Około 3500 refundowanych recept pro auctore lub pro familie wystawili farmaceuci w ciągu pierwszego miesiąca od uruchomienia takiej funkcjonalności w aplikacji gabinet.gov.pl. A to było niecałe 18 pro...
Osoby uprawnione do wystawiania recept nie muszą już umieszczać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. To efekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która weszła w ż...
Czy jeśli pielęgniarka umieści na swojej recepcie lek o kategorii OTC dla Honorowego Zasłużonego Dawcy Krwi, to apteka powinna wydać go ze zniżką? Okazuje się, że wiodący program apteczny blokuje możl...
Od kwietnia farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu uzyskali uprawnienie do wystawiania refundowanych recept pro auctore i pro familiae. Znowelizowane przepisy mogą budzić wątpliwości, co do z...
Niniejszy felieton nie powstał, aby straszyć dorosłych i wykształconych aptekarzy. To są moje prywatne opinie, napisane na podstawie nowych przepisów, doświadczenia życiowego i samorządowego oraz subi...
Weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% otrzymali prawo do bezpłatnych leków w ramach uprawnienia IB (Inwalida Wojenny). Do czasu wydania im now...
W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami ministerstwo zdrowia wyjaśnia, że od 1 kwietnia 2020 roku farmaceuta ma możliwość wystawienia dwóch rodzajów recept: recepty farmaceutycznej lu...
Skarga jednego z posłów na "przestępstwa" aptekarzy do Premiera i zbliżający się termin wejścia nowych sposobów karania aptek, to bez wątpienia najgorętsze tematy minionego tygodnia. O czym jeszcze dy...
Telemedycyna i e-recepta na dobre zagościły w naszej pracy. Pośród wielu nowelizacji przepisów, które mają umożliwić sprawniejszą opiekę nad zdrowiem Polaków, otrzymaliśmy dość nieoczekiwany prezent. ...
Ze wstępnych informacji Niemieckiego Zrzeszenia Farmaceutów (DAV) wynika, że liczba zrealizowanych w aptekach recept zmalała w kwietniu o 15,2%. Również w porównaniu z poprzednim miesiącem, wydatki GK...