REKLAMA
czw. 16 maja 2019, 09:20

Od 1 czerwca nowe zasady kontroli NFZ w aptekach. Co się zmienia?

Już od 1 czerwca zaczną obowiązywać nowe przepisy, wprowadzone nowelizacją z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dotyczą one m.in. Korpusu Kontrolerskiego w Narodowym Funduszu Zdrowia…

Prawidłowe dane mają wpływ na prowadzenie zgodnie z prawem obrotu produktami leczniczymi (fot. Shutterstock)
W przypadku przewidywanych naruszeń powyżej 10 000 zł lub kontroli recept elektronicznych podmiot będzie mógł być powiadamiany o kontroli najpóźniej w dniu jej przeprowadzenia (fot. Shutterstock)

Nowe przepisy, w zakresie dotyczącym m.in. aptek, zaczną obowiązywać już 1 czerwca br. Czy jest się czego obawiać? Okazuje się, że wspomniana nowelizacja poprzez wprowadzenie do treści ustawy specjalnego działu, dotyczącego kontroli, zmienia zasady ich przeprowadzania.

– Uprawnienia kontrolne Funduszu zostały przeniesione z poziomu dyrektora oddziału na poziom prezesa Funduszu. Pracownicy działów kontroli w oddziałach stali się pracownikami Departamentu Kontroli centrali. Powołany został tzw. korpus kontrolerski, skupiający tylko osoby z wyższym wykształceniem, które pozytywnie przejdą egzamin kwalifikacyjny (do tej pory kontrolerzy nie byli objęci specjalnymi regulacjami). Przysługiwać im będzie status funkcjonariuszy publicznych i związana z tym ochrona podczas wykonywania czynności służbowych – pisze Konrad Okurowski, w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM.

Wskazuje on, że unifikacja procesu kontroli wszystkich podmiotów, a także pracy samych urzędników, ma zagwarantować podniesienie standardów i wyeliminowanie potencjalnych patologii (czytaj więcej: Kontrole w aptekach na nowych zasadach).

– Zakończenie procesu kontroli będzie dokumentowane jedynie wystąpieniem pokontrolnym, które obejmie zarówno ustalenie stanu faktycznego, ocenę działalności, jak i ewentualne zalecenia pokontrolne lub sankcje. Spodziewane jest z tego tytułu skrócenie czasu kontroli, a co za tym idzie kontroli będzie więcej. Ponadto wykorzystanie komunikacji elektronicznej i wynikająca z tego minimalizacja papierowego obiegu dokumentów dodatkowo uproszczą, przyspieszą oraz zminimalizują koszty kontroli – pisze ekspert.

Nowelizacja wprowadziła też przepisy dotyczące konfliktu interesów. Kontroler nie będzie mógł zatrudnić się w skontrolowanym podmiocie przez 2 lata od daty wydania wystąpienia pokontrolnego. Dotyczy to również obecnych pracowników, z tym że ten czas trwa do końca 2019 r. Jednocześnie magister farmacji pracując w NFZ, zgodnie z nowymi przepisami, nadal wykonuje zawód farmaceuty. W rezultacie nie musi przechodzić przeszkolenia, kiedy zdecyduje się wrócić do pracy w aptece.

Co zmieni się w kontroli z punktu widzenia apteki?

To, kiedy apteka zostanie zawiadomiona o zbliżającej się wizycie kontrolera, będzie zależeć od analizy spodziewanych skutków kontroli. W przypadku przewidywanych naruszeń powyżej 10 000 zł lub kontroli recept elektronicznych podmiot będzie powiadamiany najpóźniej w dniu kontroli.

– Innymi słowy najpierw otrzymamy e-mail o wszczęciu kontroli, a później wystąpienie pokontrolne. W pozostałych przypadkach zawiadomienie będzie następowało z 7-dniowym wyprzedzeniem. Z kolei sytuacje zagrożenia życia lub zdrowia oraz przeciwdziałanie popełnieniu przestępstwa czy zabezpieczenie dowodów jego popełnienia sprawiają, że kontrola może być przeprowadzona bez zawiadomienia – pisze Konrad Okurowski.

W konsekwencji zmian organizacyjnych działu kontroli została skrócona też pokontrolna ścieżka odwoławcza. Kontroler wyda wystąpienie pokontrolne najpóźniej po 14 dniach, a apteka będzie miała tyle samo czasu na złożenie zażalenia. Zażalenia i zastrzeżenia będą składane do prezesa Funduszu, za pośrednictwem kontrolującej aptekę komórki organizacyjnej. Decyzja prezesa, wydana także w terminie 14 dni, będzie, tak jak obecnie, ostateczna.

– Po raz pierwszy określono tzw. próg bagatelności, czyli kwotę, poniżej której NFZ nie będzie pobierać lub dochodzić należności. Będzie to jednorazowo 500 zł lub w ujęciu rocznym 2000 zł (limit zeruje się na początku nowego roku kalendarzowego). Jak widać, jest to dodatkowa premia dla sumiennych i motywacja dla pozostałych aptek. Po przekroczeniu tej drugiej wartości prezes będzie dochodził należności w następnym roku. Co ciekawe, kwoty te będą polegały corocznej waloryzacji, z uwzględnieniem inflacji – czytamy w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM.

 

>> Więcej w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM <<

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]