REKLAMA
pon. 9 maja 2022, 14:11

Od 30 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące specjalizacji farmaceutów

Minister Zdrowia wydał nowe Rozporządzenie dotyczące uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów. Co zakładają nowe przepisy i co z poprzednio obowiązującym Rozporządzeniem?

Podczas szkolenia omawiano złożoną problematykę przestępstw na rynku farmaceutycznym (fot. Shutterstock)
Co zmieni się w zasadach uzyskiwania przez farmaceutów specjalizacji? (fot. Shutterstock)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów weszło w życie 30 kwietnia 2022 r. („Rozporządzenie z 2022 r.”). Nowe przepisy Rozporządzenia z 2022 r. poprzedzone były przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2017 r. i utraciły moc 17 kwietnia 2022 r. Stało się tak na podstawie art. 94 pkt 1 Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.

Jakie zmiany przynosi nowe Rozporządzenie?

Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego będzie teraz możliwe w dziedzinach farmacji takich jak:

 1. analityka farmaceutyczna (kod specjalizacji 013);
 2. farmacja apteczna (kod specjalizacji 010);
 3. farmacja kliniczna (kod specjalizacji 017);
 4. farmacja przemysłowa (kod specjalizacji 012);
 5. farmacja szpitalna (kod specjalizacji 011);
 6. farmakologia (kod specjalizacji 018);
 7. radiofarmacja (kod specjalizacji 007);
 8. toksykologia (kod specjalizacji 014).

Co ciekawe, w poprzednio obowiązującym Rozporządzeniu z 2017 r. było 10 pozycji. Obecnie jest tylko 8, bo usunięto bromatologię (kod specjalizacji 015) oraz lek roślinny (kod specjalizacji 016).

W przypadku tych dziedzin farmacji, które nie zostały usunięte, numery kodów pozostały bez zmian.

Kolejna zmiana wiąże się z specjalnościami, w których można uzyskać tytuł specjalisty. Została wprowadzona Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia z 2022 r. i różni się od poprzedniej wersji. Obecnie wygląda następująco:

 1. analityka farmaceutyczna – analityka farmaceutyczna;
 2. farmacja apteczna – farmacja apteczna, farmacja kliniczna, farmacja szpitalna;
 3. farmakologia i zielarstwo – farmakologia;
 4. farmakologia – farmakologia;
 5. toksykologia – toksykologia

Jakie inne zmiany wprowadzono za pomocą nowego rozporządzenia?

Kolejną zmianę stanowi wykreślenie przepisów dotyczących danych o elektronicznej karcie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego („EKS”). Były tam podstawowe informacje o farmaceucie i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego.

Wykreślono część informacji o trybie działania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej („PKE”).

Przypomnijmy, że zgodnie z poprzednio obowiązującym Rozporządzeniem, PKE działało przez Zespoły Egzaminacyjne, którymi kierował przewodniczący.

Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego wynosiła 400 zł za posiedzenie, a członka Zespołu Egzaminacyjnego 200 zł za posiedzenie. Zmieniono wiele kwestii w zakresie przeprowadzenia egzaminu, zadań komisji oraz dyplomu PESF, ale w tym zakresie są to zmiany głównie porządkowe. Dla zdających nie mają większego znaczenia.

Dużą zmianę stanowi dodanie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego (załącznik nr 3 do Rozporządzenia z 2022 r.). Ma to związek z postępowaniem konkursowym, uregulowanym w  art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 • staż pracy w zawodzie farmaceuty w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku wykonywania zawodu farmaceuty na podstawie innej niż stosunek pracy – równoważnika etatu – 1 punkt za każdy rok pracy;
 • posiadanie stopnia doktora – 10 punktów;
 • posiadanie stopnia doktora habilitowanego – 12 punktów;
 • posiadanie tytułu profesora – 14 punktów;
 • dokonywanie publikacji z zakresu farmacji określonych w nowym Rozporządzeniu (od 1 do 3 punktów).

Zgodnie z przepisami, do odbycia szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się wnioskodawców, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

Ostatnią zmianą jest opracowanie  graficzne wzoru dyplomu z niebieską ramką, gdzie pośrodku znaleźć można napis: ,,uzyskał/uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie …….”. Właśnie tego życzymy wszystkim zdającym, którzy czytają ten artykuł i przygotowują się do zdawania egzaminu.

Autor: r. pr. Diana Głogowska-Bąk

©MGR.FARM


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]