Rada Reklamy wydała opinię na temat skargi dotyczącej radiowej reklamy produktu Iladian Direct Plus. Jej zdaniem nie narusza ona dobrych obyczajów ani nie dyskryminuje kobiet.
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare złożyło obszerną skargę do Komisji Etyki Reklamy na kampanię leku Tramon. Firma zarzuca swojemu konkurentowi posługiwanie się w reklamie informacjami, które nie zna...