REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceutka ukarana za udział w reklamie suplementu diety

24 września 2018 04:50

Kilka lat temu w środowisku farmaceutycznym szerokim echem odbił się udział farmaceutki w reklamie telewizyjnej popularnego suplementu diety. W spocie przekonywała ona, że swoim pacjentom poleca właśnie ten konkretny preparat i sama go stosuje. Sprawą zajął się wtedy Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Nasza redakcja dotarła do wyroku Okręgowego Sądu Aptekarskiego, który uznał farmaceutkę winną złamania zapisów Kodeksu Etyki Aptekarza RP…

Wśród farmaceutów pojawiły się wątpliwości czy od 1 stycznie konieczny będzie PESEL na recepcie pełnopłatnej (fot. Shutterstock)

W 2015 roku w mediach ogólnopolskich (internet, radio, telewizja) pojawiły się reklamy popularnego suplementu diety, w których wystąpiła farmaceutka. Kobieta przekonywała w nich, że ten konkretny produkt poleca swoim pacjentom. Jej udział w reklamie wywołał oburzenie w środowisku farmaceutów, co sprawiło, że sprawę pod lupę wziął Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej. Ostatecznie sprawa trafiła do Okręgowego Sądu Aptekarskiego, który wymierzył farmaceutce karę nagany. Jak tłumaczyła się ona ze swojego udziału w reklamie?

Na posiedzeniu Komisji Deontologii i Etyki Zawodowej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, farmaceutka wyjaśniała, że zapoznawszy się z Kodeksem Etyki Aptekarza RP “nie zauważyła zagrożenia” związanego z naruszeniem zasad deontologii zawodowej aptekarzy w związku z jej udziałem w reklamie. Przyznała też, że nie spodziewała się, iż jej zachowanie może spowodować “wzburzenie zawodowe”.

REKLAMA

Co ciekawe farmaceutka przyznała, że wśród swoich pacjentów nie promuje produktu, który reklamowała, a sam udział w reklamie potraktowała jako “tekst do odczytania”.

Udzielając pisemnych wyjaśnień przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, zapewniała z kolei: “nie sposób przyjąć, abym swoim postępowaniem dopuściła się uchybienia któregokolwiek z postanowień Kodeksu Etyki Aptekarza” oraz “Nie sposób aby spowodował [spot – przyp. red] on negatywne skojarzenia odbiorców względem ogółu Farmaceutów jako grupy zawodowej”.

REKLAMA

W trakcie postępowania farmaceutka złożyła też dwie opinie prawne oraz przedłożyła treść e-maila do producenta suplementu, z wnioskiem o zaprzestanie emisji reklamy, przyznając, że wywołuje ona negatywne reakcje (“oburzenie”, “dezaprobatę pośród fachowego personelu aptek”) w środowisku aptekarskim.

OROZ zdecydował jednak o skierowaniu sprawy do Okręgowego Sądu Aptekarskiego DIA z wnioskiem o ukaranie farmaceutki. Ten z kolei przyznał, że zachowanie kobiety wyczerpuje znamiona niedozwolonej reklamy aptekarza oraz świadczonych przez niego usług, zakazanych na gruncie art. 19 ust. 1 KEA RP. Zgodnie z jego brzmieniem: “Aptekarz nie reklamuje siebie oraz swoich usług. Nie uczestniczy w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawnej i dobrymi obyczajami”.

W ocenie Sądu przeciętny odbiorca reklamy suplementu diety w sposób jednoznaczny interpretował ją, jako nie tylko zachętę do nabycia magnezu, ale również jako reklamę farmaceuty oraz świadczonych przez niego usług (sprzedaży suplementów diety).

– Innymi słowy, przedmiotowa reklama powinna być kwalifikowana nie tylko jako reklama suplementu diety, ale również jako reklama aptekarza i jego usług – czytamy w treści wyroku.

W reklamie farmaceutka mówiła m.in., że poleca ten produkt, który sama stosuje. Sąd zwrócił uwagę, że fraza ta była wypowiadana przez osobę wykonującą zawód zaufania publicznego.

REKLAMA

– Siła autorytetu aptekarza może skłaniać przeciętnego odbiorcę (pacjenta, konsumenta) do nabycia tego rodzaju produktu w aptece – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Sąd zwrócił też uwagę, że obwiniona występując w reklamie była ubrana w biały fartuch i przedstawiana jako farmaceutka. Akcja reklamy rozgrywała się w scenerii aptecznej, a przez cały czas trwania spotu na ekranie widniał jej tytuł zawodowy i rzeczywiste dane personalne.

Takie zachowanie, w ocenie Okręgowego Sądu Aptekarskiego DIA, miało negatywny wpływ na odbiór środowiska aptekarskiego w społeczeństwie, bo mogło sugerować, że aptekarz przedkłada ponad zasady zawodowej etyki potencjalną korzyść materialną, jaką może uzyskać poprzez udział w reklamie danego produktu. Jednocześnie Sąd uznał, że przewinienie farmaceutki miało charakter sprawy o precedensowym znaczeniu, albowiem regułą w latach poprzednich było, że aptekarze nie uczestniczyli w reklamie produktów leczniczych i przestrzegali w tym względzie etyki zawodowej.

W rezultacie Sąd zdecydował o nałożeniu na farmaceutkę kary nagany.

Do pobrania: Wyrok Okręgowego Sądu Aptekarskiego

Opracował: ŁW
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Drabina analgetyczna nie zawsze się sprawdza Drabina analgetyczna nie zawsze się sprawdza

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje przepisy, w myśl których lekarz będzie miał obowiązek założenia pa...

Holenderska służba zdrowia liderem. Polska na końcu rankingu Holenderska służba zdrowia liderem. Polska na końcu rankingu

Według najnowszego rankingu Euro Health Consumer Index w 2015 roku pod względem poziomu leczenia wśr...

Czy firmy Bayer i Boehringer Ingelheim wspierają Kamsoft jako monopolistę? Czy firmy Bayer i Boehringer Ingelheim wspierają Kamsoft jako monopolistę?

Zdaniem przedstawicieli firmy Sertum, niektórzy producenci leków prowadzący programy rabatowe dla ap...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz