REKLAMA
czw. 23 maja 2024, 09:30

NFZ wprowadza zmiany do wniosku o udział w pilotażu tabletki dzień „po”

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza zmiany w treści wniosku o udział aptek w pilotażu tabletki dzień “po”. Jedna ze zmian ma ułatwiać rozliczanie usług prowadzonych w ramach pilotażu. NFZ zastrzega, że do 1 czerwca br. dopuszcza możliwość złożenia przez apteki wniosku według pierwotnego wzoru.

NFZ wprowadza zmiany do wniosku o udział w pilotażu tabletki dzień "po" (fot. shutterstock.com)
NFZ wprowadza zmiany do wniosku o udział w pilotażu tabletki dzień "po" (fot. shutterstock.com)

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie, w którym zmienia treść załączników do wniosku o udział w programie pilotażowym dotyczącym zdrowia reprodukcyjnego. Zmiany wprowadzone przez NFZ mają charakter techniczny i sprostowujący. Ich celem jest doprecyzowanie treści wniosku oraz ułatwienie dokonywania rozliczeń aptek z Funduszem. 

NFZ: zmiany mają doprecyzować treść wniosku

Jedną ze zmian, jaką wprowadza NFZ jest poprawa oczywistej pomyłki pisarskiej, jaka pojawiła się w załączniku 1 do wniosku: 

– następuje zamiana z: „programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego” na: „programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego” oraz na doprecyzowaniu treści wniosku – możemy przeczytać w uzasadnieniu

NFZ wskazuje również, że poprawie uległ układ graficzny informacji zamieszczonych w oświadczeniach w zakresie realizacji obowiązku zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO. Zmiana polega na dokonaniu podziału na dwa osobne punkty w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku. 

Ponadto, dokonano także zmiany w określeniu wartości punktowej jednostki rozliczeniowej w katalogu produktów rozliczeniowych. Jej celem jest dostosowanie się do wymogów systemu informatycznego. Dzięki tej zmianie jednostka przygotowująca sprawozdanie z wykonanych usług (tj. apteka) będzie mogła bez problemu dokonać rozliczenia z Funduszem. 

Wprowadzono okres przejściowy

Zgodnie z komunikatem przedstawionym przez NFZ, dla powyższych zmian wprowadzono okres przejściowy: 

– Do 1 czerwca 2024 r. dopuszcza się złożenie wniosku sporządzonego według wzoru określonego w zarządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia – możemy przeczytać w komunikacie

Jednocześnie NFZ zaznacza, że wnioski złożone przed dniem wejścia w życie nowego zarządzenia (tj. przed 22.05.2024 r.) stosuje się przepisy nadane poprzednim zarządzeniem. 

Źródło: NIA/MB

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]