REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Obawy dotyczące medycznej marihuany – czy zasili czarny rynek?

21 marca 2019 14:04

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, wprowadzenie medycznej marihuany do obrotu zostało źle przygotowane. Zdaniem ekspertów obecnie dostępny susz z konopi bardziej nadaje się dla narkomanów niż dla pacjentów.

Spectrum Cannabis złożył wniosek o rejestrację drugiego rodzaju suszu, który zawiera 10% THC i 9% CBD (fot. Shutterstock)
Wychodzą różne nieprawidłowości związane z wprowadzeniem an rynek medycznej marihuany (fot. Shutterstock)

W tej kontrowersyjnej sprawie wypowiadają sami zainteresowani, jak np. Dorota Gudaniec (czytaj więcej: Medyczna marihuana już do kupienia w Białymstoku). Aktywnie walczyła o wprowadzenie konopi leczniczych i jest matką pierwszego w Polsce pacjenta leczonego legalnie w ten sposób. Mówi, że nikt nie nadzoruje jakości produktów i tego, komu są w rzeczywistości oferowane. Ponadto wiele sklepów z konopiami leczniczymi działa online. Dzięki temu nieletni mają do nich łatwy dostęp.

Lekarze i farmaceuci nieprzygotowani

Również aptekarze przyznają, że zupełnie nie są przygotowani do obchodzenia się z medyczną marihuaną. Produkt trafił do aptek, ale większość farmaceutów nie została przeszkolona z tego, jak go wydawać. Kłopot mają też lekarze, ponieważ muszą wydać preparat każdemu, kto przyniesie receptę. Mogą jedynie sprawdzić, czy nie jest fałszywa. Jednak nie weryfikują, czy na pewno została wydana w celach leczniczych (czytaj więcej: Podkarpacie: medyczna marihuana dostępna, szkolenia potrzebne).

REKLAMA

DGP zwraca uwagę, że zgodnie z prawem marihuanę może przepisać każdy lekarz z wyjątkiem weterynarza i to w każdym wskazaniu. To lekarz ustala dawkowanie. Nie byłoby może problemu, gdyby nie to, że na polski rynek trafił preparat o najwyższym możliwym stężeniu THC (19%). Zdaniem części lekarzy nie nadaje się on dla wielu chorych, którzy od lat czekali i walczyli o legalny oraz tani dostęp do leczenia marihuaną.

REKLAMA

Nie ma listy chorób

Największym zagrożeniem jest to, że nikt w ogóle nie monitoruje leku. Nie wymagają tego przepisy, które wprowadziły możliwość terapii marihuaną. Nie ma też ulotki, jak przy tradycyjnych lekach, która ostrzega przed skutkami ubocznymi, mówi o sposobie dawkowania i informacji, w jakich chorobach należy ją stosować.

Na niedoskonałości wskazuje też Michał Kidawa z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jego zdaniem regulacja powinna określać listę chorób, przy leczeniu których można stosować konopie. – Zostawiono to w gestii lekarzy. Dlatego to na nich spoczywa duża odpowiedzialność, do kogo trafi taki produkt i w jakim stężeniu – dodaje Kidawa. Jak na razie Biuro nie miało sygnałów o nieprawidłowościach, ale nowe przepisy działają krótko.

Sprzedaż pustych pudełek na Allegro

Zagrożenie pojawienia się leczniczych konopi na czarnym rynku wychwyciło Allegro. Z jego platformy zniknęły niedawno oferty opakowań po medycznej marihuanie. Jak tłumaczył w rozmowie z DGP Michał Bonarowski z działu PR Allegro, przyjęto założenie, że sprzedaż takich pustych opakowań może służyć do działań, które mogą naruszać obowiązujące przepisy. Otóż rozwinął się rynek handlu pustymi oryginalnymi pudełkami po leczniczej marihuanie. W serwisie zaczęły się pojawiać oferty ich sprzedaży za kilkadziesiąt złotych (czytaj więcej: W internecie kwitnie handel pudełkami po medycznej marihuanie).

Allegro otrzymało sygnały od klientów serwisu, którzy uważali, że pudełka będą wykorzystywane do „legalizowania” marihuany kupowanej na czarnym rynku. Po jej zapakowaniu do takiego pudełka, policja będzie miała problem z ustaleniem, czy chodzi faktycznie o produkt leczniczy, czy kupowany w celach rekreacyjnych.

REKLAMA

Źródło: IK/DGP

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Policja nie uwierzyła, że to medyczna marihuana… Policja nie uwierzyła, że to medyczna marihuana…

23-letni mężczyzna, który choruje na zaburzenia lękowo-depresyjne, został zatrzymany przez policję. ...

Konopna edukacja, czyli nowe wyzwanie przed farmaceutami Konopna edukacja, czyli nowe wyzwanie przed farmaceutami

Jeszcze żaden z leków wprowadzanych na polski rynek nie budził tyle emocji co medyczne konopie. Na i...

Kto robi „biznes” wykorzystując medyczną marihuanę? Kto robi „biznes” wykorzystując medyczną marihuanę?

Dorota Gudaniec była twarzą walki o zalegalizowanie medycznej marihuany - mama chłopca z padaczką, k...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz