REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nielegalne leki na potencję – ich sprzedaż nie jest wolna od podatku

22 maja 2019 14:40
lek

Naczelny Sąd Administracyjny 26 kwietnia 2019 r. oddalił skargę kasacyjną mężczyzny, który nielegalnie sprzedawał leki na potencję. Uznał, że musi on ponieść odpowiedzialność karną oraz zapłacić VAT od sprzedaży tych preparatów.

Oskarżony przez cały 2010 rok sprzedawał nielegalnie przez Internet środki na potencję (fot. Shutterstock)
Oskarżony przez cały 2010 rok sprzedawał nielegalnie przez Internet środki na potencję (fot. Shutterstock)

Oskarżony przez cały 2010 rok sprzedawał nielegalnie przez Internet środki na potencję (czytaj również: Przemyśl: nielegalne leki na potencję). W związku z tym w 2015 roku Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił wysokość zobowiązania dla mężczyzny w podatku od towarów i usług w okresie od marca do grudnia 2010 r. Ten zaskarżył decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ale sąd ją oddalił.

Nielegalna, ale odpłatna dostawa

Zdaniem organu podatkowego działalność polegająca na sprzedaży przez Internet środków farmaceutycznych na potencję stanowiła działalność gospodarczą, która polegała na odpłatnej dostawie towarów na terytorium kraju, pomimo niezachowania warunków oraz form określonych przepisami prawa.

REKLAMA

Uznano, że środki oferowane przez mężczyznę mogłyby być przedmiotem legalnego obrotu rynkowego, gdyby dochował warunków formalnych dotyczących dopuszczenia do obrotu i sprzedaży na podstawie recept. Takie stanowisko podtrzymał również Wojewódzki Sąd Administracyjny (czytaj również: Leki na potencję nielegalnie sprzedawane w Dzierżoniowie).

REKLAMA

Skarga kasacyjna oddalona

Mężczyzna złożył skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego (czytaj również: Sprzedawał nielegalnie leki na potencję). Pełnomocnik skarżącego zarzucił WSA naruszenie prawa materialnego. Jego zdaniem sąd bezpodstawnie uznał, że mężczyzna dokonał sprzedaży jakichkolwiek środków na potencję. A jeśli już, to nie kwalifikowały się do sprzedaży, ponieważ nie były prawnie dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, a tym samym byłby to czyn bezwzględnie zabroniony.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wniósł o jej oddalenie oraz o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Naczelny Sąd Administracyjny nie uwzględnił skargi kasacyjnej, gdyż uznał, że była ona niezasadna, i oddalił ją.

Ustawa o podatku od towarów i usług

Istota sprawy sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy w okolicznościach prowadzenia przez skarżącego działalności gospodarczej w zakresie handlu za pośrednictwem Internetu podrobionymi i niedopuszczonymi do obrotu na terytorium kraju środkami na potencję znajdzie zastosowanie ustawa o podatku od towarów i usług.

Przepisów ustawy nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Normę tę należy interpretować z uwzględnieniem unormowań dyrektywy 2006/112/WE i orzecznictwa TSUE, a także NSA. Zgodnie z tymi wytycznymi dla opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie jest istotna nielegalność danej transakcji, lecz to, jak taka transakcja rzutuje na realizację zasady neutralności VAT. Przede wszystkim w aspekcie konkurencyjności (czytaj również: Tabletki na potencję – przemyt w Medyce).

REKLAMA

– Z orzeczeń tych wynika, że systemowi VAT nie podlegają jedynie takie czynności nielegalne, które nie mają wpływu na konkurencyjność w legalnym sektorze obrotu takimi samymi towarami i usługami. Jeżeli natomiast istnieje legalny rynek obrotu danymi towarami lub usługami, nielegalny nimi obrót, który ma wpływ, z uwagi na konkurencyjność, na rynek legalny, nie może pozostawać poza obrotem komercyjnym i nie podlegać opodatkowaniu VAT – uzasadnił NSA.

To mógłby być legalny obrót

Skarżący obracał nielegalnymi preparatami stosowanymi na zaburzenia erekcji u mężczyzn, które nie są dopuszczone do obrotu na terenie Polski. Mogą one być przedmiotem legalnego obrotu, ale tylko na podstawie recepty lekarskiej w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych oraz powinny posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Nie wolno ich sprzedawać poza aptekami, w tym wysyłkowo (czytaj również: Nielegalne leki szły w świat z okolic Łodzi).

– Skoro więc środki oferowane przez skarżącego mogłyby być przedmiotem legalnego obrotu rynkowego, gdyby tylko dochował warunków formalnych dotyczących dopuszczenia do obrotu i sprzedaży na podstawie recept, należy objąć podatkiem od towarów i usług sprzedaż tych środków, mimo, że była dokonywana niezgodnie z prawem – dodał sąd.

Nie ma znaczenia, że czyn był karalny

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że nie zasługuje na uwzględnienie argumentacja skarżącego, że skoro popełnił czyn karalny, należy uznać, że były to czynności, które nie mogły być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Czyn zabroniony w aspekcie prawa karnego nie jest tożsamy z czynnością, która nie mogła być przedmiotem prawnie skutecznej umowy na gruncie prawa podatkowego. Skarżący sprzedawał środki, których nie były dopuszczone do obrotu, więc popełnił czyn zabroniony, karalny.

Jednak z uwagi na to, że możliwa jest legalna sprzedaż tych środków po spełnieniu określonych warunków, nie można uznać że są to czynności, które nie mogły być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Dlatego tutaj znajduje zastosowanie ustawa o podatku od towarów i usług.

Naczelny Sąd Administracyjny doszedł do przekonania, że nie doszło do błędnej wykładni wskazanych w skardze kasacyjnej przepisów prawa materialnego. Zatem NSA oddalił skargę i dodatkowo zasądził na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kwotę 5400 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Źródło: IK/orzeczenia.nsa.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

URPL ostrzega – tocilizumab może uszkadzać wątrobę URPL ostrzega – tocilizumab może uszkadzać wątrobę

Jak poinformowała firma Roche, u pacjentów leczonych tocilizumabem zaobserwowano przypadki ciężkiego...

NHS: Farmaceuci będą mieli wpływ na bezpieczeństwo lekowe NHS: Farmaceuci będą mieli wpływ na bezpieczeństwo lekowe

Brytyjska służba zdrowia chce szkolić farmaceutów, by brali czynny udział we wspólnym podejmowaniu d...

Euthyrox ma pojawić się do końca czerwca Euthyrox ma pojawić się do końca czerwca

Firma Merck poinformowała Naczelną Izbę Aptekarską, że do końca czerwca w polskich aptekach ma pojaw...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz