Z byłym prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej dr. Grzegorzem Kucharewiczem rozmawiał Lech Pilarski w Radiu Białystok. Nowe prawo walczące z mafią lekową to dobry pomysł. Jednak, czy uda się egzekwować ...
Rząd przyjął projekt zmian w Prawie Farmaceutycznym, które mają unieszkodliwić mafię lekową. Zaostrzenia przepisów domagali się sami farmaceuci, ponieważ z kraju często wyjeżdżają leki ratujące życie....
Rada Ministrów przyjęła wczoraj (12 lutego 2019 r.) przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości przełomowe zmiany w prawie, które pozwolą na skuteczną walkę z mafią lekową. Projekt nowelizacji ustaw...
Co roku z Polski wywóz leków sięga wartości 3,5 mld zł. Do tej pory GIF nie mógł ukarać winnych, gdyż nie miał dostępu do żadnych danych. Jednak teraz ma się to zmienić. Mają w tym pomóc Krajowa Admin...
Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET po raz kolejny zaapelował o upublicznienie danych podmiotów, które zostały przyłapane na nielegalnym wywozie leków. Główny Inspektor Farmaceutyczny konsekwentn...
Główny Inspektor Farmaceutyczny powinien nakładać kary finansowe na hurtownie, które nielegalnie wywoziły leki za granicę. Przepisy dokładnie określają nawet wysokość takich kar. Problem w tym, że GIF...
Farmaceucie, który sprzeda leki do Domu Pomocy Społecznej może grozić do 5 lat więzienia - takie zapisy znalazły się w projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego, przygotowanym przez Ministerstwo Sp...
Z niedawnego raportu NIK wynika, że co roku wyjeżdżają z Polski leki warte 3,5 mld zł. W rezultacie codziennie farmaceuci w całym kraju muszą odmawiać pacjentom realizacji recept. O przemilczanym prob...
Niewyobrażalne ilości leków nielegalnie trafiają za granicę, a organy państwowe pozostają bezradne. W najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli, kontrolerzy zarzucają im bezradność i brak zdecydowa...
Powstanie "policja lekowa", która będzie walczyć z nielegalnym wywozem leków... Tak przynajmniej przyszłość inspekcji farmaceutycznej widzi kancelaria premiera. Inspektorzy mają zyskać nowe kompetencj...