REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Inspekcja farmaceutyczna się zbroi czy… łata kadrowe dziury?

pt. 19 kwietnia 2019, 08:35

Obecnie w ośmiu województwach trwają nabory na inspektora farmaceutycznego. Do obsadzenia jest łącznie 11 takich stanowisk. Okazuje się, że znalezienie chętnych wcale nie jest takie proste. Zwerbowanie jakiegokolwiek kandydata zajmuje czasami kilka miesięcy, a nabory są wielokrotnie powtarzane.

Zdaniem aptekarzy jednen z zapisów projektu ustawy nadmiernie ingeruje w prawa kontrolowanego podmiotu i personelu (fot. Shutterstock)
Oferty pracy w inspekcji farmaceutycznej kuszą dodatkowymi korzyściami. Mimo to chętnych brakuje... (fot. Shutterstock)

Warszawa, Rzeszów, Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Olsztyn, Opole, Poznań i Szczecin to miasta, w których brakuje inspektorów farmaceutycznych. To właśnie w nich trwają właśnie (lub przed chwilą się zakończyły) nabory na to stanowisko. Łącznie w cały kraju do osadzenia jest aż 11 stanowisk inspektora farmaceutycznego. Znalezienie chętnych do ich objęcia wcale nie jest takie proste…

W Wielkopolsce aktualnie trwa już trzeci w tym roku nabór na stanowisko inspektora farmaceutycznego. Termin składania ofert mija dzisiaj. Od początku roku prowadzone były dwa nabory. Jeden dotyczył stanowiska inspektora farmaceutycznego w Poznaniu, a drugi w kaliskiej delegaturze. Ten ostatni udało się zakończyć zatrudnieniem nowego pracownika. Nabór poznański jednak się nie powiódł, stąd jego ponowienie na początku kwietnia.

REKLAMA

REKLAMA

Jeszcze trudniej chętnych do inspekcji farmaceutycznej znaleźć w opolskim. Niedawno nabór na dwa stanowiska Inspektora farmaceutycznego, zakończył się decyzją kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska. Aktualnie prowadzone są jednocześnie trzy nabory. Jeden z nich dotyczy dwóch stanowisk inspektora farmaceutycznego. Trwa też nabór na stanowisko asystenta ds. kadrowo-księgowych oraz pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Również w Olsztynie trwa nabór na stanowisko inspektora farmaceutycznego. Trzeci już w tym roku. W dwóch poprzednich nie było kandydatów. Z kolei w Katowicach od początku roku poszukiwani są chętni na trzy stanowiska inspektora farmaceutycznego. W pierwszym naborze, który odbył się w styczniu nie było kandydatów. Nabór powtarzano potem jeszcze kilkukrotnie. W jednym z nich udało się wyłonić kandydatkę. Na początku kwietnia jednak znów prowadzono nabór na trzy stanowiska inspektora farmaceutycznego, ale został on rozstrzygnięty bez zatrudnienia. Zapewne wkrótce zostanie on ponowiony…

Nabory na to stanowisko prowadzone były w ostatnim czasie również Warszawie i Białymstoku. Urzędy nie udostępniają jednak informacji o ich wyniku.

REKLAMA

Dlaczego brakuje chętnych?

Wielokrotnie powtarzane nabory i brak kandydatów pokazują, że inspekcja farmaceutyczna boryka się ze sporymi problemami kadrowymi. Z raportu wynagrodzeń w służbie cywilnej z 2017 roku wynika, że do pracy w inspekcji zdecydowanie nie idzie się dla pieniędzy. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia zasadnicze w inspekcji farmaceutycznej wynosi bowiem około 3200 zł brutto. Całkowite wynagrodzenie to nieco ponad 4800 zł brutto.

Co ciekawe wspomniany raport wskazuje też na istotne różnice w wysokości wynagrodzeń inspektorów farmaceutycznych w konkretnych województwach. Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wojewódzkiej inspekcji farmaceutycznej odnotowano w zachodniopomorskim. Pracownicy WIF zarabiali tam przeciętnie 6650 zł brutto. Najmniej – bo tylko 3878 zł brutto – zarabiali przeciętnie pracownicy WIF w kujawsko-pomorskim.

Źródło: Wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2017 r.
Źródło: Wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2017 r.

– Inspektoraty borykają się z brakiem kadr: do naborów zgłaszają się albo osoby, które pracowały wcześniej w podmiotach budzących podejrzenia u naszych inspektorów, albo idealiści. Kilka tysięcy złotych, które mogą zarobić na tej posadzie, nie rekompensuje poziomu stresu. Ale też utrudnia wymianę kadr, która jest niezbędna do poprawienia pracy inspekcji. Organizacja i zarobki w inspekcji nie zmieniły się od czasu jej powstania. Tymczasem zakres zadań wzrósł wielokrotnie – mówił w wywiadzie dla MGR.FARM Zbigniew Niewójt, były p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego (czytaj więcej: Nie pójdę z nikim na układ).

Oferty pracy w inspekcji farmaceutycznej kuszą dodatkowymi korzyściami. Często wymieniane są wśród nich:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek stażowy (wynoszący po pięciu latach pracy 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy,
 • dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin oraz różnych form aktywności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Wymagania wobec kandydatów

Obok niskich zarobków, przyczyną małej liczby chętnych do objęcia stanowiska inspektora farmaceutycznego, są też wysokie wymagania wobec kandydatów. Każdy z nich musi mieć bowiem wyższe wykształcenie i przynajmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie farmaceuty. A do tego konieczna jest znajomość ustawy Prawo Farmaceutyczne, ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, aktów wykonawczych do wymienionych ustaw, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko inspektora farmaceutycznego ma kilka etapów. Oprócz przesłania odpowiedniej dokumentacji, trzeba liczyć się też ze sprawdzianem wiedzy w formie testu oraz oczywiście rozmową kwalifikacyjną. Warto pamiętać, że wśród wymagań formalny jest oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Potencjalny kandydat lub kandydatka musi też oświadczyć, że z chwilą podjęcia zatrudnienia w WIF nie będzie prowadzić działalności gospodarczej podlegającej nadzorowi inspekcji farmaceutycznej.

Zainteresowani? Inspektoraty czekają…

WIFLiczba stanowiskLink
WIF w Warszawie1http://bip.wif.waw.pl/?tree=114,PRACA
WIF w Białymstoku1http://wif.pbip.pl/?event=kategoria&id=39
WIF w Bydgoszczy1http://www.farmacja-bydgoszcz.pl/?cid=168
WIF w Katowicach3http://www.bip.wif.katowice.pl/index.php?id=228,0,0,0,0,68
WIF w Olsztynie1http://www.bip.wif-olsztyn.pl/?cid=98&bip_id=489
WIF w Opolu2https://bipwif.e-wojewoda.pl/pl/c/ogloszenia-o-naborach.html
WIF w Poznaniu1http://wif.poznan.ibip.pl/public/?id=39191
WIF w Szczecinie1http://www.bip142.lo.pl/?app=nabor

Źródło: ŁW

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Jaką substancją najlepiej hamować kaszel suchy?

5 grudnia 202210:56

KASZEL – PRZYCZYNY I KLASYFIKACJA Kaszel to tak naprawdę odruch obronny organizmu, mający na celu usunięcie z dróg oddechowych zalegającej wydzieliny lub ciała obcego [1,2]. Odruch kaszlu powstaje najczęściej na drodze podrażnienia i stymulacji receptorów kaszlu, będących częścią włókien czuciowych nerwu błędnego (przede wszystkim włókien typu C) [1,3]. Nie zawsze jednak odruch kaszlu jest pożądany […]

KASZEL – PRZYCZYNY I KLASYFIKACJA

Kaszel to tak naprawdę odruch obronny organizmu, mający na celu usunięcie z dróg oddechowych zalegającej wydzieliny lub ciała obcego [1,2]. Odruch kaszlu powstaje najczęściej na drodze podrażnienia i stymulacji receptorów kaszlu, będących częścią włókien czuciowych nerwu błędnego (przede wszystkim włókien typu C) [1,3]. Nie zawsze jednak odruch kaszlu jest pożądany – szczególnie, jeśli ma on charakter nieproduktywny i bywa nierzadko dla pacjentów uciążliwy, wywołując ból w klatce piersiowej i zmęczenie [1,3].

Biorąc pod uwagę charakter kaszlu wyróżniamy:

REKLAMA
 • Kaszel suchy, tzw. nieproduktywny
 • Kaszel mokry, czyli produktywny [2,4].

Pod względem czasu trwania szczególnie istotny z punktu widzenia coraz częstszych obecnie infekcji jest kaszel ostry. Główną jego przyczyną są zakażenia wirusowe lub bakteryjne [4,5].

REKLAMA

FARMAKOTERAPIA KASZLU SUCHEGO

Tłumienie kaszlu suchego, poza oczywistymi korzyściami dla pacjenta zapobiega również powstawaniu tzw. błędnego koła, kiedy to uporczywy kaszel może wywoływać mechaniczne podrażnienia błony śluzowej dróg oddechowych, a te mogą dodatkowo potęgować odruch kaszlu [3]. Dlatego też stosuje się leki o działaniu przeciwkaszlowym.

Leki przeciwkaszlowe dzieli się na dwa rodzaje:

 • Substancje działające ośrodkowo (m.in. kodeina, dekstrometorfan, butamirat)
 • Substancje działające obwodowo (lewodropropizyna) [4,5].

Leki o mechanizmie ośrodkowym oddziałują bezpośrednio na ośrodek kaszlu, zlokalizowany w OUN [5]. Są to agoniści receptorów opioidowych, dlatego też posiadają przypisane im działania niepożądane (szczególnie kodeina), w tym:

 • Mogą wywoływać senność
 • Mogą wywoływać zaburzenia funkcji poznawczych- odradza się zatem prowadzenia pojazdów mechanicznych po ich zastosowaniu
 • Mogą powodować zaparcia, nudności i wymioty
 • U osób podatnych lub z problemami oddechowymi mogą doprowadzić do depresji oddechowej [4,6].

Szczególną uwagę warto poświęcić kodeinie – zwłaszcza, że liczne badania i metaanalizy pokazują wątpliwą skuteczność tej substancji jako środka przeciwkaszlowego [4,7].

REKLAMA

KODEINA I INNE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

Kodeina, jako przedstawiciel opioidów może upośledzać sprawność psychomotoryczną, związaną z prowadzeniem pojazdów [8]. Statystyki wyraźnie pokazują, że prawdopodobieństwo odniesienia poważnych obrażeń na drodze znacząco wzrasta u osób nadużywających kodeinę. Szczególnie narażone są te, należące do grupy tzw. szybkich metabolizatorów kodeiny (około 3% populacji Europy) [9].

Kodeina, podobnie jak dekstrometorfan czy też pseudoefedryna znajdują się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie [10]. Dokument ten wymienia substancje, które wywierają negatywny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów. Zgodnie z nim nadużywanie:

 • kodeiny może wywoływać euforię, senność i apatię
 • dekstrometorfanu – nadwrażliwość, ruchy mimowolne i halucynacje
 • pseudoefedryny – zaburzenia równowagi, zaburzenia zachowania i niepokój [10,11].

Warto też wiedzieć, że kodeina jako opioid może wywoływać euforię, przez co należy do substancji mogących wykazywać zjawisko uzależnienia [12]. Podobną opinię w 2012 roku wydało WHO względem dekstromeforfanu [11].

LEWODROPROPIZYNA JAKO EFEKTYWNA SUBSTANCJA PRZECIWKASZLOWA

Lewodropropizyna to nieopioidowy lek przeciwkaszlowy, będący jedynym przedstawicielem substancji działających obwodowo [1,4,5]. W odróżnieniu od kodeiny i innych związków działających ośrodkowo lewodropropizyna działa hamująco na włókna C nerwu błędnego w obrębie dróg oddechowych [4,5]. Fakt, że nie oddziałuje ona na OUN sprawia, że jest praktycznie pozbawiona przypisanych kodeinie działań niepożądanych (rzadko mogą pojawić się osutki skórne lub wystąpić senność) [4].

Lewodropropizyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, a przyjmowanie jej wraz z pokarmem nie wpływa na jej dostępność [1,4]. Biorąc pod uwagę skuteczność przeciwkaszlową badania pokazują, że związek ten wypada korzystniej w porównaniu z kodeiną czy dekstrometorfanem [1,4,5,7]. Badanie porównawcze lewodropropizyny i dekstrometorfanu pokazało, że pacjenci zdecydowanie lepiej ocenili redukcję intensywności kaszlu po lewodropropizynie już w 2 dniu badania niż po dekstrometorfanie (w 3 dniu badania) [1]. 

LEWODROPROPIZYNA NA APTECZNYCH PÓŁKACH

W aptekach lewodropropizyna występowała dotychczas praktycznie wyłącznie w formie syropów. Alternatywą dla tej formy mogą być tabletki z lewodropropizyną (np. Solvetusan) [14]. Każda tabletka zawiera 60mg substancji czynnej i może być stosowana u dorosłych i dzieci o wadze powyżej 30kg.  Ze względu na pojawienie się tej formy, lewodropropizyna może być dobrą alternatywą dla tabletek z kodeiną, gdyż związek ten odznacza się lepszym profilem bezpieczeństwa i ma znikomy wpływ na OUN [1,4,14].

Literatura:

 1. Antitussive therapy: a role for levodropropizine, Surinder Birring, et.al., Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 56(2019) 79-85
 2. Kaszel – diagnostyka i terapia u chorych objętych opieką paliatywną, Anna Zasowska-Nowak, Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Medycyna Paliatywna 2018; 10(1): 19-23
 3. Efficacy of levodropropizine in pediatric cough, Francesco De Blasio, et.al., Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 25(2012) 337-342
 4. Leczenie kaszlu nieproduktywnego w praktyce, Rafał Pawliczak, Terapia 8/2022
 5. Levodropropizine for treating cough in adult and children: a meta-analysis of published studies, Alessandro Anasi, et.al., Multidisciplinary Respiratory Medicine (2015) 10:19
 6. Codeine, Peechakara BV, Gupta M., StatPearls 2022
 7. Codeine should not be prescribed for breastfeeding mothers or children under the age of 12, Moran Lazaryan, et.al., Acta Pediatrica 2015, 550-556
 8. Roadside opioid testing of drivers using oral fluid: the case of a country with a zero tolerance law, Spain, Inmaculda Fierro, et.al., Substance Abuse, Treatment, Prevention, and Policy (2017) 12:22
 9. Rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci dla lekarzy POZ, Zbigniew Doniec, Agnieszka Mastalerz-Migas, Katarzyna Krenke, Henryk Mazurek, Przemysław Bieńkowski, Lekarz POZ 4/2016
 10. Prowadzenie pojazdów, a substancje psychoaktywne, Broszura Informacyjna MZ, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 11. Analiza zjawiska nadużywania przez polską młodzieć leków dostępnych bez recepty i ziół niepodlegających kontrolowanemu obrotowi: część I, Daria Suchecka i inni, Medycyna Pracy 2017; 68(3): 413-422
 12. Molekularne podstawy działania wybranych substancji psychoaktywnych, Łukasz Bijoch, Martyna Pękała, Anna Beroun, Postępy Biochemii 67(2) 2021
 13. Codeine: time to say „no”, Joseph D. Tobias, Thomas P. Green, Charles J. Cote, Pediatrics 2016; 138(4): e20162396
 14. Charakterystyka Produktu Leczniczego Solvetusan
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Konopie siewne w pielęgnacji twarzy i włosów

6 grudnia 202209:02

Specjalistyczna linia BIO natural od Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm! Konopie siewne znane są od setek lat. Pochodzą z Azji Środkowej, gdzie wykorzystywane były do produkcji papieru oraz lin i żagli. Prawdopodobnie dzięki temu odkryto ich pielęgnacyjne działanie – przypadkiem wyciskany z nich olej okazał się doskonale łagodzić zmiany skórne. Europa potrzebowała więcej czasu, by je docenić […]

Specjalistyczna linia BIO natural od Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm!

Konopie siewne znane są od setek lat. Pochodzą z Azji Środkowej, gdzie wykorzystywane były do produkcji papieru oraz lin i żagli. Prawdopodobnie dzięki temu odkryto ich pielęgnacyjne działanie – przypadkiem wyciskany z nich olej okazał się doskonale łagodzić zmiany skórne. Europa potrzebowała więcej czasu, by je docenić i przekonać się, że nie mają nic wspólnego z konopiami indyjskimi. Na szczęście dziś olej z Cannabis Sativa święci zasłużone triumfy i doceniany jest za swoje właściwości regeneracyjne, fotoprotekcyjne, antyoksydacyjne, przeciwzapalne i antyseptyczne. Jak to możliwe, że działa tak wszechstronnie? Dzieje się tak, ponieważ w niemal 80% składa się z niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), w tym z kwasu linolowego i alfa-linolenowego, zawiera także aminokwasy, witaminy (A, B1, B2, B3, B6, C, D, i E), minerały (wapń, fosfor, potas, magnez, żelazo, cynk), przeciwutleniacze, fosfolipidy, fitosterole i proteiny.

Olej konopny w pielęgnacji twarzy

Ponieważ olej konopny ma niski potencjał komedogenny (nie zatyka gruczołów łojowych), może więc być stosowany w pielęgnacji każdego rodzaju skóry, w tym cer problematycznych, mieszanych, trądzikowych czy nawet  z AZS. Szybko się wchłania, zmniejsza transepidermalną utratę wody, reguluje produkcję sebum oraz łagodzi zmiany zapalne. Ponadto wpływa na fibroblasty, pobudzając je do produkcji kolagenu oraz elastyny, a zatem ma właściwości przeciwstarzeniowe. Wykorzystano go w Wygładzająco-ujędrniającym kremie do twarzy na dzień i na noc ze specjalistycznej linii BIO natural od Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm. Krem przeznaczony jest dla skóry suchej, dojrzałej i z oznakami starzenia. Dzięki zawartości oleju konopnego, olejku kokosowego, lipopeptydowi, hialuronianowi sodu oraz kompleksowi prebiotycznemu, wspomaga naturalny mikrobiom skóry, zwiększa jej elastyczność i sprężystość. W efekcie opóźnia efekty starzenia i wygładza, a także chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.                                                                                                         źródło: https://sklep.ideepharm.pl/228-bionatural

REKLAMA

Olej konopny w pielęgnacji włosów

Olej konopny ma również bardzo dobry wpływ na strukturę włosa. Pozwala na zachowanie prawidłowego nawilżenia i równowagi lipidowej, dzięki czemu włosy stają się bardziej elastyczne, odporne na uszkodzenia i odzyskują blask. Warto także wiedzieć, że kwasy tłuszczowe w nim zawarte są nieocenione w przypadku stanów zapalnych, takich jak łuszczyca czy łojotokowe zapalenie skóry głowy. W gamie BIO natural dostępne są dwa produkty do pielęgnacji włosów i skóry głowy. Pierwszy z nich to Prebiotyczny szampon regenerująco-kojący wskazany do stosowania w przypadku włosów suchych lub zniszczonych, a także przy wrażliwej/podrażnionej skórze głowy. Szampon zawiera olej konopny oraz kompleks prebiotyczny. Regularnie stosowany wspomaga naturalny mikrobiom skóry, oczyszcza włosy i skórę głowy, łagodzi podrażnienia, ułatwia rozczesywanie pasm, nawilża, wygładza i nadaje kosmykom połysk. Drugi kosmetyk to zaś Nawilżająco-wygładzające serum do włosów bez spłukiwania, które idealnie sprawdzi się przy włosach suchych i zniszczonych, a także w sytuacji, gdy ukojenia potrzebuje podrażniona/wrażliwa skóra głowy. W składzie serum, podobnie jak w szamponie, znajduje się olej konopny oraz kompleks prebiotyczny. Kosmetyk wspomaga naturalny mikrobiom skóry i poprawia kondycję włosów: nawilża i wygładza, wzmacnia i regeneruje, nadaje połysk i ułatwia rozczesywanie. 

REKLAMA

źródło: https://sklep.ideepharm.pl/228-bionatural

BIO NATURAL Wygładzająco-ujędrniający kremie do twarzy na dzień i na noc, 

BIO NATURAL Prebiotyczny szampon regenerująco-kojący,

REKLAMA

BIO NATURAL Nawilżająco-wygładzające serum do włosów bez spłukiwania,

Kosmetyki dostępne wyłącznie w aptekach oraz na stronie producenta: https://ideepharm.pl

 

 

 

 

Informacja prasowa: Instytut Dermokosmetyków IDEEPHARM
Listopad 2022 r.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

15 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Wymagania identyczne jak na kierownika apteki. Aktualnie mamy wybór między dżumą a cholerą czyli idziemy pracować ideowo do WIF i nakarmimy się misją (jak nauczyciele), a druga opcja to na kierownika do sieci doktora z kropką. Popracować 2-3 lata i wylecieć. Skończyły się dobre rozwiązania w farmacji.
Wczoraj w tv zadzwonił nauczyciel, na pytanie ile zarabia odparl- 2900 netto z 22 letnim stażem pracy. Twierdzę, że to o niebo lepsze warunki, biorąc pod uwagę dodatki, 3 miesiące wolnego, przyjemniejsza pracę, niż magister farmacji.
Zawsze to jakieś rozwiązanie. Kiedyś się dowiadywałem. Farmaceuta wystarczy, że zrobi uprawnienia pedagogiczne – trzeba się trochę spiąć, ale nie jest to nie do zrobienia i bez problemu możesz uczyć chemii.
Nie ma etatów u nas w województwie na nauczyciela chemii w gimmnazjum i podstawówkach. Taki to niedobry zawód, że nikt sie nie zwalnia.
W aptece mam do czynienia z rozwydrzonymi dorosłymi, jakby do tego dodać ich niewychowane dzieci, to już wolę to co mam. Brat był nauczycielem i podziękował w zeszłym roku po kilkunastu latach.
Szkoda, że w ogłoszeniach publicznych nie podawane są kwoty wynagrodzeń - zainteresowani od razu wiedzieli by, czy składać papiery czy nie ;)
Kwota jest dopiero na końcu procesu rekrutacji ... i wielkie oburzenie na rezygnującego...
Byłem też na takiej rozmowie. Bezsens. Gadka szmatka, 2 spotkania a wynagrodzenie na końcu, które jest tak marne że szkoda było czasu na te rozmowy,
No to tak jak zawsze. Zarobki są często takie jakie wynegocjujesz sam.
WIF to urząd, nie ma negocjacji stawki. Nawet jak dostaniesz max co mogą dać (a prawdopodobnie tak właśnie będzie) to i tak będzie praca dla idei. To nie prywatna firma, że dostaniesz ile wynegocjujesz. Tutaj tak to nie działa.
Smiem twierdzić, że raczej szału nie ma
Z drugiej strony to państwówka, więc dochodzi trzynastka, premie świąteczne (nie uświadczysz w naszym fachu).
Jak zarabiasz 2500 na rękę to trzynastką nie poszalejesz. Rozbij sobie to na 12 miesięcy to wyjdzie na to, że nie zarabiasz 2500 tylko 2700.
kiedyś startowałem. Miałem uprawnienia kierownicze. Stawka jak dla zwykłego magistra. Żenada. Być może teraz się to zmieniło ale nie chce mi się wierzyć.