REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Jeżeli Ministerstwo Zdrowia ma inną propozycję niech ją przestawi, a nie neguje przedłożone rozwiązania

7 sierpnia 2018 09:07

Związek Powiatów Polskich nadal prowadzi korespondencję z urzędnikami ministerstwa zdrowia, w której wyjaśnia kolejne propozycje rozwiązania problemu dyżurów aptek. Zdaniem samorządowców, niektóre sugestie pracowników resortu zdrowia stawiają pod znakiem zapytania kompetencje oraz zasoby kadrowe Ministerstwa Zdrowia…

Wiele wskazuje jednak na to, że Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej wpisze do harmonogramu dyżurów na 2020 roku wszystkie apteki (fot. Shutterstock)

W połowie lutego do Ministerstwa Zdrowia trafił projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego, wypracowany wspólnie przez Związek Powiatów Polskich i Naczelną Izbę Aptekarską. Zakładał on, że dyżury aptek będą finansowane przez NFZ, plan dyżurów będzie tak skonstruowana by w tym samym czasie nie pełniły go więcej niż dwie apteki (czytaj więcej: Oto projekt w sprawie płatnych dyżurów aptek, który trafił do Ministerstwa Zdrowia).

Od tego czasu między ministerstwem zdrowia i Związkiem Powiatów Polskich trwa wymiana korespondencji, z której wynika, że resort zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia mają wiele wątpliwości co do zaproponowanych rozwiązań (czytaj więcej: Płatne dyżury aptek? Ministerstwo Zdrowia ma wiele wątpliwości).

REKLAMA

ZPP opublikowało niedawno kolejne swoje pismo do Ministerstwa Zdrowia, w którym stara się wyjaśniać kolejne wątpliwości resortu.

Z tonu pisma i niektórych stwierdzeń, które się w nim pojawiają, wynika że samorządowcy są już zniecierpliwieni zachowaniem urzędników ministerstwa zdrowia i ciągłym kwestionowaniem proponowanych rozwiązań. Jednym z tematów już po raz kolejny podnoszonym przez urzędników jest kwestia ustalania dyżurów w miejscowościach poniżej 40 000 tys. mieszkańców.

REKLAMA

– Do kwestii tej odnosiliśmy się wielokrotnie (pismo z 7 września 2017 r. Or.A.0715/85/17, pismo z 12 lutego 2018 r. Or.A.0713/228/18, pismo z 14 maja 2018 r. Or.A.0715/54/18, na posiedzeniach Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz na spotkaniu roboczym, które odbyło się w marcu w Ministerstwie Zdrowia). Jeżeli Ministerstwo Zdrowia ma inną propozycję prosimy o jej przedstawienie a nie negowanie przedłożonego rozwiązania. Pragniemy tylko nadmienić, że stosowanie limitów liczby mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego i w konsekwencji odmienne uregulowanie sytuacji prawnej adresatów norm prawnych, jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem legislacyjnym (przykład Kodeks wyborczy, ustawa o samorządzie gminnym, o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi) – tłumaczą samorządowcy.

ZPP tłumaczy, że zawarta w projekcie propozycja opiniowania planu dyżurów przez samorząd aptekarski została uzgodniona z Naczelną Radą Aptekarską i stanowi ona utrzymanie obecnie obowiązującego rozwiązania.

– Przy stanowieniu aktów prawa miejscowego czy wydawaniu innych aktów w zakresie działania administracji publicznej opiniowanie projektów jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Opinia z samej istoty nie powinna mieć charakteru wiążącego (tym różni się od uzgodnienia) i w takim przypadku ma na celu pozyskanie dodatkowej wiedzy przez organ upoważniony do wydania aktu prawnego, w tym przypadku o możliwościach prowadzących apteki w zakresie zapewnienia obsady kadrowej w aptekach – zwracają uwagę samorządowcy.

Okazuje się, że Departament Polityki Lekowej i Farmacji proponuje, by opinia Izby Aptekarskiej miała charakter wiążący. Zdaniem ZPP taka sytuacja mogłaby skutkować niemożnością wydania aktu prawa miejscowego.

Po raz kolejny powraca też temat stawek godzinowych i finansowania dyżurów. Przypomnijmy, że w projekcie zaproponowano stawkę 35 zł za godzinę dyżuru aptek. Resort zdrowia zakwestionował jej wysokość, wskazując na brak jej sposobu jej wyliczenia. Związek Powiatów Polskich poprosił więc o przedstawienie propozycji Ministerstwa Zdrowia w zakresie wyceny godziny pracy apteki, co pozwoliłoby ustalić zakres rozbieżności.

REKLAMA

– Departament Polityki Lekowej i Farmacji, kwestionuje wysokość stawki godzinowej ale nadal nie przedstawił kontrpropozycji i uzasadnienia jej wyliczenia – kwituje problem ZPP. – Odnośnie globalnego kosztu wdrożenia ustawy – wyliczenie przedstawiliśmy w korespondencji kierowanej drogą e-mailową do Pana Dyrektora w dniu 16 lutego 2018 r. (przy założeniu wyznaczenia tylko jednej apteki szacowany koszt wynosił 41 241 200 zł) zatem nie rozumiemy skąd nagłe zaskoczenie, że wejście w życie projektu będzie rodziło takie skutki finansowe. Zważywszy jednak, że Polska jest 38-milionowym krajem, to z tej perspektywy nie jest to aż tak duża kwota. Polem do dyskusji może być wprowadzenie zasady wyznaczania tylko jednej apteki bądź zmniejszenie liczby godzin dyżurów aptek.

ZPP zwraca uwagę, że jeżeli budżet państwa nie chce wziąć finansowej odpowiedzialności za realizację zadań publicznych art. 94 Prawa farmaceutycznego zawsze można uchylić.

Jednocześnie ZPP wskazuje, że przerzucenie na partnerów społecznych prowadzenia uzgodnień z Ministrem Finansów w zakresie ustawy pozostającej we właściwości Ministra Zdrowia uznaje za nieporozumienie. ,

– Tego typu sugestia stawi pod znakiem zapytania kompetencje oraz zasoby kadrowe Ministerstwa Zdrowia – czytamy w piśmie Związku Powiatów Polskich.

– Na końcu pragnę przypomnieć, że to Minister Zdrowia jest gospodarzem ustawy Prawo farmaceutyczne. Faktem jest, że art. 94 w obecnym brzmieniu nie spełnia swojej roli, a Ministerstwo Zdrowia od wielu lat udaje, że problemu nie ma. Obecnie w piśmie odpowiadamy na pytania i uwagi, które były już wielokrotnie wyjaśniane w uprzednio kierowanej korespondencji jak i w bezpośrednich rozmowach prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia – pisze Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Ludwik Węgrzyn. – Podkreślamy, że jeżeli Ministerstwu nie odpowiada projekt przedłożony przez ZPP oraz NRA mogą Państwo sami spróbować wypracować zmiany prawne, które będą uwzględniać interesy mieszkańców, podmiotów prowadzących apteki oraz finansów publicznych. Nie akceptujemy negowania zaproponowanych rozwiązań bez jakiegokolwiek wysiłku z Państwa strony w zakresie przedstawienia alternatywnego sposobu rozwiązania problemu.

Źródło: Pismo Związku Powiatów Polskich

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Lekarze, farmaceuci i prawnicy w walce z pseudolekami Lekarze, farmaceuci i prawnicy w walce z pseudolekami

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zorganizował konferencję pod tytułem "Nielegalny rynek pr...

W Częstochowie otwarły się ostatnie apteki? W Częstochowie otwarły się ostatnie apteki?

Dwie z nich powstały na jednej ulicy - II Alei. Obecnie w Częstochowo jest 112 aptek. Jedna przypada...

Piotrowska-Rutkowska: nastąpiło wiele zmian Piotrowska-Rutkowska: nastąpiło wiele zmian

Przygotowaliśmy szereg propozycji regulujących w sposób kompleksowy funkcjonowanie rynku pozaapteczn...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz