REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Inspekcja farmaceutyczna we wrocławskiej Prokuraturze i „odwrócony łańcuch dystrybucji”

7 maja 2019 10:00

Pod koniec kwietnia w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu zorganizowano robocze spotkanie koordynatorów poszczególnych prokuratur regionu wrocławskiego, koordynatora tej kategorii spraw na poziomie Prokuratury Krajowej, przedstawicieli Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie, Dolnośląskiego i Opolskiego Inspektoratu Farmaceutycznego, funkcjonariuszy KWP we Wrocławiu i Opolu, zajmujących się problematyką „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”.

Strony omówiły szereg szczegółowych zagadnień związanych z procesem wdrażania e-recepty (fot. Shutterstock)
Przedmiotem spotkania były zagadnienia związane z prawidłowością ukierunkowania postępowań w kontekście cech charakterystycznych dla procederu „odwróconego łańcucha dystrybucji leków" (fot. Shutterstock)

W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu w dniu 26 kwietnia 2019r. zorganizowano robocze spotkanie dotyczące problematyki „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”. Wzięli w nim udział koordynatorzy poszczególnych prokuratur regionu wrocławskiego, koordynator tej kategorii spraw na poziomie Prokuratury Krajowej, ale także przedstawiciele Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie, Dolnośląskiego i Opolskiego Inspektoratu Farmaceutycznego i funkcjonariuszy KWP we Wrocławiu i Opolu.

Spotkanie zorganizowano w związku z prowadzoną w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu koordynacją i monitoringiem postępowań dotyczących procederu tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji leków” (czytaj więcej: GIF: odwrócony łańcuch w pytaniach i odpowiedziach ). Było ono też konsekwencją Porozumienia Nr 3/2018 zawartego w dniu 11 października 2018 roku pomiędzy Prokuratorem Krajowym a Głównym Inspektorem Farmaceutycznym. Porozumienia w sprawie współpracy w obszarze przeciwdziałania nieprawidłowościom związanym z wytwarzaniem, importem i obrotem produktami leczonymi oraz substancjami czynnymi (czytaj więcej: Porozumienie między GIF i Prokuraturą Krajową).

REKLAMA

Spotkanie odbyło się w siedzibie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, przy udziale:

REKLAMA
 • Pawła Piotrowskiego – Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
 • prok. Elżbiety Orzeł – koordynatora tej kategorii spraw na poziomie Prokuratury Krajowej,
 • Piotra Michalskiego – Koordynatora Biura Dyrektora Generalnego Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie,
 • Joanny Szajnik – Solskiej – Dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie,
 • prokuratorów – koordynatorów regionu wrocławskiego,
 • Grzegorza Marszałka Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP we Wrocławiu,
 • Jarosława Grajcar –  Zastępcy Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Opolu,
 • Anny Dąbrowskiej – Zastępcy Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora  Farmaceutycznego,
 • Urszuli Sławińskiej – Zagórskiej – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,
 • Jarosława Kalinowskiego – przedstawiciela Dolnośląskiego Urzędy Celno -Skarbowego we Wrocławiu,
 • Dariusza Hyjek – przedstawiciela Opolskiego  Urzędu Celno – Skarbowego.

– Przedmiotem spotkania były zagadnienia związane z prawidłowością ukierunkowania postępowań w kontekście cech charakterystycznych dla procederu „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”, sposobu zakwalifikowania poszczególnych zachowań, projektowane zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne w aspekcie przepisów karnych wskazanej ustawy, a także kwestie efektywnej współpracy z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym oraz Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi o jakiej mowa w powołanym Porozumieniu Nr 3/2018 Prokuratora Krajowego z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym – czytamy w informacji na stronie wrocławskiej Prokuratury (czytaj więcej: Wytyczne Prokuratora Krajowego dotyczące odwróconego łańcucha dystrybucji leków).

Z ramienia Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w spotkaniu uczestniczyła prokurator Urszula Kochan – Pietrzak.

Źródło: ŁW/wroclaw.pa.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Apteki powinny udzielać pacjentom informacji gdzie mogą kupić dany lek? Apteki powinny udzielać pacjentom informacji gdzie mogą kupić dany lek?

"Każda apteka ma informacje, gdzie dany lek można kupić. Powinna je pacjentowi udostępniać. To zadan...

W Sejmie o dyskryminacji aptek i bezprawnych działaniach hurtowni W Sejmie o dyskryminacji aptek i bezprawnych działaniach hurtowni

Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odpowiadał na pytania pos...

Urząd skarbowy upomniał się o zaległy podatek za nielegalnie wywiezione leki Urząd skarbowy upomniał się o zaległy podatek za nielegalnie wywiezione leki

Niedawno pisaliśmy o aptekarce z Kutna, która uczestniczyła w odwróconym łańcuchu dystrybucji, pomag...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz