REKLAMA
czw. 12 października 2023, 08:01

Od 1 listopada ważna zmiana dotycząca bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży

Wiele zmian w zasadach realizacji recept czeka pacjentów i apteki od 1 listopada. Jedna z nich dotyczy bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży. Ministerstwo chciało wprowadzić ją już dwa lata temu. Zmiana wprowadzono teraz w dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Nadchodzą istotne zmiany dotyczące bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży. Od 1 listopada recepta z uprawnieniem "C" będzie ważna tylko miesiąc (fot. Shutterstock)
Nadchodzą istotne zmiany dotyczące bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży. Od 1 listopada recepta z uprawnieniem "C" będzie ważna tylko miesiąc (fot. Shutterstock)

Od 1 września 2020 r. razem z listą leków refundowanych, publikowana jest lista leków bezpłatnych dla kobiet w ciąży. Aktualnie znajduje się na niej około 400 preparatów. Aby pacjentka mogła otrzymać bezpłatne leki, na recepcie musi znaleźć się kod uprawnienia dodatkowego „C”.  Do otrzymania bezpłatnych leków niezbędne jest oczywiście stwierdzenie ciąży. Może jednak tego dokonać tylko:

  • lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
  • lekarz będący w trakcie odbywania specjalizacji z dziedziny położnictwa i ginekologii,
  • Położna Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ),
  • położna wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej.

Bezpłatnie leki przysługują kobietom od momentu stwierdzenia ciąży do 15 dni po planowanym terminie porodu wskazanym w zaświadczeniu wydanym przez wymienionych wyżej lekarzy i położne. Oczywiście nie znaczy to, że lekarz o innej specjalizacji nie może wystawić recepty na bezpłatne leki dla kobiety ciężarnej. Może to zrobić, ale jedynie na podstawie wspomnianego zaświadczenia.

Warto podkreślić, że aktualnie lekarz może wystawić „receptę roczną” na tego typu leki. To jednak już wkrótce się zmieni…

Recepta ważna tylko miesiąc

Od 1 listopada recepta na bezpłatne leki dla kobiety w ciąży, będzie musiała być zrealizowana w ciągu miesiąca od dnia jej wystawienia lub oznaczonej na recepcie daty realizacji „od dnia”. Taka zmiana w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, znalazła się w dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej i wchodzi w życie z początkiem listopada.

W praktyce oznacza to, że pacjentka z uprawnieniem „C” będzie mieć tylko miesiąc, na jej zrealizowanie. Po tym czasie, leki ze zniżką nie będą jej przysługiwać. Lekarz nie będzie miał więc możliwości wystawienia pacjentce recepty rocznej z uprawnieniem „C”.

Dokładne brzmienie zmian dotyczących bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży i połogu.
Dokładne brzmienie zmian dotyczących bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży i połogu.

Co istotne Ministerstwo Zdrowia planowało tę zmianę już dwa lata temu. Znalazła się ona w pierwotnej wersji dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Polega ona na nadaniu nowego brzmienia art. 43b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepis ten aktualnie mówi, że podstawą bezpłatnego wydania leku z apteki lub punktu aptecznego kobietom w ciąży jest recepta wystawiona przez lekarza lub położną, którzy stwierdzili ciążę lub innego lekarza – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną, o którzy stwierdzili ciążę.

Ministerstwo uzupełniło ten zapis o wskazanie, że „ta recepta może zostać zrealizowana bezpłatnie w terminie miesiąca od dnia jej wystawienia albo od naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia””.

6 tygodni dłużej

Kolejna istotna zmiana w kontekście bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży dotyczy także objęcia programem pacjentek w okresie połogu. Ta zmiana teoretycznie również będzie obowiązywać od 1 listopada. W praktyce jednak wykaz leków bezpłatnych dla kobiet w ciąży i połogu, ogłoszony najpóźniej 31 grudnia 2023 r. – wraz z nowym wykazem leków refundowanych.

Dokładne brzmienie zmian dotyczących bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży i połogu.
Dokładne brzmienie zmian dotyczących bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży i połogu.

Uwzględnienie okresu połogu oznacza, że bezpłatne leki będą przysługiwać kobietom w ciąży przez 6 tygodni dłużej. O tyle wydłużona zostanie też ważność zaświadczenia o ciąży, wydawana przez lekarza lub położną stwierdzających ciążę. Zgodnie z ustawą będzie ono ważne „przez okres ciąży i połogu, jednak nie dłużej niż przez 6 tygodni po upływie 15 dni od planowanej daty porodu wskazanej w tym zaświadczeniu”.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Czy ustawa definiuje miesiąc?