REKLAMA
Magazyn mgr.farm

List otwarty aptekarzy do Starosty Śremskiego

30 listopada 2018 13:16

Od 1 stycznia 2019 większość śremskich aptek przestanie pełnić dyżury nocne, niedzielne i świąteczne. Jakie są przyczyny takie sytuacji? List otwarty w tej sprawie wystosowali aptekarze do Starosty Śremskiego…

– Od 1 stycznia 2019 większość śremskich aptek przestanie pełnić dyżury nocne, niedzielne i świąteczne. Nie ma podstaw prawnych i moralnych do zmuszania kogokolwiek do niewykonalnej pracy bez odpowiedniego wynagrodzenia, nawet jeśli dotyczy to zawodów medycznych – piszą aptekarze w liście otwartym do Starosty Śremskiego.

Przypominają oni,  że nocne i świąteczne dyżury aptek nie są finansowane ani przez Ministerstwo Zdrowia, ani przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, czy też NFZ.

REKLAMA

– Koszty dyżurowania są „wspaniałomyślnie” zrzucone na barki właścicieli aptek. Tak więc aptekarze uprawiają specyficzny nakazowy „wolontariat”. Jesteśmy jedynymi przedsiębiorcami w Polsce, którym narzuca się hipotetyczny przymus dodatkowej pracy w porze nocnej, w dni wolne i święta, bez zapłaty za tę luksusową usługę – piszą aptekarze. – Podkreślamy, że apteki nie są służbą państwową, jak wojsko, policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe. Służby te są utrzymywane z naszych podatków lub składek. Płaci im się za gotowość do pracy, której lepiej, żeby nie było. Żołnierz z własnych pieniędzy nie kupuje broni i amunicji, policjant kajdanek, strażak wozu gaśniczego, a lekarz wyposażenia karetki lub szpitala.

REKLAMA

Uchwała bez pytania o zdanie

– Ku naszemu zaskoczeniu, 28 czerwca 2018 roku, Rada Powiatu Śremskiego uchwaliła dyżury, nie przedłożywszy nam ani realnego zapotrzebowania na nasze usługi, ani nie pytając nas o zdanie. Przez wiele lat kosztem wielu wyrzeczeń, farmaceuci pełnili dyżury nocne. Robili to rzetelnie, uczciwie, choć wbrew logice i ponad siły. Powszechnie wiadomym było, że w Śremie podczas dyżurów farmaceuta rzeczywiście był obecny w aptece, zawsze gotów przyjąć każdego pacjenta. Standardem dyżurowej sprzedaży nie są jednak leki dla pacjentów, tylko towar dla klientów: prezerwatywy, pojemniki do moczu, testy ciążowe i smoczki dla dzieci – czytamy w liście otwartym aptekarzy.

Zwracają oni uwagę, że według danych statystycznych Ministerstwa Zdrowia, na jedną polską aptekę przypada średnio zaledwie ok. 1,78 magistra farmacji, z czego 83% stanowią kobiety. Tylko magister farmacji, może samodzielnie przebywać w aptece, a technik farmaceutyczny, jako personel pomocniczy, nie ma takich uprawnień. Oznacza to, że większość farmaceutów musi pracować nonstop i w dzień, i w nocy na dyżurze.

– To jest sytuacja niedopuszczalna. Nasze zmęczenie może się zakończyć tragiczną pomyłką i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów, jak i samych farmaceutów. Bezduszne uchwały podejmowane przez pozbawionych refleksji radnych powiatowych, nie uwzględniają naszych uwag, postulatów i rzeczywistych możliwości pełnienia dyżurów – ostrzegają aptekarze i przypominają, że zgłosiliśmy swoje uwagi w piśmie dnia 03.07.2018, w którym nie zgodzili się na dyżury dodatkowo narzucone w niedziele i święta.

W odpowiedzi (znak pisma: SO.8023.10.2018 z dnia 2018.07.27) udzielonej przez starostę, padło m.in. zdanie, że: „oprócz opinii burmistrzów, prezydentów miast i samorządu aptekarskiego, lokalny samorząd nie jest zobligowany w ustawie do zasięgania opinii innych podmiotów”.

REKLAMA

– Bez uwzględnienia naszych zasobów fachowych, chęci, możliwości i opinii, uchwała weszła w życie. Właśnie w tym momencie czara goryczy się przelała. Oczekiwaliśmy, że lokalna władza, wybrana także naszymi głosami, będzie skłonna nas wysłuchać, tymczasem starosta i Rada Powiatu całkowicie zlekceważyli nasz głos w bezpośrednio dotyczącej nas sprawie. Można by rzec: pokazali nam drzwi. Nie takiej postawy oczekuje się od odpowiedzialnych przedstawicieli władzy – grzmią aptekarze. – Efektem Waszego zachowania oraz braku chęci do zagłębienia się w zagadnienia funkcjonowania apteki i istoty narzucanych nam dyżurów, jest decyzja większości farmaceutów o zaprzestaniu dyżurowania, zarówno w godzinach nocnych, jak w niedziele i święta. W żadnym zakresie nie zgadzamy się na dodatkową, nieuzasadnioną i niewykonalną pracę o charakterze „przymusowego wolontariatu”. Nie możemy zgodzić się na to, że władza oczekuje swojej wygody, ale na nasz koszt i odpowiedzialność.

Urzędniczka kłamie w sprawie „interwencji Izby Aptekarskiej”?

Dnia 12 października 2018 roku Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Izabela Ratajczak, wystosowała e-maila do wszystkich aptekarzy. Napisała między innymi: „czas na Państwa deklarację dot. godzin otwarcia aptek (…) problemem w obecnym roku były i są przerwy między dyżurami w niedziele handlowe od godz. 8:00 do 9:00 i od 18:00 do 20:00. Dlatego zostały wprowadzone dyżury również w ciągu dnia (…) zdarzały się sytuacje, że któraś apteka zapomniała o dyżurze, co spowodowało interwencję Izby Aptekarskiej. Dla Państwa wiedzy zostało również sprawdzone zapotrzebowanie mieszkańców na leki na podstawie danych z nocnej opieki i SOR-u.”

– W ślad za powyższym mailem, apteki powiatu śremskiego zadeklarowały swoje godziny pracy na 2019 rok. Argument o luce w godzinach 8:00-9:00 oraz 18:00-20:00 wprawił nas w zdumienie, niektórych wręcz zirytował. Łatwo urzędnikowi, na dodatek niefarmaceucie, dysponować czyimś czasem, pracą, firmą i pieniędzmi – piszą aptekarze. – Z kolei informacja o rzekomej „interwencji Izby Aptekarskiej” okazała się nieeleganckim, by nie rzec aroganckim kłamstwem, użytym przez urzędniczkę w charakterze „straszaka”. Tak się składa, że  Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, pani mgr Alina Górecka, o takowej „interwencji” nic nie wie, bo… interwencji nie było. Zresztą nasz Samorząd Zawodowy nie jest powołany do wykonywania oderwanych od rzeczywistości życzeń urzędniczki.

Aptekarze uważają, że jeśli w służbowej korespondencji Izabela Ratajczak samowolnie podaje nieprawdziwe informacje, mające na celu zastraszenie ich, to znaczy, że jest niewłaściwą osobą na tak ważnym stanowisku.

– Jeśli, w co wątpimy, zrobiła to jednak na Pańskie polecenie, świadczyłoby to o wysokiej arogancji władzy, którą warto zainteresować media i wyżej stojące organa władzy państwowej. Należy się nam sprostowanie tej kłamliwej informacji i przeprosiny. Zaufanie obywateli do państwowego urzędu zostało mocno nadwyrężone. Oczekujemy informacji o działaniach podjętych przez Pana w związku z nieprawdą zawartą w mailu pani Izabeli Ratajczak – piszą aptekarze. – Ponadto zaznaczamy, że owo „sprawdzone zapotrzebowanie mieszkańców”, o którym pisała pani Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, nigdy do żadnego z farmaceutów nie dotarło. Czyżby puste zapewnienia w ten sposób miały zapełnić brak kompetencji i prawdziwego zaangażowania?

Aptekarze uważają, że tak często przywoływany argument, iż dyżurujące apteki ratują życie i zdrowie pacjentów, jest niedorzeczny.

– Nie ma takich leków, „ratujących życie pacjentów”, które byłyby w naszych aptekach, a nie byłyby dostępne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) lub na innym  oddziale szpitala, do którego w razie potrzeby zostaje skierowany pacjent. Apteki w Śremie są czynne 7 dni w tygodniu i pacjenci mają możliwość wykupienia potrzebnych leków w normalnych godzinach ich funkcjonowania – czytamy w liście aptekarzy. – Wymuszana przez Radę Powiatu czynność aptek w godzinach nocnych i w święta, jest nieuzasadniona żadną racjonalną przesłanką lub wyższą koniecznością, co wykazaliśmy powyżej. Dyżury aptek nie są też w Śremie uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Gdyby tak było, znalazłby się przedsiębiorca prowadzący aptekę, który zdecydowałby się na czynność całodobową (tak, jak to ma miejsce np. w Poznaniu).

Aptekarze zarzucają Radzie Powiatu, nie zna się farmacji

– Nie znają realiów prowadzenia aptek, a uzurpują sobie prawo do decydowania o naszej pracy. Jednocześnie jako niefarmaceuci nie przyjmiecie za nią odpowiedzialności. Na decydowanie o nas przez Was, naszej zgody nie będzie – piszą aptekarze.

Opinia Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej, dotycząca projektowanej uchwały na rok 2019, była negatywna. Radni otrzymali ocenę Samorządu Aptekarskiego, który nie pozostawia wątpliwości, co do jakości przesłanego projektu.

– Jest on nieakceptowalny i niewykonalny, nie uwzględnia możliwości personalnych, finansowych, a także nie szanuje naszego zdania i nas samych. Nie będziemy nadal narażać swojego zdrowia i życia oraz rentowności prowadzonych aptek – przypominają aptekarze. – Niniejszym listem pragniemy uświadomić wszystkim, że to nie my, aptekarze, wywołujemy konflikt. Nie przychodzimy do starostwa po skądinąd słuszną zapłatę za swoją dodatkową pracę w dni wolne i w porze nocnej. To starostwo żąda od nas darmowych usług i pracy ponad siły, a my, aptekarze się na to nie godzimy.

Jednocześnie aptekarze zapewniają, że dyżury są potencjalnie możliwe, choć nie zagwarantowane, jeśli starostwo zapewni stałe, niezmienne i godziwe ich finansowanie. Dopiero wtedy właściciele aptek mogą zacząć rozważać poszukiwania farmaceutów chętnych do dodatkowej i wyczerpującej pracy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że przyjazd nowych farmaceutów do Śremu, oznaczał będzie zmniejszenie ich liczby w innych, zapewne ościennych, powiatach. Brak kadr w powiatach sąsiednich, wymusi z kolei analogiczne posunięcia także na ich terenie. Skutki tych działań również będą analogiczne.

– Odpowiedzialność za konflikt na linii aptekarze – starostwo – pacjenci, ponoszą starosta i radni powiatu. Ignorując nasze możliwości personalne i inne ograniczenia, stawiają nas w sytuacji bez wyjścia. To są nasze apteki, nasza praca, odpowiedzialność i koszty, a nie notabli powiatowych. Zgodnie z prawem, za organizację ochrony zdrowia na terenie powiatu, odpowiada władza tegoż, a nie farmaceuci, właściciele lub pracownicy aptek. Przecież za swoją pracę radni i starostowie otrzymują wysokie wynagrodzenie, dlatego oczywistym jest, że to na samorządzie terytorialnym spoczywa całkowita odpowiedzialność za dysfunkcjonalność stosowanego prawa – kończą swój list aptekarze.

Źródło: ŁW

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Apteki nie są w stanie dyżurować. W całej Polsce brakuje personelu… Apteki nie są w stanie dyżurować. W całej Polsce brakuje personelu…

Z całego kraju napływają informacje o problemach kadrowych aptek. W rezultacie wiele z nich zmienia ...

Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury telefoniczne? Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury telefoniczne?

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem rozkład...

W Sępólnie Krajeńskim brakuje apteki całodobowej. Tylko jedna otwiera się w nocy na życzenie… W Sępólnie Krajeńskim brakuje apteki całodobowej. Tylko jedna otwiera się w nocy na życzenie…

W powiecie sępoleńskim funkcjonuje 12 aptek i 2 punkty apteczne. Żadna z tych placówek nie działa ca...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz