REKLAMA
pt. 5 stycznia 2024, 08:01

Farmaceutów czekają zmiany. Chodzi o Kodeks Etyki Aptekarza RP…

Kodeks Etyki Aptekarza RP to dokument, którego treść określa zasady postępowania moralnego i etycznego osób wykonujących zawód farmaceuty. Obowiązujący obecnie kodeks doczekał się jednak modyfikacji. Nowy projekt czeka jeszcze debata na jego temat i zatwierdzenie podczas nadchodzącego Krajowego Zjazdu Aptekarzy. To dość ważne wydarzenie, zważywszy na fakt, że według Anny Włodarczyk Kodeks Etyki powinien być dla farmaceuty czymś w rodzaju Konstytucji…

Goście programu kwadrans z farmacją - Anna Włodarczyk i Łukasz Waligórski
Już niedługo Kodeks Etyki Aptekarza RP zastąpi Kodeks Etyki Farmaceuty RP (fot. screen)

Przez lata farmaceuci opierali swoją pracę o Kodeks Etyki Aptekarza RP. Jak się okazuje nowelizacja tego dokumentu zakłada zmiany nie tylko w treści obecnych w nim przepisów. Zmianie ulegnie także sama nazwa. Od momentu jego zatwierdzenia przez KZA dokument będzie nosił dumną nazwę Kodeksu Etyki Farmaceuty RP. Skąd pomysł na zmianę nazwy? Zapytaliśmy o to dr n. farm. Annę Włodarczyk w nowym odcinku Kwadransa z Farmacją. W kończącej się kadencji władz Naczelnej Izby Aptekarskiej była ona przewodniczącą Naczelnego Sądu Aptekarskiego. A od niedawna jest także Prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.

Zmiana nazwy wynika głównie z tego, że farmaceuci wykonują swój zawód w różnych miejscach, nie tylko w aptece – stwierdziła przewodnicząca NSA i nasza rozmówczyni.

Jak się okazuje prace nad nowym projektem trwają od dawna. Dokładnie 19 maja 2021 roku Naczelna Rada Aptekarska powołała zespół ds. opracowania zmian w Kodeksie Etyki Aptekarza. Zespół ten przygotował wstępny projekt, który zawierał propozycje zagadnień, jakie uznane zostały przez farmaceutów za istotne. Co się z nim dalej stało? Został on skierowany do wszystkich Okręgowych Izb Aptekarskich celem zajęcia stanowiska. W kolejnym kroku udostępniono go na stronie internetowej, tak, aby wszyscy farmaceuci mogli się z nim zapoznać i wypowiedzieć na jego temat. Obecnie nowelizacja została przedstawiona NRA i czeka na zatwierdzenie podczas nadchodzącego Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Nowy Kodeks Etyki Aptekarza – co się zmieni?

W nowelizacji kodeksu pojawia się sporo nowych zapisów dotyczących niezależności farmaceutów. Z czego one wynikają?

Musimy pamiętać, że każdy zawód zaufania publicznego oparty jest na jego swobodzie i niezależności. To one gwarantują ochronę praw pacjenta i budują więź między farmaceutą a pacjentem – wyjaśnia Anna Włodarczyk

Zawód farmaceuty to zatem zawód zaufania publicznego. Osoby wykonujące taką formę pracy zawodowej ponoszą osobistą odpowiedzialność za jej wykonywanie. Ale aby móc ją ponieść muszą być samodzielne i niezależne. Stąd właśnie w nowym projekcie znalazło się sporo zapisów o konieczności zagwarantowania farmaceutom jak największej niezależności zawodowej. Tym bardziej, że najczęstszym miejscem ich pracy są apteki, w których nierzadko właścicielem jest przedsiębiorca – nie farmaceuta. W tym kontekście często pojawiają się rozbieżne cele właściciela (ukierunkowanego na zwiększenie zysków) oraz farmaceuty (którego praca to po części misja). W związku z tym nie jest etyczne wykonywanie poleceń, które naruszają samodzielność i niezależność zawodową farmaceuty. Nowy Kodeks Etyki Aptekarza, a w zasadzie Kodeks Etyki Farmaceuty RP daje podstawy prawne do zagwarantowania tego każdemu farmaceucie.Nowelizacja dokumentu zajmuje także stanowisko wobec nowych uprawnień farmaceutów. Mówi o tym chociażby artykuł 19, ust. 1a. Przedstawia on informacje, jakie mogą być umieszczone przez farmaceutę pracującego poza apteką, a które nie będą stanowiły formy jego reklamy. Chodzi chociażby o tych farmaceutów, którzy wykonują samodzielną działalność zawodową.

Przepis ten jest po to wprowadzany, aby zapewnić bezpieczeństwo i jest formą wyjścia naprzeciw tym farmaceutom, którzy będą wykonywać zawód poza apteką – wyjaśniła nasza rozmówczyni.

Z czego zrezygnowano w nowym Kodeksie?

Dotychczasowe przepisy etyczne dla farmaceutów uniemożliwiały im wypowiadanie opinii dyskredytującej terapeutyczne postępowanie lekarzy. Jednakże w związku z nadaniem farmaceutom nowych uprawnień przepis ten został z nowego projektu usunięty. Nie oznacza to, że od teraz farmaceuci będą mogli bezkarnie negować i dyskredytować zalecenia lekarskie. Trzeba wiedzieć, że nadal za bezpodstawne i niepoparte aktualną wiedzą medyczną dyskredytowanie zaleceń terapeutycznych lekarzy farmaceuta może ponieść odpowiedzialność zawodową. Jednak w oparciu o swoją fachową wiedzę może z tymi praktykami się nie zgodzić, jeśli uzna je za faktycznie niewłaściwe.

Wykreślenie artykułu 11 podyktowane było przede wszystkim tym, że pozostawienie tego przepisu może ograniczać należyte wykonywanie zawodu przez farmaceutę. Szczególnie w tym obszarze, jakim jest Opieka Farmaceutyczna – wyjaśniła nam Anna Włodarczyk.

A jak pod względem pracy NSA minęła ostatnia kadencja?

Anna Włodarczyk, Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego określiła mijającą kadencję jako wymagającą. I to pomimo faktu, że miała ona miejsce w trakcie trwania pandemii. Okazuje się, że w latach 2020 – 2023 do NSA wpłynęło aż 99 spraw. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że NSA to sąd odwoławczy od decyzji Okręgowych Sądów Aptekarskich.

Czego dotyczyły te sprawy? Przede wszystkim tematem przewodnim były delikty dyscyplinarne. Obejmowały one niedopełnianie obowiązków przez osoby pełniące funkcje kierowników aptek. Chodziło chociażby o złą organizację pracy lub dopuszczenie apteki do pracy bez wymaganego w tym czasie farmaceuty. Poza tym spora część przypadków obejmowała też wręcz masową i nieuzasadnioną sprzedaż produktów zawierających chociażby pseudoefedrynę. Nie zabrakło też tych dotyczących niedozwolonej sprzedaży preparatów zagrożonych brakiem dostępności na terenie Polski.

W dniach 26-28 stycznia w Warszawie odbędzie się Krajowy Zjazd Aptekarzy. To podczas niego poszczególni delegaci wybiorą nowe władze. I to wtedy także zagłosują oni za ewentualnym przyjęciem nowego Kodeksu Etyki Farmaceuty RP.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]