REKLAMA
Magazyn mgr.farm

MZ nie zaakceptowało 9 propozycji cen leku Diaprel

10 lipca 2019 12:30

Firma Servier wydała oświadczenie dotyczące decyzji Ministerstwa Zdrowia o usunięciu z dniem 1 lipca leku Diaprel MR 60 mg z listy leków refundowanych. Dobrą wiadomością jest to, że cena leku wzrosła tylko nieznacznie.

Polski koncern lekowy zagwarantuje stałość dostarczania najpotrzebniejszych leków (fot. Shutterstock).
Diaprel MR 60 mg w opakowaniach 30 tabletkowych nie jest refundowany od 1 lipca (fot. Shutterstock)

Diaprel MR 60 mg w opakowaniach 30 tabletkowych nie jest refundowany od 1 lipca 2019 r. (czytaj więcej: Od dzisiaj Diaprel bez refundacji. Co zamiast niego?). Diaprel MR 30 mg w opakowaniach 60 tabletkowych jest refundowany z odpłatnością wynoszącą 19,54 zł. Jest on również obecny na liście „S” (czytaj również: Leki oryginalne i ich odpowiedniki – czy są tak samo skuteczne i bezpieczne?).

Konsekwencje braku refundacji

Konsekwencją decyzji Ministerstwa Zdrowia o usunięciu Diaprelu MR 60 mg z wykazu leków refundowanych jest istotny wzrost ceny leku dla pacjentów. Do 30 czerwca koszt jednego opakowania leku wynosił 19,79 zł. Usunięcie Diaprelu MR 60 mg z listy refundacyjnej prowadzi do wzrostu ceny leku nawet o 50%.

REKLAMA

„Wynika to z braku refundacji i większych marż hurtowych oraz aptecznych stosowanych w przypadku leków nie znajdujących się na liście refundacyjnej” – czytamy w oświadczeniu. W tej sytuacji firma Servier podjęła zdecydowane kroki w celu zminimalizowania negatywnego wpływu tej decyzji resortu na dostęp pacjentów do terapii.

REKLAMA

Niska cena priorytetem

Bezwzględnym priorytetem firmy jest to, by pacjenci otrzymali lek w cenie przez nich akceptowalnej. Dlatego Servier utrzymał obniżkę ceny leku na poziomie zbliżonym do tej zaoferowanej Ministerstwu Zdrowia w procesie negocjacji. Dzięki tej decyzji, nawet pomimo braku refundacji, cena leku Diaprel MR 60 mg kształtuje się obecnie na poziomie od 19,00–24,99 zł.

Obecność Diaprelu MR 30 mg na liście leków refundowanych jest opcją dla tych, którzy chcieliby kontynuować terapię refundowanym lekiem, także tych korzystających z listy „S”. Ponadto firma zamierza robić wszystko, aby zabezpieczyć chorych przed perturbacjami związanymi z usunięciem przez resort zdrowia Diaprelu MR 60 mg i zapewnić im kontynuację leczenia tym lekiem.

MZ odrzuciło wszystkie propozycje

Jak twierdzi Servier, w toku negocjacji z MZ, których przedmiotem było przedłużenie decyzji refundacyjnej dla Diaprelu MR 60 mg, firma przedłożyła aż 9 propozycji cenowych. Ostatnia z nich pozwoliłaby na istotną redukcję ceny Diaprelu o 17%, tj. o 3,40 zł. Niestety ministerstwo odrzuciło każdą z ofert producenta i usunęło lek z listy refundacyjnej (czytaj więcej: Uwaga! Jest nowy wykaz leków refundowanych od 1 lipca). Decyzja o usunięciu Diaprelu MR 60 mg przenosi pełne koszty terapii na pacjenta i skutkuje natychmiastowym wzrostem ceny leku w aptece.

Jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji cena leku Diaprel MR 60 mg była niższa od średniej ceny europejskiej o 30% i niższa od ceny w krajach o podobnym PKB. „Jednocześnie zaproponowana przez firmę, kilkunastoprocentowa redukcja ceny była 3-krotnie większa niż średnia obniżka dla wszystkich leków zawierających tę samą substancję czynną – gliklazyd, podczas ostatniej rundy renegocjacji zakończonej w grudniu 2018 roku”. – dodał Servier.

REKLAMA

Źródło: IK/servier.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Będzie podwyżka cen urzędowych leków refundowanych? Najlepszy sposób na nielegalny wywóz… Będzie podwyżka cen urzędowych leków refundowanych? Najlepszy sposób na nielegalny wywóz…

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przyznał niedawno, że dane jakich gromadzenie umożliwia syste...

Uzależnienie od chińskich substancji czynnych już wychodzi nam bokiem… Uzależnienie od chińskich substancji czynnych już wychodzi nam bokiem…

Od pewnego czasu borykamy się z brakiem leków aptekach. I to tych podstawowych, takich jak Euthyrox ...

Krzysztof Kopeć: Polacy chcą się leczyć krajowymi lekami Krzysztof Kopeć: Polacy chcą się leczyć krajowymi lekami

O tym, jak polityka, biznes i… patriotyzm wpływają na dostępność leków w polskich aptekach, rozmawia...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz