REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Hurtownie farmaceutyczne mają monitorować nietypowe sprzedaże pseudoefedryny

pon. 5 lipca 2021, 08:46

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat w sprawie obowiązku hurtowni farmaceutycznych monitorowania nietypowej sprzedaży produktów leczniczych zawierających w swoim składzie pseudoefedrynę.

Ważność certyfikatów GDP dla importerów i dystrybutorów substancji czynnych oraz hurtowni farmaceutycznych została przedłużona do końca 2023 r. (fot. Shutterstock)
Hurtownia farmaceutyczna może wprowadzić limity sprzedażowe na produkty z pseudoefedryną (fot. Shutterstock)

– Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej są zobowiązani do badania i monitorowania struktury realizowanych transakcji, w szczególności dla produktów leczniczych, które mogą być nielegalnie lub niewłaściwie wykorzystywane – informuje Ewa Krajewska.

Wskazuje, że zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii „Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu, wywozu, wewnątrz wspólnotowej dostawy lub wewnątrz wspólnotowego nabycia i obrotu hurtowego prekursorami kategorii 1 i 4 przekazują Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu informacje o wszelkich wzbudzających podejrzenie co do zgodności z przepisami prawa:

REKLAMA
  1. zamówieniach na te substancje;
  2. działaniach z udziałem tych substancji;
  3. próbach wykorzystania tych substancji.”

Zgodnie z pkt 5.3 ppkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej przedsiębiorca:

REKLAMA
  • monitoruje swoje transakcje i sprawdza nieprawidłowości w strukturze sprzedaży substancji odurzających, substancji psychotropowych i innych niebezpiecznych substancji
  • bada i w stosownych przypadkach zgłasza właściwym organom przypadki nietypowej struktury sprzedaży, które mogą stanowić nielegalne lub niewłaściwe wykorzystywanie produktu leczniczego, a w uzasadnionych przypadkach przedsiębiorca może odmówić sprzedaży, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta.

Ewa Krajewska wskazuje, że działania podejmowane przez przedsiębiorców prowadzących działalność hurtową, w ramach stosowanego systemu jakości, należy opierać na zasadach zarządzania ryzykiem. Należy również pamiętać, że podejście do zarządzania ryzykiem powinno być kompleksowe i przejrzyste oraz dostosowane do skali działalności przedsiębiorcy (czytaj również: GIF przygląda się obrotowi pseudoefedryną w aptekach i hurtowniach).

– Głównym elementem zarządzania ryzykiem jest analiza ryzyka. W celu zdefiniowania indywidualnych limitów sprzedażowych dla poszczególnych odbiorców hurtowni należy przeprowadzić analizę danych ilościowych i jakościowych dotyczących obrotu substancjami i produktami leczniczymi, które mogą być nielegalnie lub niewłaściwie wykorzystywane. W szczególności należy zwrócić uwagę na niestandardową strukturę sprzedaży produktów leczniczych zawierających w swoim składzie pseudoefedrynę, gdyż może ona wskazywać na nielegalne wykorzystywanie tej substancji tj. w celach niemedycznych – jako prekursora do produkcji metamfetaminy. Działania podejmowane w przedmiotowym zakresie należy udokumentować i poddawać systematycznemu przeglądowi – wskazuje GIF.

Źródło: ŁW/GIF


Komunikat_GIF_01072021_r-1
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]