REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kto szkaluje wizerunek firmy Neuca? Kolejne rozprawy w Toruniu…

20 marca 2019 09:12

Spółka Neuca S.A. wydała komunikat odnoszący się do ostatnich publikacji prasowych dotyczących toczącego się przed toruńskim sądem procesu. Zdaniem firmy Barbara i Rafał Sobczykowie bezprawnie rozpowszechniają nieprawdziwe informacje, szkalujące wizerunek NEUCA i osób z nią współpracujących.

Wczoraj miała odbyć się kolejna rozprawa przed sądem w Toruniu. Sędzia odroczył jednak termin na kwiecień.
Wczoraj miała odbyć się kolejna rozprawa przed sądem w Toruniu. Sędzia odroczył jednak termin na kwiecień.

W ubiegłym tygodniu przed Sądem Okręgowym w Toruniu ruszył proces Rafała S. Jest oskarżony o oszustwo i narażenie firmy Neuca na stratę 15 milionów zł. Mężczyzna uważa z kolei, że to on jest poszkodowany w całej sprawie. Według niego Neuca naraziła go z żoną na blisko 160 mln zł strat. W rozmowie z dziennikarzami zapowiedział obnażenie całej patologii rynku farmaceutycznego w Polsce (czytaj więcej: Toruński sąd obnaży patologie rynku farmaceutycznego w Polsce?).

Według Rafała Sobczyka zarzuty są absurdalne i mają tylko zatuszować większe przestępstwo, którego dopuściła się firma Neuca. W sądzie tłumaczył, że od jego żony Barbary firma wymagała noty uznaniowej na 15 mln zł. Miała ona rozliczyć swój rzekomy dług za udzielone jej rabaty. Jego żona miała podpisać tę pod wpływem groźby i błędu.

REKLAMA

Komunikat spółki Neuca

– Ich celem jest próba zdyskredytowania naszej firmy poprzez składanie nieuzasadnionych pozwów, jak również podawanie różnego typu nieprawdziwych informacji oczerniających spółkę w mediach i na forach internetowych – informuje Paweł Bernat, Dyrektor Departamentu Komunikacji NEUCA S.A.

REKLAMA

Przypomina, że NEUCA S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wszystkie informacje dotyczące stanu finansów spółki są publikowane w raportach giełdowych.

– NEUCA S.A. musi wypełniać obowiązki informacyjne wynikające z regulaminu GPW, dlatego informacje na temat sporu z Państwem Barbarą i Rafałem Sobczykami są również publikowane w kolejnych raportach giełdowych. O tym, że nie chcemy sprawy komentować pozostawiając jej rozstrzygnięcie Sądom, informujemy Państwa już od kilku lat – czytamy w komunikacie firmy.

Sprawy w Sądach się toczą, a o wynikach ich wynikach firma informuje w raportach. Jak informuje Dziennik Toruński w toku jest jeszcze wiele spraw gospodarczych i cywilnych. Z pozwu Barbary Sobczyk przeciwko Neuce – dwie o zapłatę 94 mln zł i 3,6 mln zł. Także z pozwu Rafała Sobczyka – o 17,6 mln zł. Z pozwu obojga – o zapłatę 50,2 mln zł. Natomiast Neuca wniosła do sądów przeciwko Rafałowi Sobczykowi o uchylenie klauzuli „777” (trzy sprawy, opiewające znów na milionowe roszczenia).

Kolejna rozprawa w Toruniu

Wczoraj miała odbyć się kolejna rozprawa przed sądem w Toruniu. Sędzia odroczył jednak termin na kwiecień. Na ławie oskarżonych w VIII Wydziale Karnym Sadu Rejonowego w Toruniu zasiąść miał sam prezes grupy Neuca. To za sprawą prywatnego aktu oskarżenia, który przeciwko niemu wniósł Rafał Sobczyk. Biznesmen za zniesławienie domaga się 0,2 mln zł zapłaty. Uważa, że zniesławiono go pismem z 5 września 2017 roku, w którym prezes toruńskiej firmy ujął m.in. „110 milionów powodów, aby nie współpracować z Panem Sobczykiem” (wierny cytat). Odbiorcami pisma miały być m.in. tysiące aptekarzy (według twierdzeń Sobczyka).

REKLAMA

Źródło: ŁW/Neuca/Dziennik Toruński

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami Porozumienia Zawodów Medycznych Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami Porozumienia Zawodów Medycznych

27 września w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotkał ...

Technicy farmaceutyczni będą protestować Technicy farmaceutyczni będą protestować

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek oraz Związek Zawodowy Techników Farmaceutycz...

TARNÓW – Magister farmacji TARNÓW – Magister farmacji

Apteka Słoneczna w TARNOWIE zatrudni MAGISTRA FARMACJI Osobie zatrudnionej na powyższym stanowisku o...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz