REKLAMA
śr. 4 października 2023, 09:33

Gdańska ORA nie zgadza się na zmianę przez farmaceutę rejonu wyborczego

W całej Polsce trwają obecnie regionalne zebrania farmaceutów, w trakcie których wyłaniani są delegaci na zjazdy wyborcze okręgowych izb aptekarskich. Każdy farmaceuta przypisany jest do konkretnego rejonu. Niektórzy chcieliby jednak go zmienić. Taka sytuacja miała miejsce w Gdańskiej OIA.

Po zakończeniu wyborów w okręgowych izbach aptekarskich, pozostanie już tylko wybór organów Naczelnej Izby Aptekarskiej (fot. Shutterstock)
Czy możliwa jest zmiana przez farmaceutę rejonu wyborczego? (fot. Shutterstock)

Do końca roku w 20 okręgowych izbach aptekarskich wybrani zostaną nowy przedstawiciele farmaceutów, pełniący określone funkcje w organach samorządu zawodu farmaceuty. Aby tak się stało, najpierw trzeba wyłonić delegatów, którzy wspomnianych wyborów dokonają.

Aby wyłonić delegatów, większość izb aptekarskich podzielono na mniejsze rejony. Każdego farmaceutę przypisano do jednego z nich. Zasady przypisywania farmaceutów do konkretnych rejonów są różne. Niekiedy decyduje miejsce zamieszkania, innym razem miejsce wykonywania zawodu. W niektórych izbach powstają też rejony obejmujące farmaceutów, którzy pełnią określone funkcje (np. pracują w szpitalach lub nie wykonują zawodu).

Zmiana przez farmaceutę rejonu wyborczego?

Okazuje się, że w niektórych izbach zdarzają się farmaceuci, którzy nie są zadowoleni z tego, do jakiego rejonu ich przypisano. Czy w takiej sytuacji mogą go zmienić? Na to pytanie musiała odpowiedzieć Gdańska Okręgowa Rada Aptekarska. Teren Gdańskiej OIA podzielono na 6 rejonów. Zebrania wyborcze odbędą się w nich w ciągu najbliższych tygodni. Tymczasem kilka dni temu Gdańska ORA przyjęła uchwałę, w której nie wyraziła zgody na zmienę przez farmaceutę rejonu wyborczego.

W uzasadnieniu uchwały Rada wskazuje, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o izbach aptekarskich delegatów wybiera się i odwołuje na zebraniach zwoływanych w poszczególnych rejonach, obejmujących część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala okręgowa rada aptekarska. W rezultacie Gdańska ORA uchwałami z 10 sierpnia dokonała podziału obszaru Izby na rejony wyborcze. Ustanowiła też Regulamin Rejonowego Zebrania Wyborczego Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

– Podstawą ustalania list członków zebrania rejonowego ustanowiono w pierwszej kolejności adres zameldowania/zamieszkania podany w rejestrze farmaceutów. W przypadku zameldowania/zamieszkania poza obszarem GOIA, według miejsca wykonywania zawodu farmaceuty na terenie GOIA – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Liczba farmaceutów w rejonie i liczba delegatów

Uchwałą z dnia 7 września 2023 roku Gdańska Okręgowa Rada Aptekarska ustaliła także, że jeden mandat delegata przypada na 25 członków danego regionu wyborczego.

– Powyższe oznacza, że ilość członków regionu wyborczego ma bezpośrednie przełożenie na ilość delegatów z danego rejonu. Jako że delegaci mają za zadanie dany rejon reprezentować, winni oni być wybierani przez osoby do tego rejonu rzeczywiście przynależące. Dlatego też brak jest podstaw do wyrażania zgody na to, aby dany członek samorządu zawodowego mógł uczestniczyć w zebraniu w rejonie, który nie jest dla niego właściwy zgodnie z opisanymi powyżej wytycznymi – uzasadnia Rada.

W ocenie Gdańskiej ORA celem rejonizacji jest to, aby wyboru w obrębie danego rejonu dokonywali członkowie tego rejonu i aby do reprezentacji tego rejonu były wybierane osoby z tego rejonu pochodzące. Dlatego też członkowie GOIA mają obowiązek zgłaszania aktualnych danych do rejestru farmaceutów.

Źródło: ŁW/GOIA


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]