REKLAMA
Magazyn mgr.farm

„Jesteśmy sprowadzane do roli chwytu marketingowego w reklamie leku na erekcję”

18 lutego 2019 10:00

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu Maxon Active firmy Adamed. Kobieta zarzuciła jej dyskryminację kobiet i… osób homoseksualnych. A wszystko przez hasło „certyfikowany przez kobiety”.

Lider wśród reklamodawców – Aflofarm Farmacja Polska – lokuje w telewizji znacznie mniejszą część swoich wydatków niż cały sektor farmacji (fot. Shutterstock)
Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm (fot. Shutterstock)

Skarga dotyczyła reklamy telewizyjnej preparatu Maxon Active – wspierającego erekcję. Spot pokazuje sytuację intymną z perspektywy kobiety, która mówi partnerowi, że chce więcej. Po przedstawieniu produkty pada informacja, że lek jest „certyfikowany przez kobiety”.

Według skarżącej reklama narusza art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, który mówi, że „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość”.

REKLAMA

– Slogan reklamowy dla tego leku głoszący, że jest on „certyfikowany przez kobiety” jest dla mnie jako kobiety obraźliwy. Po pierwsze uprzedmiotawia on kobiety, sugerując że głównym zadaniem kobiet jest współżycie z mężczyzną – czytamy w treści skargi.

REKLAMA

Jej autorka zwraca też uwagę, że reklama ignoruje fakt, że kobiety to dość liczna grupa – 50% społeczeństwa. Jej zdaniem jest raczej za duża, żeby jednogłośnie ‚certyfikować’ jakikolwiek produkt. Tego typu deklaracje w większości reklam stawia się przedstawicieli węższej grupy społecznej (np. dentystów).

– Po trzecie reklama ta implikuje, że wszystkie kobiety są heteroseksualne. No i że wszyscy mężczyźni są heteroseksualni, bo przecież lek wspomagający erekcję jest potrzebny jedynie we współżyciu z kobietami, zgodnie z powyższą reklamą. Według mnie spot ten dyskryminuje kobiety oraz, może w trochę mniejszym stopniu, osoby homoseksualne – pisze autorka skargi.

Jej zdaniem „chwytliwy” slogan utrwala szkodliwe społecznie stereotypy, w rezultacie prosi o zweryfikowanie tej reklamy i rzetelną ocenę jej treści.

– Moje uczucia ona uraziła, jak Państwo zresztą widzą, do tego stopnia, że po raz pierwszy postanowiłam napisać skargę. W dodatku przekazuje fałszywą informację – ja na pewno niczego nie certyfikowałam. To przykre, że jesteśmy sprowadzane do roli chwytu marketingowego w reklamie leku na erekcję – kończy.

REKLAMA

Producent: w tej reklamie kobieta jest podmiotem, a nie przedmiotem

Z treścią skargi nie zgodził się producent preparatu Maxon Active. Firma wskazuje, że slogan reklamowy „certyfikowany przez kobiety” znajduje swoje oparcie w przeprowadzonych w marcu 2018 roku przez niezależną firmę badawczą na zlecenie Adamed badaniach konsumenckich pn. „Badanie zadowolenia kobiet z życia seksualnego”. Uczestniczkami przedmiotowego badania była grupa kobiet, których partnerzy w okresie pięciu miesięcy poprzedzających badanie przyjmowali produkt leczniczy Maxon Active. Wyniki badania wskazały, że 90% kobiet uczestniczących w badaniu jest zadowolona ze swojego życia seksualnego, zaś 85% uczestniczek powiedziało, że zażywanie przez męża/partnera leku Maxon Active znacząco lub przynajmniej zauważalnie zwiększyło jej zadowolenie/satysfakcję z życia seksualnego.

– Informacja o tym badaniu zamieszczona jest w reklamie, zaś jego wyniki są dostępne w siedzibie Adamed, o czym również jest informowany odbiorca reklamy – pisze firma.

Adamed nie zgadza się też ze stwierdzeniem, jakoby zastosowany w reklamie slogan „uprzedmiotawiał kobiety, sugerując że głównym zadaniem kobiet jest współżycie z mężczyzną”.

– Należy wskazać, że przedmiotowe hasło reklamowe jest elementem reklamy, w której główną rolę odgrywa kobieta: jest ona podmiotem a nie przedmiotem tej reklamy. W spocie reklamowym to kobieta inicjuje zbliżenie i to ona decyduje, czy ma do niego dojść, a nie na odwrót. Trudno przy takiej konstrukcji uznać, aby kobieta była uprzedmiotawiana, gdy to ona właśnie ma decydujący głos. Zarówno cała konstrukcja spotu reklamowego, jak i hasło reklamowe przełamują niepopierane przez Adamed stereotypy, w których pozycja kobiety zostaje zredukowana do roli obiektu seksualnego – w reklamie Maxon Active to kobieta decyduje i wyraża chęć podjęcia współżycia, co m.in. wyraża się słowami „było cudownie… chcę jeszcze” – czytamy w wyjaśnieniach firmy.

Każda reklama dyskryminuje homoseksualistów?

Adamed odniósł się też do zarzutu dyskryminowania osób homoseksualnych. Firma wskazuje, że reklama telewizyjna z racji swej konstrukcji i czasu trwania nigdy nie będzie kierowana i nie będzie ukazywała wszystkich grup osób, które potencjalnie mogą być zainteresowane nabyciem lub stosowaniem reklamowanego produktu.

– Gdyby przyjąć za prawdziwą prezentowaną w skardze tezę należałoby dojść do wniosku, że wszystkie reklamy (niezależnie od rodzaju reklamowanego produktu), które ukazują pary męsko-damskie dyskryminują osoby o orientacji homoseksualnej – co jest zarzutem nie tylko kuriozalnym i nieuczciwym intelektualnie, ale też niemającym uzasadnienia ani w przepisach prawa, ani w postanowieniach Kodeksu Etyki Reklamy. W związku z powyższym wnosimy jak w petitum niniejszego pisma – uważa firma Adamed.

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez skarżącą. Jednocześnie uwrażliwia reklamodawców na stosowanie w reklamach silnych i jednoznacznych sformułowań typu „certyfikowany”, które mogą być odbierane przez konsumentów jako określenie usługi lub produktu posiadającego oficjalny dokument certyfikujący – wydany przez instytucję czy organizację, która jest niezależna od producenta i wydaje swoją ocenę zgodności bazując na obiektywnych badaniach.

Źródło: ŁW/Rada Reklamy

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

7 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Nie widziałam. Zdecydowanie nie jestem na bieżąco z reklamami tv
Rzeczywiście kiepska ta reklama.
Faktycznie preparat skierowant dla mężczyzn dyskryminuje kobiety, na znak protestu polecam tej Pani nie kupować .
(...) Tego typu deklaracje w większości reklam stawia się przedstawicieli węższej grupy społecznej (np. dentystów). (...) A co by było, gdyby ów produkt polecał dentysta, a pani, siedząc w fotelu dentystycznym, krzyczała, że chce więcej? Czy skłoniłoby to przeważającą część populacji do częstszych wizyt u stomatologa? Wszak potęga drzew zależy od korzenia, a gdy go dopadnie próchnica, konar raczej nie będzie miał szansy zapłonąć...
ale konkretny dentysta dostaje za to kasę a 50%społeczeństwa które stanowią kobiety już nie ;)

Powiązane artykuły

Tylko mama pomaga dziecku w czasie gorączki? To seksizm! Tylko mama pomaga dziecku w czasie gorączki? To seksizm!

Komisja Etyki Reklamy rozpatrywała niedawno skargę ojca, który poczuł się urażony reklamą syropu dla...

Pracownicy radia usunęli jedno słowo z reklamy syropu na kaszel… Pracownicy radia usunęli jedno słowo z reklamy syropu na kaszel…

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy rozpatrywał skargę na radiową reklamę syropu Flegtac Kaszel....

Czy reklama środka na infekcje intymne dyskryminuje kobiety? Czy reklama środka na infekcje intymne dyskryminuje kobiety?

Rada Reklamy wydała opinię na temat skargi dotyczącej radiowej reklamy produktu Iladian Direct Plus....

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz