REKLAMA
wt. 7 listopada 2023, 11:01

Izby aptekarskie 31 grudnia stracą dotychczasowe uprawnienie

Od 1 stycznia 2024 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące wyznaczania dyżurów aptek. Jednocześnie wygasną dotychczasowe regulacje, które przewidywały określoną rolę dla samorządu zawodu farmaceuty, w ustalaniu harmonogramu pracy aptek…

Wedle nowych przepisów dyżury aptek nie będą już pełnione "całonocnie", czy też całodobowo (fot. Shutterstock)
Wedle nowych przepisów dyżury aptek nie będą już pełnione "całonocnie", czy też całodobowo (fot. Shutterstock)

Dolnośląska Izba Aptekarska wystosowała do starostw powiatowych i urzędów miast na terenie województwa, pismo w którym wskazuje, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dyżurów aptek. Zasadniczo zmienia się bowiem treść art. 94 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

– Uprawnienie samorządu zawodu farmaceuty (izb aptekarskich) do wydawania opinii w przedmiocie projektów uchwał dotyczących harmonogramu godzin pracy i dyżurowania aptek na terenie powiatów (miast na prawach powiatu) wygasa z dniem 31 grudnia 2023 r. Oznacza to, że po tej dacie kompetencja ta nie będzie mogła być przez Izbę wykonywana – czytamy w piśmie DIA.

Dyżury aptek po nowemu

Jednocześnie prezes Marcin Repelewicz przypomina, że nowelizacja całkowicie zmienia zasady pełnienia dyżurów przez podmioty prowadzące apteki. Wedle nowych przepisów dyżury aptek nie będą już pełnione „całonocnie”, czy też całodobowo, tylko w wyznaczonym okresie kilku godzin.

– Nadto, dyżury apteczne będą płatne, finansowane z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. A w zakresie wykraczającym poza ramy czasowe, o których mowa powyżej – samodzielnie przez dany powiat. Obowiązywać będzie również zasada dobrowolności dyżuru, a także nowe kryteria (przesłanki) wyboru apteki do pełnienia dyżuru – wyjaśnia Repelewicz.

Nowe przepisy szczegółowo opisują również procedurę przygotowywania harmonogramu dyżurów aptek. Co istotne nowe uchwały, określające dni oraz godziny pełnienia dyżurów przez aptekę ogólnodostępną nie będą stanowić aktu prawa miejscowego.

Nowy rok, nowe uchwały

Prezes DIA zwraca uwagę, że do 31 stycznia 2024 r. właściciele aptek przekazują zarządowi powiatu rozkład godzin pracy na rok 2024. Jednocześnie z przepisów przejściowych wynika też, że „w 2024 r. uchwała zarządu powiatu oraz zarządzenie prezydenta miasta na prawach powiatu w sprawie dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2024 r.”.

– W ocenie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu, władze samorządu terytorialnego winny mieć świadomość istotnej zmiany przepisów w obszarze dyżurowania aptek, oraz na początku 2024 r. podjąć wszelkie niezbędne kroki celem przyjęcia uchwały, na mocy zmienionych uregulowań, umożliwiającej aptekom dyżurowanie na nowych zasadach – czytamy w piśmie.

Jednocześnie Marcin Repelewicz w imieniu Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu deklaruj, że samorząd zawodu farmaceuty jest gotowy do merytorycznej debaty i współpracy w celu wypracowania konsensusu, który zapewni pacjentom odpowiedni dostęp do usług farmaceutycznych wysokiej jakości, a aptekarzom – godne warunki wykonywania zawodu.

Źródło: ŁW/DIA


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jednym słowem - stwierdzono, że siedzenie po nocy w aptekach nie ma sensu.. W stanie zagrożenia życia i tak potrzebna jest wizyta w szpitalu/SOR.