REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Francuska rewolucja w aptekach. Polscy farmaceuci mogą tylko zazdrościć…

25 marca 2019 11:07

We Francji trwają prace nad nową ustawą o zdrowiu. Sporo miejsca w niej poświęca się nowym zadaniom, jakich mieliby podjąć się francuscy farmaceuci. W piątek deputowani Zgromadzenia Narodowego zgodzili się, by farmaceuci mogli w pilnych sytuacjach wydawać pacjentom leki niezbędne w leczeniu drobnych dolegliwości, na które normalnie wymagana jest recepta lekarska. Wkrótce pod głosowanie zostaną przedłożone kolejne uprawnienia dla farmaceutów…

Ustawa "apteka dla aptekarza" sprawiła, że rynek apteczny maleje i coraz bardziej się zamyka (fot. Shutterstock)
Międzyresortowy Komitet ds. Zdrowia ma wkrótce ogłosić też wprowadzenie refundacji testów wykonywanych przez farmaceutów, umożliwiających diagnostykę dusznicy bolesnej (fot. Shutterstock)

Nowelizacja ustawy o zdrowiu, przyjęta w piątek przez Zgromadzenie Narodowe, umożliwia farmaceutom pilne dostarczanie leków Rx na drobne dolegliwości. Pacjenci będą mogli dzięki temu szybciej rozpocząć leczenie takich chorób jak zapalenie pęcherza czy angina. Thomas Mesnier – sprawozdawca ustawy o zdrowiu – zapewnia, że farmaceuci będą mogli korzystać z nowego uprawnienia po odpowiednim przeszkoleniu, a informacja o wydanym w ten sposób leku, będzie musiała być przekazana do lekarza prowadzącego. Powstanie także lista schorzeń, w których farmaceuci będą mogli ordynować pacjentom leki.

Z nowych uprawnień zadowoleni są sami farmaceuci. Wskazują, że rozwiąże to problem pacjentów, którzy często mają trudności z dostaniem się do lekarza. Swoje poparcie dla zmian w przepisach wyraziła m.in. Carine Wolf-Tahl, farmaceutka z Rouen i prezes Ordre National des Pharmaciens (Francuska Izba Aptekarska).

REKLAMA

– Ta poprawka została szczegółowo omówiona podczas prac komisji i popieram jej wprowadzenia – zapewniała z kolei minister zdrowia Agnès Buzyn, podczas debaty na temat ustawy.

REKLAMA

Hervé Jouves, prezes grupy Pharmaceutical Lafayette, podkreśla, że farmaceuci zajmują strategiczną pozycję w systemie ochrony zdrowia. Są pierwszymi specjalistami, z którymi kontakt mają pacjenci. Jest to też strategiczna pozycja w kontekście wdrażania działań profilaktycznych. Jednocześnie podkreśla, że zadaniem farmaceuty jest interweniować w nagłych wypadkach, a nie zastępować lekarza.

– Niemniej w obliczu problemów z dostępem do lekarzy i pustynnieniem pewnych obszarów, musimy trochę popchnąć system opieki zdrowotnej, który dziś wykazuje pewne ograniczenia – twierdzi Jouves.

Tej opinii nie podzielają lekarze, którzy zaciekle sprzeciwiali się projektowi zmian. Według Federacji Lekarzy Francji (FMF) przekazywanie farmaceutom kolejnych uprawnień doprowadzi do pogorszenia jakości świadczonej opieki zdrowotnej (czytaj więcej: Farmaceuta wystawi receptę? Lekarze oburzeni…).

Kolejne przywileje dla farmaceutów

Jak poinformował serwis Le Figaro, Międzyresortowy Komitet ds. Zdrowia ma wkrótce ogłosić też wprowadzenie refundacji testów wykonywanych przez farmaceutów, umożliwiających diagnostykę dusznicy bolesnej. Od 2013 roku we francuskich aptekach farmaceuci mogą przeprowadzać trzy testy biologiczne: umożliwiające wykrycia bakteryjnego zapalenia migdałków, grypy oraz pomiar stężenia glukozy we krwi. Wykonujące je placówki, muszą posiadać tzw. „przestrzeń poufności”.

REKLAMA

Farmaceuci we Francji mają też otrzymać uprawnienie do bezpośredniego przepisywania pacjentom szczepionek.

Źródło: ŁW/Le Figaro

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

A my mamy komisję powołaną przez MZ , poszerzającą swoje grono. To nie jest kpina z mojej strony. Znajdują się tam wartościowi specjaliści, głównie prof.A.Zimmermann. Boję się,że środowisku farmaceutycznemu w Polsce jeszcze długo nie uda się rozbić betonu lekarskiego. Kolejki do lekarzy nie czynią postępu i zmian np. w podstawowej opiece zdrowotnej, a rozwiązań jest mnóstwo , w tym z dużym udziałem farmaceutów. Podam przykład, pacjentka naszej apteki chora na POCHP czekała na skierowanie od lekarza rodzinnego do pulmonologa cztery godziny. Przekazała wcześniej prośbę specjalisty do POZ o to skierowanie. Oczywiście był to przykład na brak rozwiązań systemowych w komunikacji pomiędzy instytucją lekarza rodzinnego a kolejnym poziomem świadczeń zdrowotnych. Przypadki można mnożyć . Kolejnym jest pacjent wypisany ze szpitala, zwłaszcza ten, który był w tym szpitalu pierwszy raz i jest zaskoczony swoją zdiagnozowaną chorobą przewlekłą. Diagnoza jest, recepty są ale czy terapia będzie przebiegać będzie prawidłowo? Tu właśnie widzę rolę farmaceuty. Zresztą ta usługa jest już realizowana w kilku krajach Europy.

Powiązane artykuły

Francuska rewolucja w aptekach. Polscy farmaceuci mogą tylko zazdrościć… Francuska rewolucja w aptekach. Polscy farmaceuci mogą tylko zazdrościć…

We Francji trwają prace nad nową ustawą o zdrowiu. Sporo miejsca w niej poświęca się nowym zadaniom,...

Farmaceuta wystawi receptę? Lekarze oburzeni… Farmaceuta wystawi receptę? Lekarze oburzeni…

We Francji trwają prace nad reformą systemu ochrony zdrowia. Jedna z propozycji zakłada, że farmaceu...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz