Ministerstwo Zdrowia wymienia 37 miejscowości, gdzie w latach 2017-2019 zamknięto jedyną działającą aptekę. To odpowiedź resortu na interpelację posła Dariusza Klimczaka od efekty wprowadzenia "apteki...
Rada Powiatu w Koszalinie pod koniec kwietnia przyjęła nową uchwałą dotyczącą rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. W uzuasadnieniu do niej, wyjaśniono dlaczego w grafiku dyżurów nie uwzględni...
"Trudno stwierdzić, czy chęć rozszerzenia asortymentu wynika z chęci zwiększenia zysków punktów aptecznych, czy też troski o wiejskich pacjentów" - pisze wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w odpowi...
Wsie zaczynają się borykać z brakiem dostępu do podstawowych lekarstw. Punkty apteczne z reguły w swoim asortymencie mają jedynie podstawowe środki, a po te na receptę, przepisywane na poważniejsze sc...
Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski rozwiał nadzieje IGWPAiA, na dołączenie przedstawiciela tej organizacji do zespołu do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych. Według re...
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach skierował wczoraj do śląskich aptek i punktów aptecznych pismo, w sprawie przekazania informacji o liczbie i rodzaju posiadanych masek ochronnych. Da...
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny apeluje do aptek działających na terenie województwa śląskiego o przekazywanie kserokopii recept wystawionych przez Annę Stanisz-Laitl zrealizowany z odpłatn...
Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej, dr Mikołaj Konstanty, w porannym programie Radia eM wypowiadał się na temat ustawy „Apteki dla Aptekarza”. Jego zdaniem zmniejszająca się liczba aptek w Polsce wcale...
Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek wystosowała do Premiera petycję, w której domaga się włączenia jej przedstawicieli do zespoły ds. przeciwdziałania brakom w dostępności produktó...
Wirtualna Polska prześledziła sytuację mieszkańców wsi pod kątem liczebności aptek i zaopatrzenia w leki. Jest dramatycznie. Większość wiejskich aptek została zamknięta. Pacjenci muszą więc przemierza...