REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Litwa: jak sprawdza się tam system e-recept?

24 stycznia 2019 08:16

Wdrożony na Litwie w 2015 r. system elektronicznych recept często zawodzi i pacjenci nie mogą przez to odebrać lekarstwa. Większość leków, bo aż 85%, jest przepisywanych i wydawanych tą drogą.

Apteki ciągle zmagają się z nowymi zasadami realizowania i potwierdzania zleceń na wyroby medyczne (fot. Shutterstock)
W 2019 r. na Litwie planowane jest wdrożenie całkowitego systemu e-recept (fot. Shutterstock)

Jak powiedziała dla „Kuriera Wileńskiego” farmaceutka Irena Smetanina, system e-recept jest bardzo wygodny dla wszystkich zainteresowanych, ale dość często zdarzają się problemy w systemie. Raz na dwa tygodnie system nie działa.

Wygoda i bezpieczeństwo

E-recepty pozwalają uniknąć połączeń kilku leków, które wywołują niebezpieczne interakcje. Ponadto system automatycznie sprawdzi zażywane i nowo przepisane leki oraz ryzyko wzajemnego oddziaływania pomiędzy nimi. Poinformuje także lekarza, jeżeli ich zażywanie może być szkodliwe. Jak tłumaczy wiceminister opieki zdrowotnej Kristina Garuolienė, już połowa litewskich lekarzy wystawia e-recepty. Resort zachęca pozostałych, by jak najszybciej również zaczęli to robić.

REKLAMA

Farmaceuci również docenili wygodę. Nie muszą głowić się nad zaszyfrowaną odręcznie napisaną receptą, skraca się czas wydawania leku. Ważne jest też to, że jeżeli w e-recepcie zdarzy się błąd, farmaceuta telefonicznie może skontaktować się z lekarzem i wyjaśnić od razu nieścisłości. Pacjent nie musi więc ponownie zwracać się do lekarza, a potem do apteki.

REKLAMA

Pacjenci na swoim profilu na portalu e.sveikata mogą sprawdzić, jakie leki zostały im przepisane oraz jak mają je zażywać. Aby odebrać lek, muszą tylko okazać dowód osobisty, a farmaceuta znajdzie w systemie receptę.

Błędy systemu

Minusem systemu elektronicznych recept jest to, że dość często szwankuje. Pacjenci skarżą się wówczas na to, że nie mogą odebrać leku na receptę z apteki i muszą szukać innej lub przyjść po lek w innym czasie.

Zdarzyło się też, że e-recepta wydana przez lekarza była zapisana z błędem i musiała wrócić do przychodni po poprawioną receptę. Co więcej, elektroniczny system nie pozwolił skorygować błędu, dlatego lekarka wypisała poprawioną, ale już papierową receptę.

System e-recept będzie dotyczył nie tylko leków refundowanych, ale też wszystkich leków wydawanych na receptę. W 2019 r. planowane jest wdrożenie całkowitego systemu e-recept.

REKLAMA

Źródło: IK/kurierwilenski.lt

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

10 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

od początku roku nie widziałam jeszcze e recepty....ale myślę, że u nas będzie podobnie
U nas lekarze z pobliskiej przychodni zapowiedzieli, że nie planują wystawiania e-recept wcześniej niż będzie to konieczne;)
spokojnie pojawią sie na pewno, teraz masz czas zeby na spokojnie obyć się z DRRem
To na Ukrainie tez maja w-recepty? Będzie można je kiedyś realizować u nas? Czy już można? Niezle bo to by może ułatwiło rozczulanie.
Nie wiem skąd mi się ta Ukraina wzięła. Przegrzanie umysłu chyba jakieś ;)
Nie wiem jak na Ukrainie, ale tam nieco wyżej nad Białorusią, konkretnie na Litwie, od 2015 roku już lekarze wystawiają e-recepty :) Póki co te ukraińskie, papierowe, nie zauważyłam, aby były specjalnie rozczulające, chociaż nad niektórymi to się płakać chce :(
Nic nie jest niezawodne Myślę ze początki i u nas będą ciężkie. Komputery już zwalniają, a na razie ie ma e-recept, tylko sama wysyłka
Początki będą ciężkie jak w każdej zmianie, ale wyjdzie to nam i pacjentom na dobre.
85%. A nie całościowa likwidacja recept papierowych. To rozumiem.

Powiązane artykuły

The Complete Idiot’s Guide to e-recepta (E-recepta dla opornych) The Complete Idiot’s Guide to e-recepta (E-recepta dla opornych)

W dobrze zaprojektowanym systemie e-recepty jakiekolwiek błędy formalne na receptach nie powinny się...

Jak wygląda prawidłowy zapis ilości środka odurzającego na e-recepcie? Jak wygląda prawidłowy zapis ilości środka odurzającego na e-recepcie?

Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska publikuje na swojej stronie wyjaśnienie dotyczące prawidłowego zap...

Miesiąc z obowiązkową e-receptą – najwięcej otrzymali ich seniorzy Miesiąc z obowiązkową e-receptą – najwięcej otrzymali ich seniorzy

W styczniu 2020 roku e-recepta zastąpiła papierową receptę. W pierwszym miesiącu obowiązywania wysta...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz