REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Leki wziewne w punktach aptecznych? Posłanki apelują do Ministra Zdrowia

3 grudnia 2018 10:26

Czy mieszkańcy wsi mogą liczyć na rozszerzenie asortymentu punktów aptecznych o preparaty wziewne stosowane w leczeniu astmy? Obecnie nie mogą one prowadzić obrotu tego typu lekami. Interpelację w tej sprawie wystosowało do Ministra Zdrowia kilka posłanek…

Wielu pacjentów, z obawy przed pojawiającymi się skutkami ubocznymi po stosowaniu wziewnych glikokortykosteroidów zmniejsza ich zalecaną dawkę (fot. Shutterstock)

– Stając na straży zaopatrzenia w leki mieszkańców wsi, realizujących swoje recepty w lokalnych punktach aptecznych, zgłaszam Panu Ministrowi istotny dla pacjentów problem, a mianowicie brak możliwości zaopatrzenia się w punktach aptecznych w leki wziewne – piszą w swojej interpelacji do Ministra Zdrowia posłanki: Krystyna Wróblewska, Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Elżbieta Duda.

Zwracają one uwagę, że przepisy obowiązujących rozporządzeń na chwilę obecną uniemożliwiają sprzedaż tych leków w punktach aptecznych.

REKLAMA

– Z uwagi na fakt, iż są to leki gotowe, o określonej dawce, postaci, którą określa lekarz ordynujący pacjentowi, postuluję o rozszerzenie asortymentu o wspomniane leki – czytamy w interpelacji. – Docierają do mnie informacje, że problem dotyczy dość znacznej ilości pacjentów zaopatrujących się punktach aptecznych, którzy po leki z tzw. listy negatywnej udają się do miejskich aptek. W warunkach wiejskich wymienione leki są niejednokrotnie ratującymi życie.

REKLAMA

100 tys. pacjentów z ograniczonym dostępem do leków?

Zdaniem posłanek dane z punktów aptecznych wskazują, że średnio na 1 punkt apteczny w skali miesiąca przypada około 50 osób zażywających leki astmatyczne. Przy ilości około 2000 punktów aptecznych miesięcznie około 100 tys. pacjentów wiejskich pozbawionych jest możliwości zaopatrywania się w punktach aptecznych.

– Założenia 100 tys. chorych, którym blokuje się możliwość zaopatrywania w niezbędne leki w skali kraju są zapewne dalece niedoszacowane. Skala problemu jest znacznie większa, dlatego tak ważnym jest, by Minister Zdrowia przyjrzał się temu problemowi i czym prędzej wdrożył korzystne dla pacjentów rozwiązania – czytamy w interpelacji.

Zdaniem jej autorek problem astmy i alergii z roku na rok się nasila. O ile kilka lat temu niekorzystne zapisy w prawie nie były tak dotkliwe dla mieszkańców wsi, o tyle teraz problem zdecydowanie stał się uciążliwy.

– Poniżej przedstawiam listę produktów leczniczych (nazwami handlowymi), na którym zależy wiejskim pacjentom – czytamy w interpelacji:

REKLAMA
 • Aerivio Spiromax,
 • Airbufo Forspiro,
 • Airexar Spiromax,
 • Airflusal,
 • Airflusal Forspiro,
 • Asaris,
 • Atimos,
 • Biresp Spiromax,
 • Budesonide/Formoterol Teva,
 • Bufar Easyhaler,
 • Bufomix Easyhaler,
 • Comboterol,
 • Duastmin,
 • Duoresp Spiromax,
 • Foradil,
 • Flutiform,
 • Forastmin,
 • Formoterol Easyhaler,
 • Fostex,
 • Fostex Nexthaler,
 • Iffeza,
 • Inhafort,
 • Lifsar Pulmojet,
 • Nbrez Breezhaler,
 • Oxis Turbuhaler,
 • Ox0dil PPH,
 • Pulmoterol,
 • Pulveril,
 • Salmex,
 • Seebri Breezhaler,
 • Seretide,
 • Seretide Dysk,
 • Serevent,
 • Serevent Dysk,
 • Solovent,
 • Spiolto Respimat,
 • Symbicort,
 • Symbicort Turbuhaler,
 • Symflusal,
 • Vylaer Spiromax,
 • Yanimo Respimat,

– W związku z licznymi pytaniami mieszkańców wsi o to, kiedy ów asortyment będzie dostępny, zwracam się do Pana Ministra z pytaniem czy mieszkańcy wsi mogą liczyć na rozszerzenie asortymentu punktów aptecznych o ww. preparaty, tak by pacjent, któremu zabraknie leku nie musiał udawać się kilkadziesiąt kilometrów do oddalonej apteki w mieście? – pytają posłanki.

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Sieci rosną w siłę, coraz mniej aptek indywidualnych – raport FarmaProm Sieci rosną w siłę, coraz mniej aptek indywidualnych – raport FarmaProm

Firma FarmaProm, która specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla branży farmaceutycznej przygotowała r...

Sieci obchodzą przepisy i przejmują kolejne apteki Sieci obchodzą przepisy i przejmują kolejne apteki

Od półtora roku obowiązują nowe przepisy, dające możliwość otwierania nowych aptek wyłącznie farmace...

Punkty apteczne do likwidacji? Punkty apteczne do likwidacji?

Ministerstwo zaproponowało poszerzenie spisu leków sprzedawanych w punkach aptecznych o preparaty ro...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz