REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Fundacji nie stać na zapłatę kary za reklamę apteki…

6 grudnia 2018 10:41

Naczelny Sąd Administracyjny wydał pod koniec listopada wyrok, w sprawie skargi kasacyjnej pewnej Fundacji na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie niezgodnej z przepisami reklamy aptek. Wcześniej WSA nakazał Inspekcji weryfikację wysokości kary…

Fundacja przekonywała, że emeryci i renciści nie przyszli do tej apteki aby kupować leki. Mieli jedynie aby odebrać coś, co zostało już przez fundację zakupione (fot. Shutterstock)

Naczelny Sąd Administracyjny na rozprawie w sprawie skargi kasacyjnej Fundacji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 1504/15 w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego zdecydował o oddaleniu skargi kasacyjnej i odstąpieniu od zasądzenia od Fundacji na rzecz Głównego Inspektora Farmaceutycznego kosztów postępowania kasacyjnego w całości.

Prezes rozdawał kupony pod aptekę

Sprawa swój początek miała w 2014 roku. Prezes Fundacji rozdał wtedy 400 kuponów (każdy o wartości 100 zł), które umożliwiały dokonanie zakupów w jednej z aptek. Akcja rozdawania kuponów skierowana była do środowiska emerytów i rencistów. Wcześniej została rozreklamowana za pomocą plakatów oraz informacji w mediach. Kilka dni po całej akcji, WIF przeprowadził kontrolę w aptece. Okazało się, że w placówce zrealizowano 399 kuponów, a obrót w tym dniu wyniósł 43 390,65 zł. W trakcie kontroli kierowniczka apteki poinformowała, że za leki odebrane na podstawie kuponów, zapłacić wspomniany prezes Fundacji (apteka wystawiła faktury na rzecz trzech fundacji).

REKLAMA

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął w tej sprawie postępowanie. W jego trakcie wyjaśniono, że kupony wydawane były w celu zamiany na leki o wartości wskazanej na kuponie. Widniała na nich informacja (małą czcionką) w jakim dniu i w jakiej aptece są ważne. Kupony były przecinane na 2 części. Część z informacją o aptece pozostawała w aptece. Natomiast pozostała część (zawierająca napis: Dużo zdrowia życzy prezes fundacji) była dołączana do odebranych leków.

REKLAMA

Działalność statutowa fundacji a reklama apteki

Prezes fundacji poinformował, że umowa z apteką miała charakter ustny. Została ona natomiast wybrana tylko z uwagi na fakt posiadania zadaszenia przed wejściem. Prezes fundacji zaznaczył również, że organizując akcję rozdawania kuponów, które można było wymienić na leki, fundacja realizowała swoje cele statutowe. Pozostałe dwie fundacje oświadczyły, że ich udział w akcji miał wyłącznie wymiar finansowy.

Co ciekawe Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Miasta Stołecznego Warszawy dostarczyło do WIF dodatkowe wyjaśnienia złożone przez prezesa fundacji. W jego ocenie akcja rozdawania kuponów wynikała z realizacji celu statutowego fundacji, tj. pomagania osobom starszym. Stąd jej celem nie było reklamowanie apteki i kupony nie zawierały żadnych haseł zachęcających do skorzystania z usług apteki.

Ostatecznie WIF umorzył postępowanie w części dotyczącej nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki. Nałożył jednak na Fundację karę pieniężną w wysokości 20 000 zł, z tytułu prowadzenia niedozwolonej reklamy apteki ogólnodostępnej.

Fundacja odwołuje się od decyzji WIF

Fundacja odwołała się od tej decyzji. Zarzuciła WIF naruszenie art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne poprzez błędne uznanie przez organ, że akcja charytatywna przeprowadzona przez Fundację stanowiła reklamę apteki. Główny Inspektor Farmaceutyczny, po zapoznaniu się z zebraną w sprawie dokumentacją, utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

REKLAMA

Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazał, że zgodnie z protokołem kontroli WIF apteka ogólnodostępna tego dnia zanotowała obrót w wysokości: 43 390,65 PLN, z czego 39 867,20 PLN to kwota za jaką wydano produkty lecznicze oraz suplementy diety na podstawie ww. kuponów. W poprzednich dniach w aptece stwierdzano obrót rzędu 5 000 – 6 000 zł. Wynika z tego, że akcja prowadzona przez stronę w znacznym stopniu przyczyniła się do wzrostu sprzedaży w aptece.

Zdaniem GIF celem akcji rozdawnictwa kuponów rabatowych nie było realizowanie celów statutowych. Była nim promocja fundacji (i jej prezesa) oraz budowanie pozytywnego wizerunku apteki ogólnodostępnej. Tym samym akcja rozdawania kuponów o wartości 100 PLN do zrealizowania zakupów w aptece wyczerpuje przesłanki zakazanej art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne reklamy aptek i ich działalności.

Z materiałów postępowania zebranych w sprawie wynikało też, że akcja była wcześniej rozreklamowana na plakatach, w mediach oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (w kościołach). Plakaty (jak i kupony) wyraźnie wskazywały aptekę, w której produkty będą rozdawane. Ponadto hasło: „Darmowe Leki” jest bardzo chwytliwym komunikatem, nie tylko wśród emerytów i rencistów, do których akcja była skierowana. Każdy klient mógł zakupić produkty za 100 zł, a w przypadku zrealizowania recept na kwotę wyższą niż 100 zł, pokrywał różnicę z własnych środków.

GIF podtrzymuje decyzję i sprawia trafia do WSA

Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził, że apteka godząc się na prowadzenie przez fundację akcji rozdawania leków była świadoma tego, że przy tej okazji pacjenci zakupią produkty lecznicze na kwotę wyższą niż przysługuje im na podstawie otrzymanego kuponu. Ponadto w wyniku przeprowadzonej przez stronę akcji prawdopodobnie wzrosła znajomość apteki wśród mieszkańców Pionek. Zaczęła się ona bowiem kojarzyć się bardzo pozytywnie, jako miejsce gdzie wydawane są darmowe leki.

Fundacja ostatecznie wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wskazała, że podstawową przesłanką jej odwołania jest fakt błędnego uznania, że akcja charytatywna przeprowadzona przez fundację była reklamą apteki. Fundacja przekonywała, że emeryci i renciści nie przyszli do tej apteki aby kupować leki. Mieli jedynie aby odebrać coś, co zostało już przez fundację zakupione. Nie można zatem mówić o skłanianiu kogoś do nabywania towarów, skoro te towary zostały już nabyte przez inny podmiot.

Ponadto fundacja przekonywała, że taką akcję należało przeprowadzić w aptece, gdyż tam wybór lekarstw i środków medycznych jest największy. Jej zdaniem trudno też stwierdzić, by akcja rozdawania kuponów na leki wywoływała lub wzbudziła wśród emerytów określone potrzeby. Fundacja wskazała, że „częścią życia emeryta i rencisty jest stała konieczność kupowania lekarstw i środków medycznych, dlatego fundacja postanowiła im te produkty ofiarować, a nie skłaniać ich do zakupu”.

Abstrakcyjna wysokość kary?

Zdaniem fundacji wysokość nałożonej na nią kary była abstrakcyjna. WIF nawet nie zadał sobie trudu, by ustalić, że jest to kwota równa jej trzyletniemu budżetowi. W ocenie fundacji, nawet w wypadku wyczerpania drogi odwoławczej, kara w tej wysokości nie może zostać przez nią zapłacona. A to dlatego, że fundacja nie posiada obecnie żadnych pieniędzy, żadnego majątku, nieruchomości itp.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że nałożona na fundację kara pieniężna nie została co do jej wysokości prawidłowo zbadana i uzasadniona przez WIF. W ocenie Sądu nie wszystkie okoliczności sprawy zostały w skarżonej decyzji uwzględnione i ocenione przez organ farmaceutyczny w przekonujący sposób. WIF wskazał jedynie na rozmiar (skutki ekonomiczne) stwierdzonego naruszenia tj. ogólną kwotę dodatkowego obrotu (sprzedaży)  apteki za zakupione leki, stanowiącej równowartość kuponów o wartości 40 tys. zł.  W tej sytuacji kwota nałożonej kary pieniężnej, stanowiąca połowę uzyskanego dodatkowo obrotu apteki tj. 20 tys. zł, zdaniem tego organu była adekwatna do okoliczności sprawy.

W swoim wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że zachodzi potrzeba dokonania ponownej oceny przez organ administracji przesłanek nałożenia na fundację kary pieniężnej. Zdaniem sądu nie została w niezbędnym zakresie uzasadniona jej wysokość, jako właściwa dla okoliczności niniejszej sprawy. W rezultacie WSA uchylił decyzję GIF.

Sygn. akt II GSK 4606/16 – Wyrok NSA

Źródło: ŁW/orzeczenia.nsa.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Moja mama zawsze mówiła: "Nie rób nikomu dobrze, a nie będzie ci źle" :) Teraz to nawet strach powiedzieć w miejscu publicznym, w jakiej aptece się pracuje :(
Warto się wczytać w treść. Naprawdę ciekawa argumentacja. Fundacja reklamowała się w aptece, a większość kosztów pokrywał jej prezes. Przeznaczono na promocję 40 000 zł, fundacja nie miała majątku i nie ma na zapłatę 20 000 zł kary. Ciekawy sposób na obejście zakazu reklamy aptek - a raczej konsekwencji za jego łamanie.
Państwo teoretyczne, tak samo jak zakaz reklamy aptek ? :-(
to prawda i to nawet jest tak ze wszyscy postrzegaja cie przez pryzmat apteki w ktorej pracujesz

Powiązane artykuły

Sieci apteczne niechętnie udostępniają dane o przychodach… Sieci apteczne niechętnie udostępniają dane o przychodach…

Forbes opublikował listę 75 najcenniejszych marek medycznych w Polsce. Znalazło się na niej siedem s...

Kara za „hurtowe wtorki”. Apteka zapłaci 13 500 zł Kara za „hurtowe wtorki”. Apteka zapłaci 13 500 zł

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę na aptekę, w której umieszczono hasła r...

Przez zakaz reklamy aptek ich potencjał nie jest wykorzystywany dla dobra pacjenta Przez zakaz reklamy aptek ich potencjał nie jest wykorzystywany dla dobra pacjenta

Wiele krajów unijnych realizuje programy propacjenckie. U nas jest to niemożliwe ze względu na obowi...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz