REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Od 1 stycznia 2022 r. nowa cena leku recepturowego w aptece

czw. 30 grudnia 2021, 08:01

Od 1 stycznia w aptekach trzeba będzie zapłacić więcej za lek recepturowy. Podwyżka ceny związana jest ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. Wzrosną również wysokości opłat za wydanie i zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki.

Wiele więc wskazuje na to, że zapisy o zmianach w recepturze aptecznej, zostały wykreślone z jednego projektu nowelizacji ustawy i przeniesione do innego (fot. Shutterstock)
Wysokość odpłatności za lek recepturowy systematycznie rośnie od kilku lat. 12 lat temu wynosiła ona 5 zł (fot. Shutterstock)

Już we wrześniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., które będzie obowiązywać od 1 stycznia. Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. na poziomie 3010 zł.  Aktualnie wynosi ono jeszcze 2800 zł.  Podwyżka będzie miała szerokie konsekwencje dla całej gospodarki, ale też wpłynie na apteki i ceny leków. Od 1 stycznia farmaceuci będą od pacjentów pobierać wyższą opłatę za lek recepturowy.

Opłata za lek recepturowy – 15,10 zł

Przypomnijmy, że wysokość odpłatności za lek recepturowy wyliczana jest na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy o refundacji leków. Mówi on, że: odpłatność ryczałtowa […] wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.

REKLAMA

Jeśli zatem od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie wyniesie 3 010 zł, to ryczałt za lek recepturowy wzrośnie do 15,10 zł (15,05 zł zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku). Obecnie pacjenci płacą 14 zł.

REKLAMA

Wysokość odpłatności za lek recepturowy systematycznie rośnie od kilku lat. 12 lat temu wynosiła ona 5 zł. Od tego czasu wzrosła ponad trzykrotnie, co pokazuje poniższy wykres.

©MGR.FARM
©MGR.FARM

Wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki – 15 050 zł

Od wysokości wynagrodzenia minimalnego zależne są także opłaty związane z wydawaniem lub zmianami w zezwoleniach na prowadzenie apteki. Zgodnie z art. 105 ustawy prawo farmaceutyczne „za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki pobierana jest opłata w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”. Obecnie opłata ta wynosi 14 000,00 zł. Od 1 stycznia 2020 roku może zatem wynieść 15 050,00 zł (czytaj również: Koszty wynagrodzeń wzrosły w 70 proc. aptek. Jak to się ma do ich rentowności?).

Zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki – 3 010 zł

Z kolei za zmianę zezwolenia, jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas ograniczony lub przeniesienie, o który mowa w art. 104a Prawa farmaceutycznego przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki, pobiera się opłatę w wysokości 20% opłaty za wydanie zezwolenia. Obecnie opłata ta wynosi 2 800,00 zł. Od przyszłego roku wzrośnie ona zatem do 3 010,00 zł (czytaj również: Przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki nie może abstrahować od warunków jego udzielenia).

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szkoda że pensje nie rosną tak jak cena leku recepturowego, który kilka lat temu kosztował kilka złotych.