REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Niemcy: studenci farmacji organizują pomoc dla aptek

25 marca 2020 09:57

W związku z postępującą epidemią koronawirusa, niemieccy studenci farmacji postanowili wesprzeć placówki apteczne.

W niewielkim niemieckim mieście Schwelm, apteki z własnej inicjatywy poszerzyły godziny otwarcia i same zorganizowały niedzielne dyżury(fot. Shutterstock).
Federacja skupiająca niemieckich studentów farmacji, Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland (BPhD) wzywa ich jednak do tego, by czas ten wykorzystali, pomagając placówkom aptecznym(fot. Shutterstock).

Ze względu na to, że wykłady odbywają się przez Internet, a zajęcia praktyczne w ogóle odwołano, wielu studentów udało się z powrotem do swoich rodzin. Federacja skupiająca niemieckich studentów farmacji, Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland (BPhD) wzywa ich jednak do tego, by czas ten wykorzystali, pomagając placówkom aptecznym.

Wsparcie dla zespołów aptecznych

– Apteki jawią się w dzisiejszych kryzysowych czasach jako podstawowa część systemu opieki zdrowotnej i służą często jako pierwszy punkt informacji dla zdezorientowanych pacjentów i pacjentek – donosi BPhD. A jednak, mają one też swoje ograniczenia, ponieważ personel kurczy się, z powodów zdrowotnych lub wskutek brakującej opieki nad dziećmi. I tu właśnie, tak, jak tylko to potrafią, chcą wkroczyć na pomoc studenci farmacji (czytaj też: Wielka Brytania: studenci na pomoc farmaceutom).

REKLAMA

– Jako przyszli pracownicy służby zdrowia, nie chcemy zostać bezczynnie w domu w sytuacji, w której możemy w sposób sensowny odciążyć apteki i ich pracowników – deklaruje Laura Weiß, przewodnicząca BPhD. – Osoby studiujące mogą, w zależności od tego, na jakim etapie studiów się znajdują, pomóc w wielu obszarach, takich jak sporządzanie receptur, zarządzanie towarem czy dostawa.

REKLAMA

Specjalna strona

BPhD uruchomiło specjalną stronę internetową, która pozwoli na wzajemne odnalezienie się aptek i studentów. Placówki mogą więc krótko opisać pole działalności oraz potrzebne wymagania, takie jak na przykład posiadanie prawo jazdy, niezbędne w obszarze dostaw. Następnie, po stronie studenta jest już znalezienie pobliskiej apteki, a także skontaktowanie się z nią. Trzeba tu jednak podkreślić, że ze względu na to, że studenci porozjeżdżali się do swoich domów w różnych częściach kraju, na pomoc mogą liczyć nie tylko apteki z dużych uniwersyteckich miast, ale także te z mniejszych miejscowości (Łódzcy studenci farmacji będą wspierać apteki).

Potrzebna umowa

Akcja przygotowana przez studentów farmacji, znalazła poparcie Związku Zawodowego Aptekarzy Adexa, który oddał do dyspozycji studentów przykładowy wzór umowy o pracę. Jak zaznacza BPhD, „studenci nie mogą pomagać aptekom bez podpisanej oficjalnej umowy o pracę, ponieważ tylko wtedy obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa od wykonywanych czynności”. Co więcej, BPhD podkreśla również, że osobiste bezpieczeństwo powinno mieć pierwszeństwo, i odradza pomoc w aptece „tym studentom, którzy zaliczają się do grupy osób, u których według Instytutu Roberta Kocha, istnieje podwyższone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby”.

AM/pharmazeutische-zeitung.de

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Burzliwa sytuacja na estońskim rynku aptecznym Burzliwa sytuacja na estońskim rynku aptecznym

1 kwietnia to data, po której wszystkie apteki w Estonii będą już musiały być kontrolowane przez far...

Dzięki farmaceutom zatrzymano oszusta. Fałszywą receptę kupił przez internet… Dzięki farmaceutom zatrzymano oszusta. Fałszywą receptę kupił przez internet…

Tarnogórscy policjanci zatrzymali 33-latka podejrzanego o sfałszowanie recept, które chciał zrealizo...

WAŻNE: Materiały dla farmaceutów w sprawie koronawirusa WAŻNE: Materiały dla farmaceutów w sprawie koronawirusa

Naczelna Izba Aptekarska przekazuje materiały dla farmaceutów dotyczące koronawirusa. Są wśród nich ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz