Magazyn mgr.farm

Lekarze mają problem z ulgami podatkowymi dla aptek

4 grudnia 2018 09:42

Komisja Prawnicza nakazała przedstawienie przez ministerstwo zdrowia uzasadnienia, dlaczego tylko jedna wybrana grupa podatników – prowadzących apteki – miałaby korzystać z możliwości dokonania odliczeń wydatków na podłączenie do systemu P1. Naczelna Rada Lekarska apeluje o równe traktowanie…

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Ministra Zdrowia z apelem o podjęcie działań zmierzających do przyznania lekarzom i dentystom możliwości do skorzystania z dofinansowania i ulg podatkowych, które mają otrzymać właściciele aptek. Chodzi o tych medyków, którzy wdrażają rozwiązania informatyczne do wystawiania elektronicznych zaświadczeń do niezdolności do pracy, e-skierowań i e-recept oraz elektronicznej dokumentacji medycznej.

– W związku z powyższym wnoszę o uwzględnienie w toku prac legislacyjnych uprawnienia lekarzy i dentystów do odliczenia od dochodu kosztów poniesionych na zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do podłączenia się do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, na takich samych zasadach, z jakich korzystać będą z ulgi podatkowej podmioty prowadzące apteki – pisze Krzysztof Madej w liście do Ministra Zdrowia.

Ulgi dla aptek, krzywdzące dla lekarzy?

Zwraca on uwagę, że 20 listopada do Sejmu skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (druk nr 3017). W tym projekcie przewidziano, że podatnik prowadzących aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny może odliczyć od dochodu za 2018 r. wydatki poniesione na nabycie towarów i usług umożliwiających podłączenie do systemu P1.

– Zgodnie z projektem ustawy, prawo do ulgi podatkowej dedykowane jest tylko podmiotom prowadzącym aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny – pisze Madej. – W ocenie samorządu lekarskiego rozwiązanie to jest jawnie krzywdzące dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy na równych prawach z aptekami powinni korzystać z możliwości odliczenia od dochodu kosztów poniesionych na zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do podłączenia się do Platformy P1.

Zdaniem wiceprezesa NRL publiczne wsparcie finansowe udzielane podmiotom powinno być kierowane do wszystkich uczestników systemu, w tym także lekarzy i dentystów.

Komisja Prawnicza oczekuje uzasadnienia

– W imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej zwracam również uwagę, że rządowy projekt ustawy w kształcie przedłożonym Sejmowi RP nie wypełnia zaleceń zawartych w protokole Komisji Prawniczej z dnia 14 listopada 2018 r. nakazującym przedstawienie szerszego uzasadnienia, dlaczego tylko jedna wybrana grupa podatników (prowadzących apteki) miałaby korzystać z możliwości dokonania odliczeń wydatków poniesionych w 2018 r. na nabycie towarów lub usług umożliwiających podłączenie do Platformy P1 – pisze wiceprezes NRL.

Krzysztof Madej zwraca też uwagę, że w protokole Komisji Prawniczej pojawiają się też inne zalecenia. Mówią one, aby projekt wskazywał formy „rekompensat”, jakie zostaną przewidziane w latach kolejnych dla pozostałych podmiotów, które będą musiały podłączyć się do Platformy P1.

– Wynika z tego jasno, że Komisja Prawnicza także dostrzega w projekcie ustawy przejawy nieuzasadnionego, nierównego traktowania podatników – podkreśla wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Prezydium NRL proponuje by ten rodzaj ulgi podatkowej objął lekarzy i dentystów, oraz dotyczył nie tylko wydatków poniesionych w roku 2018, ale także ponoszonych na dalszym etapie wdrażania Platformy P1.

Źródło: ŁW/NIL

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .
Nie chcę wchodzić w wojnę na linii farmaceuta-lekarz, ale z tego, co kojarzę, lekarz potrzebuje komputera z internetem i drukarki, czyli zestaw będący w dzisiejszych czasach niezbędnym minimum, obecnym od lat w gabinetach. W celu wystawienia erecepty i ezwolnienia trzeba odbyć po jednej wizycie do NFZ i ZUS (tak przynajmniej załatwiał to mój mąż, lekarz-dentysta i znajomi lekarze). W każdym gabinecie obecnie jest co najmniej jeden wspomniany przeze mnie wyżej zestaw. Serio, nie rozumiem tych roszczeń.
Coś się musi dziać , tak jak i pacjenci potrafią być roszczeniowi tak i lekarze, taki czas.

Powiązane artykuły

Pytania i odpowiedzi na temat e-recepty! Pytania i odpowiedzi na temat e-recepty!

Jak będzie sprawdzana tożsamość kierownika apteki w systemie P1? W jaki sposób inspektor WIF będzie...

E-recepty : Czy styczeń 2019 roku nikogo nie zaskoczy? E-recepty : Czy styczeń 2019 roku nikogo nie zaskoczy?

E-recepty mają być ukłonem w stronę pacjentów, którzy dzięki temu nie będą stać w kolejkach do lekar...

Czy e-recepta wydłuży czas obsługi pacjenta w aptece? Czy e-recepta wydłuży czas obsługi pacjenta w aptece?

Odliczanie do wejścia w życie e-recepty trwa. Do końca roku wszystkie polskie apteki mają zgłosić go...