Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje ciągle nad projektem nowelizacji prawa farmaceutycznego, wprowadzającego sankcje karne za nielegalny wywóz leków. Jednocześnie zlikwidowane mają zostać sankcje adm...
Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny cofnął niedawno zezwolenie na prowadzenie apteki, która była zaangażowana w "odwrócony łańcuch dystrybucji". W trakcie postępowania okazało się, że zapotrze...
Reporterzy „Magazynu śledczego Anitu Gargas” ujawniają, jak ratujące życie leki „wyparowywały” z polskich aptek. Przez lata warte miliardy specyfiki trafiały za granicę, zamiast do pacjentów. Zachęcam...
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozbili grupę przestępczą, która w latach 2017-2018 skupiła z aptek na terenie kraju leki warte 100 mln zł. Były to m.in. leki przeciwnowotworowe, pr...
Adam Chojnacki, lubuski wojewódzki inspektor farmaceutyczny opowiada w wywiadzie dla Dziennika.pl o mafii lekowej roli prokuratorów w procederze nielegalnego wywozu leków z Polski.