REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Mammobus pod apteką nie stanowi jej reklamy?

29 stycznia 2019 10:08

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny umorzył w całości postępowanie w sprawie podejrzenia złamania zakazu reklamy przez jedną z aptek. Miała ona organizować badania mammograficzne i informować o tym mieszkańców za pomocą ulotek.

Zdaniem firmy adres apteki stanowił jedynie informację o lokalizacji mammobusa (fot. Shutterstock)
Zdaniem firmy adres apteki stanowił jedynie informację o lokalizacji mammobusa (fot. Shutterstock)

Na plakatach oraz w ulotkach rozsyłanych do mieszkańców jednego ze śląskich miast, informowano o organizacji bezpłatnych badań mammograficznych. Jako miejsce przeprowadzania badań wskazywano adres w jednej z aptek. W rezultacie okręgowa izba aptekarska złożyła wniosek o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem złamania w tej sytuacji zakazu reklamy aptek (art. 94a Prawa farmaceutycznego). Wskazywała ona, że wykorzystywanie badań mammograficznych do promocji i reklamy apteki nie powinno mieć miejsca.

Śląski WIF wszczął postępowanie administracyjnego w tej sprawie. Urzędnicy przeanalizowali m.in. treść ulotek, które były kolportowane do mieszkańców. Stanowiły one zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne. Zamieszczono w nich tekst: „Badanie odbędzie się (…). (wtorek) (…) Apteka (…)”

REKLAMA

W trakcie postępowania spółka, do której należała apteka, kategorycznie zaprzeczała by organizowała w aptece jakiekolwiek badania mammograficzne. Jednocześnie wskazała inną firmę, jako adresata pytań o badania oraz treść ulotek. Śląski WIF zwrócił się więc do niej z wnioskiem o wyjaśnienia.

REKLAMA

Adres apteki, jako lokalizacja mammobusa

Firma wyjaśniła, że badania te wykonywano w pomieszczeniach mobilnych, w tzw. mammobusie. Adres apteki posłużył jedynie za miejsce lokalizacji mammobusu. Został wskazany w materiałach informacyjnych, jako miejsce pozwalające pacjentkom na identyfikację stacjonowania pojazdu.

– Wykonanie badania było natomiast nieodpłatne i w żaden sposób nie było powiązane z faktem korzystania z usług apteki. Pacjentki nie miały potrzeby, w trakcie badań, wchodzenia do pomieszczeń apteki. W czasie wykonywania badań nie prowadzono żadnych czynności o charakterze informacyjnym, ani tym bardziej reklamowym dotyczących działalności apteki – wyjaśniał organizator badania.

Firma wskazywała też, że miejsce gdzie parkowano mammobus jest miejscem publicznym (parking) i należy do gminy. Działania firmy miały charakter prozdrowotny, a jego jedynym celem było rozpowszechnianie informacji o bezpłatnych badaniach i realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w świetle zgromadzonego materiału dowodowego stwierdził, że brak jest dowodów, potwierdzających prowadzenie reklamy apteki. W rezultacie w związku ze stwierdzeniem bezprzedmiotowości postępowania, zostało ono umorzone w całości.

REKLAMA

Sygn. akt DNA.8523.40.2017

reklama.40.2017.2018.06.29 decyzja umorzenie w calosci — SKAN

 

Źródło: ŁW/Śląski WIF

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Parking z mammobusem bardzo trudno zlokalizować, a aptekę, nawet jak jej nie widać, już łatwiej :)
Chociaż szczytny cel- przymknęłabym oko , bo promocja zdrowia wg. mnie też należy i do nas.
Kto szuka dziury w całym to znajdzie. Akcja jak najbardziej na tak.
jeśli jakieś życie zostało dzięki tej akcji uratowane to warto było mimo tych zawirowań....
ciekawa interpretacja, bo aż na usta sie ciśnie, ze jednak było to ustawione (to znaczy apteka na pewno była jakoś zaangażowana), ale mimo wszystko cieszę się, z takiego obrotu sprawy, bo w końcu to jest tez nasza misja, nie można w każdym działaniu prozdrowotnym zaraz dopatrywać sie złych intencji.

Powiązane artykuły

Opieka farmaceutyczna jako reklama apteki? Jest kara… Opieka farmaceutyczna jako reklama apteki? Jest kara…

"Wielkie otwarcie, przyjdź i sprawdź super promocje! Skorzystaj z opieki farmaceutycznej" - tak jedn...

„Rządzie, nie ulegaj presji korporacji aptekarskiej” – apelują przedsiębiorcy „Rządzie, nie ulegaj presji korporacji aptekarskiej” – apelują przedsiębiorcy

Z projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego skierowanego pod obrady rządu zniknął zapis umożliwiaj...

Wysoka kara dla franczyzy aptecznej za naruszenie zakazu reklamy… Wysoka kara dla franczyzy aptecznej za naruszenie zakazu reklamy…

Właściciel franczyzy będzie musiał zapłacić 50 000 zł - maksymalną karę finansową przewidzianą przep...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz