REKLAMA
wt. 14 lipca 2020, 08:02

Farmaceuci skarżą się na reklamy w programie aptecznym. Co na to Kamsoft?

Od kilku tygodni do naszej redakcji napływają listy farmaceutów dotyczące reklam w formie pop-up, jakie pojawiają się w wiodącym programie aptecznym KS-AOW. Skarżą się oni, że utrudnia to ich pracę, a dostawca oprogramowania ignoruje ich apele. Postanowiliśmy zapytać firmę o tę kwestię. O komentarz poprosiliśmy też Naczelną Izbę Aptekarską oraz twórcę konkurencyjnego oprogramowania dla aptek…

Reklamy pop-up nie znikną z KS-AOW. Firma Kamsoft zapowiada jednak pewne zmiany... (Fot. Twitter)
Mimo skarg farmaceutów reklamy pop-up nie znikną z KS-AOW. Firma Kamsoft zapowiada jednak pewne zmiany... (Fot. Twitter)

Trudno dziś sobie wyobrazić pracę w aptece bez komputera i specjalistycznego oprogramowania. Umożliwiają one nie tylko realizację recept, wyliczanie refundacji i zamawianie asortymentu z hurtowni, ale też wywiązywanie się z obowiązków raportowania do ZSMOPL czy weryfikację autentyczności leków. Bez komputera i odpowiedniego oprogramowania, apteka nie jest w stanie funkcjonować. To narzędzia pracy farmaceutów, które muszą być skonstruowane w taki sposób, by realizowanie wszystkich zadań i obowiązków było szybkie oraz wygodne.

Aktualnie na rynku funkcjonuje kilka systemów aptecznych. Jeden z nich – KS-AOW firmy Kamsoft – jest zdecydowanie dominujący. Do tego stopnia, że przez wielu uznawany jest za monopolistę dyktującego warunki swoim klientom. Takie też zarzuty pojawiają się w listach, jakie od kilku tygodni trafiają na naszą redakcyjną skrzynkę (redakcja@mgr.farm). Farmaceuci skarżą się w nich na reklamy pop-up, jakie w ostatnim czasie wyświetlają się w KS-AOW i utrudniają ich pracę (czytaj również: NFZ chce zakończyć monopol Kamsoftu i buduje własny system IT).

Skargi od farmaceutów…

– Podczas 1,5 godzinnej pracy w zamówieniach reklamy wyświetlały mi się aż 7 razy. Żeby je wyłączyć konieczne jest oderwanie ręki od klawiatury i najechanie myszką na przycisk „nie pokazuj więcej”. Wyjście z reklamy tylko przez naciśnięcie „esc” sprawia, że reklama za chwilą znowu się wyświetla – pisze farmaceutka chcąca zachować anonimowość.

– Muszę przyznać, że od dłuższego czasu zastanawiam się jak wyłączyć reklamy w KS-AOW. Uważam, że od chwili ich pojawienia były nachalne. Może będę mało popularny, ale pojawiające się konkursy wzbudzały spory niesmak, tym bardziej, że pojawiały się w miejscu, w którym celowo odciągały użytkownika od pracy, zachęcając elektrycznym czajnikiem, patelnią grillową czy torebką. To nie jest miejsce na tego typu treści – na pewno nie w programie do profesjonalnej obsługi pacjenta w aptece – dr n. farm. Walentyn Pankiewicz.

Podobnych głosów jest więcej i można je znaleźć też w grupach dla pracowników aptek na Facebooku. Skarżą się oni, że reklamy są natrętne, nie da się ich wyłączyć i utrudniają pracę. W ankiecie na ten temat w jednej z takich grup aż 354 osoby (91%) przyznały, że reklamy pop-up w systemie KS-AOW przeszkadzają i utrudniają im pracę. Tylko 30 osób (8%) stwierdziło, że reklamy czasami przeszkadzają, ale są do zaakceptowania. Problemu z nimi nie miały natomiast 4 osoby (1%).

Wyniki sondy przeprowadzonej w grupie "Farmacja" na Facebooku
Wyniki sondy przeprowadzonej w grupie „Farmacja” na Facebooku

O reklamy w programie KS-AOW, skargi farmaceutów i ewentualne działania, które podjęto w tej sprawie postanowiliśmy zapytać Naczelną Izbę Aptekarską. Odpowiedź otrzymaliśmy jeszcze tego samego dnia.

– Naczelna Izba Aptekarska nie odnotowała skarg farmaceutów dotyczących sposobu wyświetlania reklam w oprogramowaniu KS-AOW – poinformowała prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Wszystko jest w regulaminie

Jednocześnie prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej zwróciła uwagę, że informację na temat zamieszczania w programie KS-AOW treści o charakterze reklamowym, promocyjnym i informacyjnym zawarto w umowie licencyjnej z dostawcą oprogramowania.

– Wyświetlanie ograniczonej do minimum liczby reklam powinno odbywać się w sposób nieinwazyjny, a więc umożliwiający bez przeszkód korzystanie z funkcjonalności systemu – stwierdziła prezes NRA.

Fragment regulaminu umożliwiający wyświetlanie reklam w KS-AOW
Fragment regulaminu umożliwiający wyświetlanie reklam w KS-AOW

Kilkoro farmaceutów, którzy napisali do naszej redakcji, kontaktowało się w tej sprawie też w firmą Kamsoft. W odpowiedzi usłyszeli, że „informacje handlowe oraz reklamy dotyczące Operatora OSOZ oraz innych podmiotów gospodarczych” są wyświetlane zgodnie regulaminem zaakceptowanym przez wszystkich użytkowników programu. Reklam nie da się też wyłączyć.

– Kontaktowałem się kilkukrotnie z dostawcą oprogramowania, prosząc o możliwość wyłączenia reklam. Podkreślałem za każdym razem, że nie rozumiem dlaczego reklamy pojawiają się w oprogramowaniu, za które płacimy opłatę licencyjną – analogicznie do aplikacji dnia codziennego dostępnych w naszych urządzeniach przenośnych, gdzie pełna wersja (płatna) aplikacji jest pozbawiona reklam – mówi Walentyn Pankiewicz.W pewnym momencie wystosował nawet do firmy Kamsoft pismo z informacją, że za oglądanie reklam będzie pobierał opłatę. W odpowiedzi dostawca poinformował, że żądania te są bezpodstawne. Na wyświetlanie reklam pozwala bowiem regulamin, który właściciel apteki zaakceptował wykupując licencję na KS-AOW.

– Tak więc za nasze własne pieniądze kupujemy sobie możliwość oglądania reklam, na których (oprócz opłaty licencyjnej) zarabia dostawca. Nikt nie wymyśliłby tego lepiej – podsumowuje Pankiewicz.

To koszt stabilności cenowej…

O odniesienie się do skarg farmaceutów poprosiliśmy oczywiście też firmę Kamsoft. W odpowiedzi otrzymaliśmy obszerne wyjaśnienie (cała jego treść dostępna na drugiej stronie artykułu), które można podsumować stwierdzeniem: dzięki zyskom z reklam, nie jest konieczne podnoszenie ceny licencji na używanie programu. Firma wskazuje, że przez ostatnie lata koszty pracy w branży IT (w szczególności programistów) rosną lawinowo, wielokrotnie szybciej, niż inne wskaźniki markoekonomiczne.

– W tym samym czasie system informatyczny był i jest intensywnie wyposażany w nowe funkcjonalności, których wprowadzenie wynika z obowiązków nakładanych na apteki przez zupełnie nowe przepisy prawa (do największych z nich zaliczyć należy choćby RODO, JPK, czy kilka iteracji ZSMOPL). Właściciele aptek nie byli obciążani kosztami wprowadzania tych nowych rozwiązań, między innymi z dzięki temu, że KAMSOFT pozyskuje finansowanie z innych źródeł – wskazuje Kamsoft.

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

9 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Mnie się wydaje, że kiedyś była możliwość wyłączenia reklam w Kamsofcie? Nie wiem jak to w tej chwili wygląda?
Można je wyłączyć w ADMINIE, w ustawieniach lokalnych bodajże - jako aktywny wygaszacz PROMEDIN - odznaczyć tą funkcję + w windowsie w ustawieniach wygaszacza ekranu
Wygaszacz tak, ale teraz pojawiają się reklamy jako pop-ul, a nie wygaszacz ekranu.
+ polecam wyłączyć sobie Turbo Bloz, bo turbo to on jest, ale tylko z nazwy...
a jak można wyłączyć na dłużej turbo bloz ? Czy za każdym razem trzeba naciskać chmurkę w lewym dolnym rogu czy da się to gdzieś trwale wyłączyć???
Kamsoft za mało zarabia. Firmy płacą i mają...
banujemy reklamowane produkty.
Dodałem do giełdy pomysłów opcję "Więcej reklam". Zaproponowałem, by ekspedycja również była przerywana reklamą, podobnie, by przed wysłaniem ZSMOPL'a była konieczność obejrzenia krótkiego filmu reklamowego. Ale niestety administrator nie poddał mojego pomysłu pod głosowanie:)