REKLAMA
śr. 10 lutego 2021, 15:20

NIA pyta Ministerstwo Zdrowia o zasady postępowania ze szczepionkami z ARM

Naczelna Izba Aptekarska wystosowała do Ministra Macieja Miłkowskiego dokument dotyczący zasad postępowania z produktami leczniczymi (Veklura, RoActemra) i szczepionkami (przeciw grypie i COVID-19) otrzymywanymi z Agencji Rezerw Materiałowych.

Obecnie realizowane w aptekach szczepienie to prawdziwy tor przeszkód i barier (fot. Shutterstock)
Naczelna Rada Aptekarska wzywa więc do pilnego zajęcia i ujednolicenia stanowiska w sprawie wszystkich wyżej wymienionych zagadnień (fot. Shutterstock).

Nawiązując do pism z 18 listopada i 16 grudnia 2020 roku, w których to samorząd aptekarski miał zwrócić się z prośbą o pilną weryfikację dokumentu dostawy produktów leczniczych otrzymywanych z Agencji Rezerw Materiałowych, a dostarczanych za pośrednictwem dystrybutorów oraz o jednoznaczne określenie zasad ich przyjmowania i księgowania – a więc ze względu na brak odpowiedzi na wskazaną korespondencję, Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, zwróciła się do Ministra z prośbą o odpowiedź na zadane w tych dokumentach pytania.

Pisma, o których mowa, miały dotyczyć procedury dostaw leku Veklury oraz występowania szeregu niejasności, które wiążą się z księgowaniem oraz wyceną dostaw.

Ministerstwo Zdrowia miało w ostatnim czasie opublikować następujące komunikaty:

1) „Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie bezpłatnych szczepionek dla personelu medycznego i osób 75+” z dnia 20.11.2020 r., w którym zawarta jest informacja, że szczepionki podlegają obowiązkowemu raportowaniu do ZSMOPL (co niesie za sobą konieczność wprowadzenia ich na stan księgowy aptek szpitalnych);

2) „Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 21.01.2021 r.”, w którym zawarta jest informacja, że właścicielem szczepionek przeciw COVID-19 jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Zdrowia i w związku z powyższym szpitale nie powinny i nie mogą wprowadzać omawianych szczepionek na stan księgowy placówki jako swoją własność w ramach otrzymanej darowizny;

3) „Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie szczepionek przeciw Covid-19″ z dnia 26.01.2021 r., w którym podtrzymana jest informacja, że właścicielem szczepionki jest Skarb Państwa.

Ze względu na brak jednoznacznych zasad postępowania w przypadku produktów leczniczych (Veklury, Roactemra) oraz szczepionek (przeciw grypie i przeciw COVID-19) otrzymywanych z Agencji Rezerw Materiałowych, świadczeniodawcy mają przyjmować indywidualnie tryb postępowania ze wskazanymi produktami – jest to wypadkowa ustaleń pomiędzy dyrekcją podmiotu, głównym księgowym i kierownikiem apteki szpitalnej.

Jednak według Naczelnej Izby Aptekarskiej, sposób postępowania powinien być jednakowy w przypadku wszystkich świadczeniodawców, “zwłaszcza w kontekście brzmienia art. 65 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 944) oraz – w stosunku do produktów immunologicznych – art. 18a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845)”.

Dlatego też, Naczelna Rada Aptekarska, prosi o pilną odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy produkty lecznicze otrzymywane z Agencji Rezerw Materiałowych powinny być wprowadzane na stan apteki lub działu farmacji?

Jeśli tak – prosimy o podanie wartości pojedynczego opakowania. Jeśli cena podana będzie w euro jaki kurs euro należy uwzględnić w wyliczeniach ? Uprzejmie prosimy, aby podczas formułowania odpowiedzi uwzględnić regulacje z obszaru finansowo – księgowego, a w szczególności uregulowania ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351), ponieważ obszar ten jest przyczyną wielu wątpliwości interpretacyjnych.

  1. Czy produkty immunologiczne – szczepionki otrzymywane z Agencji powinny być wprowadzane na stan apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej?
  2. Czy w związku z brzmieniem art. 65 ust. 1b ustawy – Prawo farmaceutyczne, produkty lecznicze oraz produkty immunologiczne podlegają obowiązkowi sprawozdawczości w systemie ZSMOPL, jak również – czy w odniesieniu do tych produktów występuje obowiązek weryfikacji autentyczności określony w Dyrektywie 2011/62/UE i rozporządzeniu Delegowanym Komisji 2016/161?

Trzeba też zaznaczyć, że w przypadku braku przyjęcia produktów na stan apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej, nie ma możliwości, by ująć te produkty w raportach generowanych do ZSMOPL.

Naczelna Rada Aptekarska wzywa więc do pilnego zajęcia i ujednolicenia stanowiska w sprawie wszystkich wyżej wymienionych zagadnień.

AM/katowice.oia.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]