Firma FarmaProm, która specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla branży farmaceutycznej przygotowała raport dotyczący sytuacji na rynku aptecznym w I kwartale 2019 roku. Zwraca w nim uwagę na efekty ust...
Zdaniem Ministerstwa Zdrowia nawet gdyby umożliwiono punktom aptecznym prowadzenie obrotu lekami bardzo silnie działającymi, to nie miałby kto ich tam wydawać pacjentom. Punkty w których zatrudniony j...
Od półtora roku obowiązują nowe przepisy, dające możliwość otwierania nowych aptek wyłącznie farmaceutom. Choć w tej sytuacji sieci apteczne nie mogą otwierać nowych placówek, to niektóre z nich znala...
Zdaniem resortu zdrowia poszerzenie asortymentu punktów aptecznych w leki zawierające substancje z wykazu A, wiązałoby się ze zmianą kilku aktów prawnych jednocześnie. Z kolei nadmierne zwiększenie up...
Czy mieszkańcy wsi mogą liczyć na rozszerzenie asortymentu punktów aptecznych o preparaty wziewne stosowane w leczeniu astmy? Obecnie nie mogą one prowadzić obrotu tego typu lekami. Interpelację w tej...
Ministerstwo zaproponowało poszerzenie spisu leków sprzedawanych w punkach aptecznych o preparaty roślinne i homeopatyczne. Technicy farmaceutyczni zgłosili swoje poprawki, jednak nie zostały one uwzg...
Redakcja mgr.farm
12 października 2017
Redakcja mgr.farm
Krzysztof Łanda - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - przyznał, że resort dostrzega potrzebę dalszego istnienia punktów aptecznych. Kryteria klasyfikacji dostępnych w nich leków mogą się jedn...
Redakcja mgr.farm
31 października 2016
Redakcja mgr.farm