REKLAMA
Magazyn mgr.farm

NSA: nie wolno reklamować leków, bo nie są zwykłym towarem rynkowym

29 stycznia 2019 07:54

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt: II GSK 1584/18) uznał, że reklamy leków i aptek nie można uznać za działalność jednoznacznie nakierowaną na dobro pacjentów. Apteki muszą uważać na swoje działania marketingowe.

W ulotce reklamowej drogerii, kolportowanej do skrzynek pocztowych, znalazły się cztery wyroby medyczne. (fot. Shutterstock)
GIF uznał, że apteka naruszała zakaz reklamy prowadząc m.in. kolportaż gazetek reklamowych (fot. Shutterstock)

Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał spółce, czyli właścicielowi apteki, zaprzestania reklamy apteki oraz nałożył na nią 20 000 zł kary. Reklama ta polegała na udziale w programie lojalnościowym oraz podejmowaniu działań marketingowych polegających na kolportażu gazety reklamowej.

Program lojalnościowy to reklama

GIF odwołał się do art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Zgodnie z tym przepisem zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. W przepisie zaznaczono, że nie jest reklamą informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.

REKLAMA

Organ stwierdził, że program lojalnościowy, w którym uczestniczy ukarana spółka, narusza prawo. Stanowi on zachętę do kupna produktów w konkretnej aptece, w której pacjent otrzymuje kartę oznaczoną logo apteki. Program ten ma na celu zwiększenie obrotu apteki poprzez pozyskanie grupy lojalnych klientów korzystających z jej usług z uwagi na oferowane rabaty.

REKLAMA

Sąd przyznał rację GIF

Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ale ten ją oddalił. W uzasadnieniu wyroku sąd zwrócił uwagę, że wyrażona w art. 22 konstytucji zasada swobody działalności gospodarczej może zostać ograniczona ustawą. Przykładem takiego ograniczenia jest właśnie ustawa – Prawo farmaceutyczne.

WSA przychylił się do opinii, że działanie spółki było formą reklamy apteki. Miało ono na celu poinformowanie klientów o korzystnej ofercie obowiązującej w aptece oraz zachęcić do skorzystania z jej usług i wyróżnienie na tle konkurencji. To nie było, jak twierdził właściciel apteki, realizowanie tylko obowiązku informowania o cenach produktu. W konkluzji WSA stwierdził, że uczestnictwo apteki w programie lojalnościowym było jej reklamą. Wiąże się to z nakazaniem zaprzestania prowadzenia reklamy oraz nałożeniem kary pieniężnej.

Ograniczenie swobody świadczenia usług

Spółka nie dała za wygraną i złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zarzuciła błędne rozumienie art. 94 ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego. Zgodnie z nim każda informacja mająca jakikolwiek związek z działalnością apteki lub podmiotu prowadzącego aptekę, a niebędąca informacją o lokalizacji lub godzinach otwarcia apteki, to reklama i jest niedozwolona. Natomiast zgodnie z prawidłową wykładnią tego przepisu za reklamę należy uznać tylko takie działanie, które ma na celu, wyłącznie lub przede wszystkim, zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub skorzystania z określonych usług.

Drugi zarzut dotyczył błędnego przyjęcia, iż za niedozwoloną reklamę apteki należy uznać każdą skierowaną do publicznej wiadomości informację dotyczącą działalności apteki, która nie jest informacją o lokalizacji lub godzinach otwarcia apteki. Interpretowany w tak szeroki sposób art. 94a § 1 i 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne jest sprzeczny z ustanowionymi mocą art. 35 i 56 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej zasadami swobody przepływu towarów oraz swobody świadczenia usług.

REKLAMA

Ochrona zdrowia ludzkiego

Naczelny Sąd Administracyjny nie uwzględnił skargi kasacyjnej. Sąd odwołał się do swojego wyroku z 25 sierpnia 2016 r. (sygn. akt II GSK 550/15). Wskazał, że przepisy Prawa farmaceutycznego zakazujące reklamy aptek ograniczają swobodę działalności gospodarczej w dopuszczalnej przez konstytucję formie i zakresie. W pojęciu ważnego interesu publicznego, o którym mowa w art. 22 konstytucji, mieści się bowiem ochrona zdrowia ludzkiego.

Ta zaś może doznać uszczerbku nie tylko z powodu braku dostatecznego dostępu do leków, ale również wtedy, gdy dostęp do leków jest zbyt łatwy, prowadzący w rezultacie do ich nadużywania. Do tego prowadzi zaś sugestywna reklama zarówno leków, jak i aptek. Inaczej mówiąc, leki nie są zwykłym towarem rynkowym. Obrót nimi musi być reglamentowany przez państwo. Prowadzący taką działalność nie mogą korzystać z pełni wolności gospodarczej.

Źródło: IK/Rzeczpospolita.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

7 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

nawet moje 7 letnie dziecko któregoś dnia stwierdziło Mamo w telewizji wszystkie reklamy dotyczą leków.....
Faktycznie takich reklam jest coraz wiecej, co czasem juz po prostu mnie drażni
Dlaczego te nasze biedne dzieci mają od małego wiedzieć co to jest erekcja, konar, pochwa- na mnie te reklamy działają jak płachta na byka.
Dokładnie. Nie wszystkie dzieci już smacznie śpią po godzinie 22 ;)
konar to przynajmniej w lesie znajdą z innymi to już gorzej
A czemu zatem WCIĄŻ dozwolona jest nieograniczona praktycznie reklama leków, supli i wyrobów medycznych??? Skoro konstytucja mówi o ochronie zdrowia ludzkiego i możliwości ograniczenia w tym przypadku swobody gospodarczej. Reklamy są manipulacja, przepisy i "dobre praktyki" (ha ha) - , nawet te są obchodzone baaaardzo zrecznie. Nie wspominając już o wyrobach medycznych reklamowanych przez "lekarzy" i"farmaceutow" z informacją, że LECZĄ. Do tego firma kogucik otwiera garaż, produkuje pseudosuple, a nawet wyroby medyczne (szczególnie te klasy I, gdzie nawet nie jest wymagany nadzór jednostki notyfikowanej, a więc tylko odpowiedzialnośc producenta..), reklamuje i nich, do internetu i do Apteki.
Był też przez bardzo dluuugi czas dostępny wyrób medyczny - ampułki z solą fizjologiczna i też z hipertonicznym roztworem NaCl. Były wyrobami med klasy I, a więc zero udziału jednostki w ocenie i nadzorze nad tymi produktami (był sam znak CE, bez numeru ID jednostki)!!!! Czyli tylko odpowiedzialnośc producenta, jak zwykłe suole. A ampułki były do inhalacji! Również dla malutkich dzieci!! Gdzie farmakopea wymaga konkretnej chociażby czystości mikrobiologicznej. Gdzie tu ochrona zdrowia?

Powiązane artykuły

Sieć aptek ukarana za rozsyłanie newslettera z promocjami Sieć aptek ukarana za rozsyłanie newslettera z promocjami

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę w wysokości 30 000 zł na sieć aptek, k...

Gmina musi zapłacić dużą karę, za udział aptek w „Karcie Seniora” Gmina musi zapłacić dużą karę, za udział aptek w „Karcie Seniora”

Czy apteki mogą brać udział w programach prospołecznych? Jedna z decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkie...

10 000 zł kary dla apteki za ulotki 10 000 zł kary dla apteki za ulotki

Właściciel sieci aptek próbował obejść zakaz reklamy, roznosząc do skrzynek pocztowych mieszkańców d...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz