputerowym apteki nie stwierdzono faktur, które wskazał w swoim piśmie Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. W rezultacie 20 czerwca 2018 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie cofnięcia aptece zezwolenia.

REKLAMA

Brak listów przewozowych w jednej z hurtowni

Podczas postępowania przeprowadzono analizę dokumentacji cyfrowej zakupu między apteką, a hurtowniami farmaceutycznymi HURTAP S.A., NEUCA S.A i Bayer sp. z o.o. WIF wezwał też właściciela apteki do przedłożenia brakujących faktur i zażądał wyjaśnień. Firma w ciągu kilkunastu dni przedłożyła brakujące dokumenty. Jednocześnie tłumaczyła, że faktury nie zostały ujęte w oprogramowaniu aptecznym Kamsoft ponieważ nie dotyczyły jednej, a kilku aptek. Miały zostać zaksięgowane w centrali firmy ze względów technicznych.

Spółka oświadczyła też, że towar trafił do apteki bezpośrednio z hurtowni. Jako dowód załączono oświadczenie Dyrektora Oddziału Głogów Hurtap S.A. Wskazywało ono, że towar był dostarczany do apteki przy pomocy transportu świadczonego przez Hurtownię. Jednak po wezwaniu przez WIF dyrektor Oddziału Głogów Hurtap S.A. poinformował on, że do wskazanych faktur brak jest listów przewozowych. To w ocenie Inspektora stawiało w wątpliwość miejsce dostawy leków.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny miał też zastrzeżenia do treści faktur wystawianych przez firmę (właściciela aptek). Między innymi dlatego, że nie oznaczano na nich dokładnie towaru. Wskazywano np. lek Xarelto 20 mg bez podawania ilości tabletek w opakowaniu (podczas gdy w obrocie są jego dwie wielkości). Na innej fakturze znajdował się z kolei lek Zoladex LA 10,8 mg, który sprzedano za cenę 1000 zł netto. Tymczasem jego cena urzędowa wynosiła 844,42 zł. Tym samym spółka nie przestrzegała ceny urzędowej i osiągała wyższy zysk niż w przypadku sprzedaży leku do pacjenta.

Fałszywe zapotrzebowania, niezarejestrowana przychodnia i lekarz…

WIF przeanalizował również zapotrzebowania, które dostarczyła firma w trakcie postępowania. W rezultacie doszedł do wniosku, że zostały one wystawione przez… sprzedawcę. Zdaniem Lubuskiego Inspektora świadczyły o tym dwa fakty: brak podpisu osoby wystawiającej zapotrzebowanie oraz umieszczenie na dokumencie numeru faktury VAT. W ocenie WIF nie ma technicznej możliwości, aby osoba wystawiająca zapotrzebowanie lekarskie znała numer faktury VAT, na jakiej zostanie dokonana sprzedaż. Szczególnie, że faktura była wystawiana 7 dni po zapotrzebowaniu. Jednocześnie zapotrzebowania były wystawiane przez przychodnię, która nie występowała w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

REKLAMA

WIF sprawdził również lekarza, który miał być podpisany pod zapotrzebowaniami. Zgodnie z rejestrem lekarzy prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską był on członkiem Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Posiadał też dwie specjalizacje:

 • Choroby wewnętrzne st. I (2001-05-25, Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej Do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej)
 • Choroby wewnętrzne (2009-11-16, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi)

– W ocenie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jakość wskazanych zapotrzebowań budzi zastrzeżenia ponieważ, lekarz, który podpisał wskazane zapotrzebowanie posiada znaczny dorobek zawodowy, również w administracji państwowej, zgodnie z rejestrem pełnił funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej, a wskazana przychodnia nie była wpisana do odpowiedniego rejestru – czytamy w treści decyzji WIF.

– Brak zarejestrowania przychodni w odpowiednim rejestrze powoduje, że produkty lecznicze były zbywane do podmiotu nieuprawnionego na podstawie błędnie wystawionego zapotrzebowania lekarskiego, które powinno w chwili wystawienia spełnić wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych dnia 18 października 2002 r. – wskazywał WIF.

Personel apteki o niczym nie wiedział

Zdaniem Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego przedsiębiorca samodzielnie (z pominięciem apteki) zaopatrywał w leki deficytowe NZOZ oraz przychodnię lekarską. W ocenie WIF personel apteki, w tym kierownik oraz magistrowie nie posiadali świadomości brania udziału w tzw. odwróconym łańcuchu dystrybucji.

– W niniejszej sprawie zachodzi również pytanie kto zamawiał wskazane produkty lecznicze, ponieważ w trakcie kontroli stwierdzono brak zapotrzebowań w aptece. Kierownik nie miał w ocenie organu wypełnienia swoich kompetencji wskazanych w art. 88. pkt 5 ustęp 5, który jasno wskazuje osobę uprawnioną do dokonywania zakupów leków w hurtowniach farmaceutycznych w imieniu przedsiębiorcy legitymującego się zezwoleniem na prowadzenie apteki – czytamy w treści decyzji WIF.

W ocenie inspektora sprzedaż do podmiotu nieuprawnionego produktów leczniczych pozbawiła właściciela apteki rękojmi. Podobnie jak realizowanie sprzedaży do podmiotów uprawnionych, jednak których działalność wyklucza stosowanie tych leków w prowadzonej praktyce pozbawia podmiot prowadzący aptekę rękojmi.

W rezultacie decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, zezwolenie na prowadzenie apteki zostało cofnięte.

Do pobrania: Decyzja WIFG.8520.4.3.2018a

Źródło: ŁW/Lubuski WIF

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Renia Zaradna (gość) 2018-12-05 21:44:44
Studenci z Janiszowskiej pomogą...
Nieźle się dzieje w lubuskim..

Powiązane artykuły

Kolejne zatrzymania „gangu przebierańców” powiązanego z „mafią lekową” Kolejne zatrzymania „gangu przebierańców” powiązanego z „mafią lekową”

Warszawski przedsiębiorca i były radca prawny z Torunia zostali zatrzymani przez CBA. Jest to kontyn...

Mafia lekowa zyska jeszcze rok dzięki pomysłowi Ministerstwa Zdrowia? Mafia lekowa zyska jeszcze rok dzięki pomysłowi Ministerstwa Zdrowia?

Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przygotowały projekt nowelizacji Prawa...

Farmaceuci godzinami poszukują leków, które są wywożone za granicę Farmaceuci godzinami poszukują leków, które są wywożone za granicę

Z niedawnego raportu NIK wynika, że co roku wyjeżdżają z Polski leki warte 3,5 mld zł. W rezultacie ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz