REKLAMA
śr. 5 lipca 2023, 11:05

Lekarze przeciwni likwidacji „recepty rocznej”. Straszą kolejkami…

W projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej przewidziano odejście od recepty rocznej. Resort zdrowia uważa, że rozwiązanie to nie sprawdziło się, a duże zapasy leków kupowane przez pacjentów przyczyniają się do utrudnionego dostępu do nich w aptekach. Lekarze nie zgadzają się z tym pomysłem i przedstawiają własne argumenty.

Do końca sierpnia 2023 r. bezpłatne leki dla seniorów mógł wypisywać każdy specjalista. A jak to wygląda teraz z lekami "65 plus"? (fot. Shutterstock)
Zdaniem lekarzy likwidacja "recepty rocznej" zmusi pacjentów do częstszych wizyt u lekarza POZ i zajmowania miejsca innym chorym (fot. Shutterstock)

Przepisy dotyczące „rocznej recepty” obowiązuję od września 2019 roku. Umożliwiają one lekarzom przepisywanie podczas jednej wizyty leków dla pacjentów na cały rok (360 dni). Przepisy te są jednocześnie „bólem głowy” farmaceutów, którzy realizując je, muszą niejednokrotnie korzystać ze specjalnych „kalulatorów e-recepty”. A wszystko przez art. 96a ustawy prawo farmaceutyczne, który zawiera opis mechanizmu „odliczania” z takiej recepty niewykorzystanych przez pacjenta leków.

Zgodnie z treścią wspomn innego, po upływie 30 dni od daty wystawienia lub od daty “realizacja od” recepty z terminem realizacji 365 dni, osoba ją realizująca powinna zmniejszyć ilość wydawanego preparatu o taką, która mogłaby zostać zużyta w tym okresie, w którym pacjent jej nie wykupił. Zawiłość tego przepisu skutkowała wieloma jego interpretacjami wśród pracowników aptek. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiały się też różne sposoby wyliczania ilości leku, którą można wydać pacjentowi.

Obciążenie farmaceutów wynikające z konieczności pomniejszania ilości wydawanego leku w zależności od tego ile czasu minęło od wystawienia realizacji, to jeden z powodów, które Ministerstwo Zdrowia wskazuje, jako powód odejścia od obecnego rozwiązania. W ocenie resortu koncepcja „recepty rocznej” nie przyniosła spodziewanego rezultatu.

– …natomiast skutkowała nieoczekiwanymi problemami w postaci nadmiernie długich okresów braku możliwości kontroli stanu zdrowia pacjenta, obciążeniem farmaceutów koniecznością pomniejszania ilości wydawanego produktu leczniczego w korelacji z liczbą dni, która upłynęła od wystawienia recepty do momentu jej realizacji w aptece. Jednocześnie ww. recepty roczne wygenerowały problemy na polu dostępności produktów leczniczych, z uwagi na częstą praktykę realizowania takiej recepty podczas jednorazowego zakupu – czytamy w uzasadnieniu zmian.

Resort ocenia, że zmiana art. 96a Prawa farmaceutycznego pozwoli na racjonalizację wymagań dotyczących wystawiania i realizacji recept. Ułatwi też pracę farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Lekarze przeciwni zmianom

Inaczej proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany oceniają jednak lekarze. Szczególnie zaniepokojeni są specjaliści medycyny rodzinnej. Ich zdaniem aktualne przepisy są bardzo korzystne dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, którzy muszą na stałe przyjmować leki. Chodzi m.in. o pacjentów stabilnych z nadciśnieniem, problemami neurologicznymi i z chorobami tarczycy.

Porozumienie Zielonogórskie przekonuje, że takim pacjentom lekarz może wypisać receptę roczną dzięki czemu mogą oni tylko raz w roku zgłosić się do lekarza po przedłużenie recepty. W blisko 80 proc. przychodni POZ były wystawiane takie recepty. Z kolei w 2022 roku pacjenci zrealizowali ich blisko 20 mln.

– Mówimy tutaj o pacjentach zdyscyplinowanych z chorobami przewlekłymi, ale stabilnymi, kontrolowanymi i monitorowanymi. Tacy pacjenci, nie muszą przychodzić do nas częściej po recepty, chyba że dzieje się coś niepokojącego. Po co to zmieniać? – dziwi się Wojciech Pacholicki, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

W ocenie lekarzy nowy zapis w ustawie zmusi więc pacjenta do częstszych wizyt u lekarza POZ i zajmowania miejsca innym chorym, którzy potrzebują skorzystać z porady lekarskiej. To dotyczy także specjalistów, do których i tak są często wielomiesięczne kolejki.

– W nowym projekcie lekarz będzie mógł wypisać recepty na łącznie 180 dni, ale na wielu receptach – czyli pacjent dostanie więcej kodów recept, co skomplikuje radzenie sobie, szczególnie mniej sprawnym pacjentom i będzie z pewnością przyczyną wydłużenia się także kolejek w aptekach – informuje Porozumienie Zielonogórskie.

O połowę mniej leków na recepcie

Resort proponuje zmniejszenie o połowę maksymalnej ilości produktów, które osoby uprawione będą mogły jednorazowo przepisać na recepcie. O połowę zmniejszona zostanie też maksymalna ilość leków przepisywanych na pojedynczej recepcie oraz liczba osobnych recept możliwych jednorazowo do wystawienia.

W praktyce oznacza to, że lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer będzie mógł przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo:

1) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, niezbędną pacjentowi do maksymalnie 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania albo sposobu stosowania,

2) podwójną ilość leku recepturowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku produktów leczniczych w postaci mazideł, maści, kremów, żeli, past do stosowania na skórę można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego.

Na pojedynczej recepcie, ilość tego produktu, środka lub wyrobu nie będzie mogła przekraczać ilości niezbędnej do 60-dniowego okresu stosowania.

Projekt zakłada jednocześnie, że lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer będzie mógł wystawić maksymalnie:

1) 6 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie okresu 180 dni stosowania.

2) 16 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie okresu stosowania określonego dla leku recepturowego.

Z kolei pielęgniarka lub położna będzie mogła przepisać na recepcie dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość leku niezbędną do 180-dniowego stosowania, wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania albo sposobu stosowania. Jednocześnie pielęgniarka lub położna będzie mogła wystawić do 6 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 180 dni. Na jednej recepcie nie będzie mogło jednak być więcej produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, niż na 60 dni stosowania.

Mniej leków kupowanych „na zapas”

Resort zdrowia w uzasadnieniu do zmian wskazuje na zalety odejścia od koncepcji „recepty rocznej”. Rozwiązanie takie pozwoli na ograniczenie maksymalnej ilości produktów przepisywanych na receptach liczonej okresem jego stosowania, przez skrócenie tego okresu. W konsekwencji pacjentowi będzie można jednorazowo (w ramach pojedynczej wizyty) przepisać ilość tych produktów na krótszy niż obecnie okres stosowania. To z kolei przede wszystkim poprawi nadzór nad stanem zdrowia pacjenta, zwłaszcza w nieustabilizowanym stanie medycznym

Rozwiązanie to pozwoli też na ograniczenie maksymalnej liczby produktów możliwych do wystawienia i realizacji na recepcie. To z kolei ograniczy wykup wielu produktów w ramach pojedynczej wizyty w aptece (na zapas). Zmiany będą też skutkować ograniczeniem ilości leków możliwych do przepisania na pojedynczej recepcie, liczonej okresem stosowania. Dla farmaceutów oznacza to ułatwienie w ich wydawaniu.

Zmiany sprawią, że pacjent będzie mógł zrealizować receptę w aptece albo punkcie aptecznym tylko w okresie, na który została wystawiona. Okres ten będzie determinowany ilością leku na recepcie. Skończy się więc „odliczania” niezużytej ilości leku.

– W ocenie projektodawcy proponowane rozwiązania pozwolą zachować proporcje między częstotliwością wywiadu medycznego u danego pacjenta, a częstotliwością realizacji przezeń recept – przekonuje resort.

W ocenie Ministerstwa maksymalny półroczny okres, w jakim będzie możliwa farmakoterapia, wydaje się optymalny pod wieloma względami. Pozwoli pogodzić zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta z jego komfortem, związanym z możliwie ograniczoną, ale niezbędną i racjonalną, liczbą kontaktów z lekarzem.

Zgodnie z treścią projektu, recepty wystawione przed wejściem w życie zmian, będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]