REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Lek recepturowy z VAT 8%, a składniki do jego wykonania z VAT 23%

14 listopada 2019 10:10

Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała na swojej stronie opinię prawną dotyczącą ustalania stawki podatku VAT na lek recepturowy wykonywany w aptece. Wątpliwości dotyczyły tego czy powinna ona wynosić 8% w sytuacji, gdy producenci surowców recepturowych od 1 listopada stosują na nie stawkę VAT 23%.

Ustalanie ceny leku recepturowego przez aptekę poprzez doliczanie 8% stawki podatku VAT, jest działaniem zgodnym z obowiązującym porządkiem prawnym (fot. Shutterstock)
Ustalanie ceny leku recepturowego przez aptekę poprzez doliczanie 8% stawki podatku VAT, jest działaniem zgodnym z obowiązującym porządkiem prawnym (fot. Shutterstock)

Producenci surowców farmaceutycznych zmienili stawkę VAT przy sprzedaży swoich wyrobów na 23%. Apteka dokonując zakupu otrzymuje zatem fakturę z VAT 23%. Następnie sporządzając lek recepturowy wycenia go, dodając VAT (na chwilę obecną najczęściej 8%). Izba zadała Kancelarii Lex Secure pytanie czy takie postępowanie jest zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

Więcej na temat leków recepturowych przeczytasz w serwisie RECEPTURA.PL.

REKLAMA

Kancelaria wskazuje, że zgodnie z treścią pkt 13-15 załącznika nr 3 do ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako u.p.t.u.), który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (obecnie ze względu treść art. 146aa ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. jest to 8%), następujące towary związane z ochroną zdrowia podlegają opodatkowaniu stawką 8%:

REKLAMA
 1. wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską;
 3. środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne w rozumieniu ustawy: lekiem recepturowym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego – na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii.

– Powyższe pozwala stwierdzić, że ustalanie ceny leku recepturowego przez aptekę poprzez doliczanie 8% stawki podatku VAT, jest działaniem zgodnym z obowiązującym porządkiem prawnym. Owa stawka oprocentowania wynika bowiem bezpośrednio z treści przepisów. Na marginesie należy wskazać, iż podstawowe substancje farmaceutyczne zostały usunięte ze wskazanego powyżej wykazu. Z powyższego faktu wynika zachowanie producentów surowców farmaceutycznych polegające na zwiększeniu naliczanej stawki podatku VAT do 23% – czytamy w opinii Lex Secure.

VAT na surowce recepturowe budzi wątpliwości

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wystosowała pytanie do Jerzego Kwiecińskiego (Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju), w sprawie nowej stawki VAT na surowce recepturowe, która ma obowiązywać od 1 listopada. Okazuje się, że niektóre podmioty kwestionują zmianę VAT na surowce recepturowe od 1 listopada. Wskazują, iż powinna ona nastąpić dopiero od 1 kwietnia przyszłego roku. A wynika to z faktu, że wspomniany załącznik nr 3 ma obowiązywać właśnie od 1 kwietnia 2020 roku, a nie od 1 listopada. Wspomniana ustawa faktycznie weszła w życie już 1 listopada, ale tylko częściowo. Znajdujące się w niej przepisy przejściowe określają, że w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. obowiązuje dotychczasowy załącznik nr 3 (czytaj więcej: Kwestia nowej stawki VAT na surowce recepturowe budzi wątpliwości).

– Na podstawie powyższego można wywnioskować, że dotychczasowe brzmienie stosownego zapisu dotyczącego produktów leczniczych z załącznika nr 3 obowiązuje do 31 marca 2020 r. i nie ulega zmianie od 1 listopada 2019 r. – pisze prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

REKLAMA

W związku z tym, że istnieją obecnie dwie różne koncepcje dotyczące wejścia w życie nowej stawki VAT na surowce farmaceutyczne do receptury aptecznej, Naczelna Izba Aptekarska zwraca się z prośbą do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o udzielenie informacji, od której daty dokonana jest zmiana wysokości stawki VAT na surowce farmaceutyczne (czytaj również: Jak obliczamy koszt sporządzonych w aptece leków recepturowych).

– Ze względu na wagę interpretacji, o którą wnioskujemy dla prawidłowej działalności przedsiębiorcy prowadzącego aptekę ogólnodostępną, uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej – pisze prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Źródło: ŁW/Lubelska OIA

859_014921opinia_prawna
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

WAŻNE: Od 1 listopada zmiana VAT na surowce do receptury aptecznej WAŻNE: Od 1 listopada zmiana VAT na surowce do receptury aptecznej

9 sierpnia 2019 została uchwalona Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektóry...

NFZ posługuje się nieaktualną interpretacją w sprawie recept pielęgniarek? NFZ posługuje się nieaktualną interpretacją w sprawie recept pielęgniarek?

Narodowy Fundusz Zdrowia uważa, że pielęgniarki nie mogą przepisywać na swoich receptach leków recep...

Jak określić termin ważności leku recepturowego? Jak określić termin ważności leku recepturowego?

Każda apteka, która została otwarta po 2002 roku ma obowiązek posiadania receptury, w której farmace...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz