REKLAMA
Magazyn mgr.farm
pt. 13 grudnia 2019, 12:21

Kolejna zmiana w sprawie recept na środki odurzające…

Już po raz trzeci w tym roku Ministerstwo Zdrowia zmienia rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Tym razem zmiany dotyczą ilości wspomnianych środków jakie będą mogły znaleźć się na recepcie…

Działania rosyjskiego prezydenta wpłynęły także na zachowanie pacjentów na terenie Europy (fot. Shutterstock).
Na e-recepcie będą mogły znaleźć się środki odurzające grupy II-N lub substancje psychotropowe grupy III-P i IV-P tylko na 90 dni stosowania (fot. Shutterstock)

Do konsultacji publicznych oddano dzisiaj projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. To już trzecia zmiana tego rozporządzenia w tym roku (czytaj również: WAŻNE: Recepty na środki odurzające po 23 listopada). Poprzednie dotyczyły słownego zapisu na e-recepcie sumarycznej ilości substancji odurzające.

Więcej na temat problemów z e-receptą znajdziesz w serwisie rx.edu.pl.

Czego dotyczy kolejna nowelizacja?

Otóż zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, środki odurzające dzieli się na grupy I-N, II-N, III-N i IV-N w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych. Z kolei zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii substancje psychotropowe dzieli się na grupy I-P, II-P, III-P i IV-P w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii środki odurzające grup I-N i II-N oraz substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań. Z kolei substancje psychotropowe grupy I-P mogą być używane wyłącznie w celu prowadzenia badań, a środki odurzające grupy IV-N wyłącznie w celu prowadzenia badań oraz w lecznictwie zwierząt – w zakresie wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Celem projektu jest rozszerzenie zakresu stosowania § 7 rozporządzenia również na środki odurzające grupy II-N oraz substancje psychotropowe grupy III-P i IV-P.

Sprawdź także: Leki psychotropowe i narkotyczne – podsumowanie

Skrócenie długości okresu stosowania z 360 do 90 dni

Uzasadnieniem proponowanych zmian, jest rozbieżność co do dopuszczalnych okresów terapeutycznych dla środków odurzających grupy II-N i substancji psychotropowych grup IIIP i IV-P. Zgodnie z § 7 rozporządzenia, w przypadku recepty wystawionej na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P, dopuszcza się przepisanie takiej ilości tego środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania na maksymalnie 90 dni stosowania.

W przypadku preparatów zawierających środki odurzające grupy II-N lub substancje psychotropowe grupy III-P i IV-P, zastosowanie mają przepisy art. 96a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), który stanowi, że maksymalna ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego możliwa do przepisania pacjentowi może odpowiadać 360-dniowemu okresowi stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania (czytaj również: Pieczątka nie będzie potrzebna przy dostawie środków odurzających).

– Należy podkreślić, że przepisanie pacjentowi produktu leczniczego na podstawie recepty elektronicznej na 360 dni, nawet pod warunkiem, że jednorazowo można wydać ilość leku na maksymalnie 180 dni stosowania, jest niebezpieczne od strony terapeutycznej. Mając na uwadze również fakt, że każdy lekarz może wystawić receptę elektroniczną na takie produkty lecznicze oraz fakt, że lekarze nie mają wglądu do terapii stosowanych przez innych lekarzy, zwiększa się ryzyko nadużywania środków odurzających i substancji psychotropowych przez pacjentów – uzasadnia Ministerstwo Zdrowia.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lekowego pacjentów, ryzyko zwiększenia konsumpcji środków odurzających oraz substancji psychotropowych oraz fakt, że należą one do szczególnej kategorii produktów leczniczych, konieczne jest skrócenie okresu terapeutycznego z 360 dni do 90 dni.

A co z datą realizacji „od dnia”?

Ponadto w związku wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi zasad wystawiania recept na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe proponuje się zmianę § 10 ust. 1 rozporządzenia przez doprecyzowanie, że recepty na preparaty zawierające środki odurzające inne niż grupy I-N lub substancje psychotropowe inne niż grupy II-P mogą być wystawiane z naniesioną na nich datą realizacji „od dnia”.

– Takie rozwiązanie pozwoli rozwiać wątpliwości co do możliwości wystawiania recept na preparaty zawierające środki odurzające inne niż grupy I-N lub substancje psychotropowe inne niż grupy II-P z naniesioną na nich datą realizacji „od dnia”. Warto zauważyć, że przedmiotowa zmiana realizować będzie nadrzędny cel postawiony projektowanemu rozporządzeniu, tj. zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów, w tym przypadku do terapii prowadzonej z zastosowaniem preparatów zawierających środki odurzające inne niż grupy I-N lub substancje psychotropowe inne niż grupy II-P – wskazuje Ministerstwo w uzasadnieniu.

Źródło: ŁW/RCL

dokument430694
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Dobezylan wapnia i jego praktyczne zastosowania

2 lutego 202315:37

KILKA SŁÓW TEORII Dobezylan wapnia, czyli sól wapniowa kwasu dobezylowego, to związek o dobrze poznanej budowie i funkcjach [2,3]. Po raz pierwszy pojawił się w Farmakopei Europejskiej w 1997 roku, zaś od roku 2001 funkcjonuje w obiegu na rynku farmaceutycznym [4]. Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dobezylan wapnia to […]

KILKA SŁÓW TEORII

Dobezylan wapnia, czyli sól wapniowa kwasu dobezylowego, to związek o dobrze poznanej budowie i funkcjach [2,3]. Po raz pierwszy pojawił się w Farmakopei Europejskiej w 1997 roku, zaś od roku 2001 funkcjonuje w obiegu na rynku farmaceutycznym [4]. Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dobezylan wapnia to substancja o wielokierunkowym działaniu, choć nie wszystkie
mechanizmy jego funkcjonowania zostały do końca poznane [2,3,4]. To, co nie podlega wątpliwości to fakt, że związek ten jako swój punkt uchwytu upatrzył sobie śródbłonek i błonę podstawną naczyń włosowatych [2,3]. To właśnie te miejsca stają się celem działania cząsteczek dobezylan wapnia i to dzięki temu obserwuje się konkretne efekty jego oddziaływania na organizm. Mówiąc dość ogólnie dobezylan wapnia to związek angioprotekcyjny i flebotoniczny. Oznacza to nic innego jak to, że wykazuje on działanie ochronne na naczynia krwionośne [2,4,5]. Konsekwencją jego interakcji ze śródbłonkiem naczyń jest m.in.:

 • Zmniejszenie przepuszczalności naczyń włosowatych wywołaną chociażby histaminą,
  bradykininą czy też serotoniną
 • Poprawa drenażu limfatycznego w obrębie mikrokrążenia
 • Zmniejszenie agregacji płytek krwi, wywołanej obecnością trombiny lub kolagenu
 • Zmniejszenie agregacji erytrocytów i zwiększenie ich elastyczności, co w konsekwencji przyczynia się do spadku lepkości krwi i lepszego jej przepływu przez naczynia
 • Zmniejszenie łamliwości naczyń włosowatych
 • Zmniejszenie poziomu stresu oksydacyjnego w obrębie ścian naczyń [2,3,4].
Powyższe właściwości dobezylanu wapnia pozwalają mu posiadać szerokie spektrum zastosowań. Gdzie zatem można wykorzystać wymienione powyżej właściwości tego związku?


PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA DOBEZYLANU WAPNIA

Związki o właściwościach ochronnych na naczynia włosowate znajdują zastosowanie najczęściej w farmakoterapii schorzeń naczyń żylnych. W przypadku dobezylanu wapnia głównym jego zastosowaniem obecnie wydaje się być wskazanie do stosowania w przypadku przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ) [4,5,6]. Przewlekła niewydolność żylna to nic innego, jak niezdolność żył do jednokierunkowego transportu krwi w kierunku serca [3]. Schorzenie potrafi skutecznie wyeliminować chorego z normalnego funkcjonowania, z niezdolnością do pracy włącznie [3]. Wynika to przede wszystkim z uciążliwych objawów, do których zaliczyć można przede wszystkim:
 • Uczucie ciężkości kończyn
 • Mrowienie w obrębie kończyn
 • Skurcze, zwłaszcza w porze nocnej
 • Obrzęki i dolegliwości bólowe
 • Żylaki kończyn dolnych [3]

Dobezylan wapnia z powodzeniem stosowany jest w farmakoterapii schorzeń żylnych, związanych w niewydolnością krążenia żylnego. Metaanalizy badań z udziałem dobezylanu pokazują nawet, że im bardziej zaawansowane są zmiany chorobowe, tym lepsza jest skuteczność lecznicza związku [3]. Ta sama analiza pokazała też, że dobezylan wapnia zmniejsza efektywnie ilość nocnych skurczy, a co najważniejsze z punktu widzenia normalności – jego stosowanie poprawia komfort pacjentów [3]. Biorąc pod uwagę fakt, że dobezylan wapnia hamuje nadmierną przepuszczalność naczyń i usprawnia przepływ krwi w ich obrębie należałoby się spodziewać, że skutkiem tego będzie redukcja występujących w przebiegu PNŻ obrzęków kończyn. Potwierdzają to badania nad dobezylanem. W badaniu K.H. Labs (Phlebology 2004) uzyskano statystycznie lepsze wyniki spadku dla kryterium objętości dolnej części nogi w grupie dobezylan aniżeli w grupie kontrolnej. Dobezylan przyczynił się do 24% spadku objętości, czyli obrzęku nóg [6]. Dobezylan wapnia znajduje też zastosowanie w farmakoterapii hemoroidów [8]. Występowanie hemoroidów wiąże się z poszerzeniem naczyń żylnych, zakrzepicą i wzrostem gęstości mikrokrążenia w obrębie poduszek odbytu. Terapia dobezylanem wapnia okazuje się mieć dobre wyniki – zwłaszcza w połączeniu ze zmianą diety (stosowanie błonnika pokarmowego). Po jego zastosowaniu zmniejsza się ilość krwawień i redukcji ulega stan zapalny [8].

Ważne – stosowanie dobezylanu nie wiąże się z większą liczbą krótkoterminowych działań niepożądanych aniżeli ma to miejsce w przypadku placebo [3]. Równocześnie jest on dobrze tolerowany przez pacjenta.

DOBEZYLAN WAPNIA W APTEKACH

Jeszcze nie tak dawno dobezylan wapnia dostępny był na receptę jako preparat Calcium Dobesilate. Obecnie dobezylan wapnia można już bez problemu zakupić bez konieczności umawiania się na wizytę lekarską [3]. Lekiem bez recepty jest Dobenox Forte, który ma postać doustnych tabletek. Jedna tabletka zawiera 500 mg dobezylanu wapnia. Dobenox Forte znajduje zatem zastosowanie tam, gdzie punkty uchwytu ma jego substancja czynna. Wskazaniami do stosowania tego leku OTC są:
 • Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju
  krwi)
 • Żylaki kończyn dolnych
 • Objawowe leczenie żylaków odbytu [9].

Zalecaną dawką w terapii PNŻ są 1-2 tabletki na dobę, czyli 500-1000 mg dziennie. Stosowanie farmakoterapii w przewlekłej niewydolności żylnej oraz hemoroidach to pierwsza, po zmianie diety i stylu życia rekomendowana droga efektywnej terapii [7,8].


Bibliografia:

1. Farmakoterapie chronickeho zilniho onemocneni, Lukas Hnatek, Interni Med. 2014; 16(3): 93-97
2.Dobezylan wapnia – nowe zastosowania, Karolina Lesner, Adam Reich, Forum Dermatologicum 2016, tom 2, nr 4, 134-138

3. Calcium dobesilate for chronic venous insufficiency: a systematic review, Agustin Ciapponi, et.al., Angiology, Volume 55, Number 2, 2004
4. Calcium dobesilate and micro-vascular diseases, Jie Liu, Shulin Li, Dong Sun, Life Sciences 221 (2019) 348-353
5. Phlebotonics for vebous insufficiency (Review), Martinez-Zapata MJ, et.al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4., Art.No.: CD003229
6. Effectiveness and safety of calcium dobesilate in treating chronic venous insufficiency: randomized, double-blind, placebo-controlled trial, K.H. Labs, et.al., Phlebology 2004; 19: 123-130
7. A randomized, double-blind multicentre clinical trial comparing the efficacy of calcium dobesilate with placebo in the treatment of chronic venous disease, M.J. Martinez-Zapata, et.al., Eur J Vasc Endovasc Surg, 35, 358-365 (2008)
8. Hemorrhoids: from basic pathophysiology to clinical management, Varut Lohsiriwat, World J Gastroneterol 202 May 7; 18(17): 2009-2017
9. Charakterystyka Produktu Leczniczego Dobenox Forte.

DOBENOX Forte, 500 mg, tabletki powlekane. Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego (Calcii dobesilas monohydricus). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Wskazania do stosowania: Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi), żylaki kończyn dolnych.
Objawowe leczenie żylaków odbytu. Dawkowanie i sposób dawkowania: Zalecana dawka dobowa dla osób dorosłych to 500 mg do 1000 mg dobezylanu wapnia jednowodnego: niewydolność żylna zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 12 tabletki na dobę; żylaki odbytu zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 12 tabletki na dobę. Podanie doustne. Tabletki należy przyjmować po posiłkach w celu uniknięcia lub zminimalizowania objawów niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenie i środki ostrożności dotyczące stosowania: Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka oraz z niewydolnością nerek. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek, jeśli konieczna jest dializoterapia, dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć. Na podstawie doniesień o działaniach niepożądanych stwierdzono, że przyjmowanie wapnia dobezylanu jednowodnego może bardzo rzadko wywołać agranulocytozę, związaną prawdopodobnie z reakcją nadwrażliwości. Agranulocytoza może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych oraz innymi objawami, które wskazują na zakażenie. Pacjent musi być poinformowany, że w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów zakażenia, powinien zgłosić je lekarzowi. W razie wystąpienia takiej sytuacji, konieczne jest sprawdzenie morfologii krwi wraz z rozmazem oraz zaprzestanie stosowania produktu leczniczego. Produkt zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy. Jedna tabletka DOBENOX Forte zawiera 50 mg laktozy. Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko: nudności, biegunka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: odczyny skórne. Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej: Rzadko: bóle stawów. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko: agranulocytoza. Opisywane działania niepożądane na ogół przemijały samoistnie po zaprzestaniu leczenia. W razie wystąpienia objawów zakażenia produkt należy odstawić. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCOLEK S.A. 51131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: pozwolenie nr 22090. Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

1) Wśród preparatów z calcium dobesilate dostępnych bez recepty wg. IMS Dataview, 10B1C SYSTEMATIC ANTIV. CAPS/TABS MAT 04/2022. 2) Przy stosowaniu Dobenox Forte i dawkowaniu 500 mg dobezylanu wapnia dziennie. 3) CHPL Dobenox Forte.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

11 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Więc jak to jest, psychotropy na ta chwilę mogą być na recepcie wystawione z datą realizacji od nią czy jeszcze nie ?
Zgodnie z Ustawą PF mogą być tak wystawione, jednak ważne są tylko 30 dni od daty wystawienia. Co najzabawniejsze jeżeli na takiej recepcie pojawi się data realizacji od to ona też nas zobowiązuje do jej przestrzegania... Ot taki bubel. W obecnym brzmieniu ustawy nie ma rozróżnienia na grupy P i N. Co więcej erecepta na narkotyki 1N też może mieć datę realizacji od chociaż jest ważna tylko 30 dni od daty wystawienia. Takie oto nowelizacje wychodzą pod bacznym okiem naszych IZB. Gdyby zwykli farmaceuci nie zgłaszali tych problemów, już niestety po ukazaniu się bubli, to nasi przedstawiciele dalej nie wiedzieliby o co chodzi i dalej klepaliby się po plecach za fajną legislację... niestety już po „farsie” wyborczej i przez kolejne 4 lata będziemy skazani na te same twarze...
@Mar Kis. "Takie oto nowelizacje wychodzą pod bacznym okiem naszych IZB. Gdyby zwykli farmaceuci nie zgłaszali tych problemów, już niestety po ukazaniu się bubli, to nasi przedstawiciele(...)". Jeśli pisujesz takie głodne kawałki wiedz, że w moich oczach się ośmieszasz: niewiedzą o mechanizmach, złośliwością oraz brakiem wyciągania wniosków. Skoro Izby to my wszyscy, więc i my, "działacze" też pracujemy w aptekach. Niekoniecznie swoich (ok. połowa prezesów ORA nie ma własnych aptek). I tak samo nas dotykają problemy związane z ciągłymi i źle zaprojektowanymi zmianami w prawodawstwie. Tobie to nie przeszkadza w formułowaniu mało przemyślanych opinii. Korzystaj z wolności słowa, ale wiedz, że racji nie masz.
W czym nie mam racji? Jakich mechanizmów niby nie znam? Pan Kolega kulami w płot strzela:) Mieliście wgląd w nowelizację, która obecnie obowiązuje... (zresztą tak samo jak w nowelizację art. 86a UPF ) Czy ktoś z naszych przedstawicieli zgłosił chociaż jedną uwagę co do omawianego tutaj problemu? Mija 4 miesiąc naszego funkcjonowania w bzdurnym otoczeniu prawnym. Co nowelizacja to „zwichnięcie mózgu”. A co interpretacja to cyrk. Może zamiast ładowania energii w nieudolne regulowanie rynku zajelibyście się walką o naszą pozycję? To bardzo źle, że prezesami OIA są właściciele aptek - dopóki tak będzie nigdy nie będzie normalnie. A jeszcze żeby odpowiedzieć uszczypliwością na uszczypliwość:) Bycie śmiesznym w oczach śmiesznego nie jest śmiesznością;) Także kompletnie mnie nie przejmuje opinia Kolegi o mnie. A to, że Kolega niemerytorycznie odpisał pokazuje, że chyba ubodło?:) A może jakiś artykuł o „mechanizmach”? Skoro Kolega ma taką znajomość tematu? Myślę, że wielu z nas chciałoby je poznać:) obawiam się tylko, że w tym artykule poznalibyśmy mechanizm - „wszyscy mają nas w nosie” bo nie mamy nic mądrego do powiedzenia...
@MK. Ubodło? Wywołało moje zażenowanie. Dziwna twórczość MZ to jedno, a nasze uwagi to drugie. Wystarczyłoby popatrzeć na niedawną szybką nowelę dot. różnic w przepisywaniu łącznej dawki PS i N. Na pomysły MZ nie mam(y) wpływu, choć stale im mówimy, by najpierw pytali, a potem robili. Ty byś się najchętniej sfochował na wszystkich wokoło i tyle byłoby pożytku. Szkoda mi na Ciebie czasu, bo raczej byś "wciągał ludzi pod wodę", niż im pomagał. Wynika z kontekstu, że w żadnej ORA nie jesteś, co akurat jest dobrą wiadomością - dla nas wszystkich. A co do posiadania aptek przez Prezesów ORA. Naprawdę uważasz, że lepiej, by ich nie mieli? Może jeszcze Prezesami uczynić "świeżaków lub nołnejmów z zapadłej wioski", jak to gdzieś przeczytałem? :-)) Masz możliwość wniesienia uwag do omawianego projektu. Zrób to sam lub za pośrednictwem Izby. Zrób i niech te uwagi mają sens oraz zostaną przyjęte. Więc nie filozofuj, tylko rób.
Nie chce Kolega tracić czasu, a jednak odpisuje:)? Skoro jesteście tacy „aktywni” to może NIA pochwali się zgłaszanymi na etapie konsultacji uwagami do projektów nowelizacji? W sumie jako członkowie IZB mamy prawo to wiedzieć:) Panie Redaktorze, może Kolega Politowicz napisze artykulik? Widzę, że ma wiedzę i potencjał:) Myślę, że oddzielny akapit możecie poświęcić korelacji: wybory do sejmu - braki leków - UoZF, która w oferowanym wtedy kształcie dawała Wam możliwość regulowania rynku:) Zostawiam z pomysłem i życzę powodzenia:) pozdrawiam „Filozof” ;)
Jest takie powiedzenie - lepiej zrobić coś raz a dobrze - ustawodawca chyba o nim nie słyszał..
Tylko czasem gdyby człowiek czekał i próbował skończyć wszystko idealnie to by się nie doczekał, albo potem by się i tak okazało że i tak idealnie nie jest.
Czy to w/w zmieniające rozporządzenie weszło w życie? Etap legislacji zatrzymał się na kosultacjach publicznych?Czy coś przeoczyłem?