REKLAMA
wt. 6 lipca 2021, 14:15

Opieka farmaceutyczna w aptekach dopiero za… kilkadziesiąt miesięcy?

Eksperci kancelarii Domański Zakrzewski Palinka pochylili się nad zagadnieniem opieki farmaceutycznej, opisanym w ustawie o zawodzie farmaceuty oraz aktualnych zapowiedziach resortu zdrowia. Wskazują, jak wiele jeszcze jest do zrobienia, by przegląd lekowy mógł pojawić się w pierwszej aptece.

Celem projektu badawczego jest poddanie ewaluacji usługi Nowy Lek, która pomoże pacjentom zrozumieć korzyści wynikające z przyjmowania statyn (fot. Shutterstock)
Zdaniem eksportów aby zapewnić maksymalną efektywność opieki farmaceutycznej, uzasadnione jest także rozszerzenie asortymentu, który może być sprzedawany przez aptekę na odległość (fot. Shutterstock)

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty przewidziała wprowadzenie w Polsce opieki farmaceutycznej. Ma ona być świadczeniem zdrowotnym, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem, lekarzem oraz innymi przedstawicielami zawodów medycznych, ma czuwać nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii pacjentów. W praktyce jednak na razie jeszcze ona nie funkcjonuje. Szczegóły planu wdrożenia opieki farmaceutycznej w polskich aptekach był przedmiotem interpelacji poselskiej nr 23831, skierowanej do Ministra Zdrowia. Eksperci kancelarii DZP przyjrzeli się odpowiedzi na nią… (czytaj również: MZ: Pilotaż „przeglądu lekowego” w aptekach razem z testami EDM…)

– Zdaniem Wiceministra, wprowadzenie efektywnego systemu opieki farmaceutycznej w aptekach wymaga przede wszystkim opracowania i wdrożenia odpowiednich przepisów prawnych, które pozwolą już od samego początku sprawić, że opieka farmaceutyczna będzie procesem udokumentowanym w formie elektronicznej. Dzięki temu tworzona przez farmaceutę dokumentacja stanie się częścią (elektronicznej) dokumentacji medycznej pacjenta (EDM), co jest niezbędne do prowadzenia m.in. racjonalnej farmakoterapii – wskazuje DZP.

EDM ma zapewnić przepływ informacji między lekarzem a farmaceutą, umożliwić rozliczanie usług opieki farmaceutycznej, a w dalszej perspektywie – pozwolić na ocenę efektywności danych usług z zakresu opieki farmaceutycznej. Wiceminister wskazał, że prowadzone są procesy legislacyjne w tym zakresie. Możemy się zatem spodziewać, że praktyczne wdrożenie opieki farmaceutycznej będzie poprzedzone zmianami w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej i techniczną integracja systemów, tak, by możliwe było zapisywanie oraz odczytywanie przez farmaceutów danych medycznych z EDM.

Pilotaż „Przeglądu lekowego”

We wspomnianej odpowiedzi na interpelację, wiceminister Miłkowski wskazał, że trwają prace legislacyjne nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia pilotażu usługi Przeglądu Lekowego. W tym też przepisów umożliwiających stosowanie opieki farmaceutycznej w praktyce. Opracowywany jest także harmonogram pilotażu. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, pilotaż będzie skierowany głównie do pacjentów obciążonych wielolekowością, a ocena efektywności tej usługi, ukierunkowana zostanie na wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych poprzez współpracę pacjenta, lekarza i farmaceuty w tym zebranie wywiadu terapeutycznego od pacjenta (czytaj również: Pacjenci będą wybierać apteki kierując się uprawnieniami posiadanymi przez farmaceutów).

– Wiceminister wskazuje przeprowadzenie pilotażu w zakresie usługi „Przegląd lekowy” posłuży do opracowania terminu i harmonogramu wprowadzania pozostałych usług opieki farmaceutycznej wskazanych w Raporcie. Ponadto zbierane informacje zwrotne dotyczące przebiegu pilotażu i przydatności stosowanych wzorów dokumentacji medycznej, w późniejszym okresie mogą posłużyć do wdrożenia pozostałych usług opieki farmaceutycznej – wskazują eksperci DZP.

Skąd finansowanie?

Jednocześnie prowadzone są obecnie rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące zabezpieczenia środków na finansowanie pilotażu, a także – w późniejszym okresie – wybranych usług farmaceutycznych wykonywanych w ramach opieki farmaceutycznej.

– Kierunek działań jakie podejmuje Ministerstwo Zdrowia w tym zakresie zmierza do tego, aby świadczenia opieki farmaceutycznej mogły zostać włączone do katalogu tzw. zakresów świadczeń gwarantowanych i mogły być finansowane z budżetu NFZ na podstawie umowy z farmaceutami (lub – jak zakładamy – podmiotami prowadzącymi apteki) – czytamy na blogu DZP.

Zdaniem ekspertów to rozwiązanie należy ocenić pozytywnie. Ich zdaniem kwestia przyjęcia odpowiednich rozwiązań w zakresie finansowania opieki farmaceutycznej niewątpliwie pozostaje jednym z najważniejszych aspektów wdrożenia opieki farmaceutycznej (czytaj również: Poseł pyta kiedy zacznie funkcjonować opieka farmaceutyczna?).

– Przerzucanie kosztów świadczenia opieki farmaceutycznej na apteki lub samych pacjentów, prowadziłoby bowiem do hamowania rozwoju opieki farmaceutycznej oraz znacznego ograniczenia jej dostępności. Z uwagi na powyższe, aby uczynić opiekę farmaceutyczną jak najbardziej dostępną i w pełni wykorzystać potencjał nowych rozwiązań, najkorzystniejszym byłoby ujęcie opieki farmaceutycznej w koszyku świadczeń gwarantowanych, zgodnie z planami MZ – piszą eksperci.

Jakie jeszcze zmiany są potrzebne?

Zdaniem kancelarii Domański Zakrzewski Palinka wprowadzenie opieki farmaceutycznej będzie wymagać także szeregu innych zmian w prawie, o których nie wspomniano w odpowiedzi na interpelację.

– Świadczenie usług opieki farmaceutycznej wymaga bowiem umożliwienia farmaceutom podejmowania komunikacji z pacjentem, wykraczającej poza lokal apteki, podczas gdy dzisiaj takie działania są interpretowane przez inspektoraty farmaceutyczne jako zakazana reklama apteki. Ponadto, aby zapewnić efektywną komunikację, należałoby umożliwić farmaceutom kontakt z pacjentami i lekarzami za pomocą nowoczesnych narzędzi, np. aplikacji mobilnych, których funkcjonowanie w aptekach obecnie również zawiera, zdaniem WIF-ów, pierwiastek zachęcający do zakupów w aptece. Konieczne jest zatem wyłączenie czynności związanych ze świadczeniem opieki farmaceutycznej z zakresu art. 94a prawa farmaceutycznego – czytamy na blogu.

Zdaniem eksportów aby zapewnić maksymalną efektywność opieki farmaceutycznej, uzasadnione jest także rozszerzenie asortymentu, który może być sprzedawany przez aptekę na odległość. Obecnie bowiem z dostawą do domu mogą kupić jedynie leki sprzedawane bez recepty (i to nie wszystkie). Nie mają zaś możliwości zakupu wysyłkowego produktów leczniczych wydawanych na receptę, refundowanych wyrobów medycznych czy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Implementacja opieki farmaceutycznej powinna zatem iść w parze z nowelizacją art. 68 ust. 3 prawa farmaceutycznego (czytaj również: GIF o szczepieniach w aptekach, opiece farmaceutycznej i ustawie o zawodzie farmaceuty).

– Niewątpliwie konieczne będzie także dookreślenie wymogów dla lokalów aptek, w których ma być świadczona opieka farmaceutyczna, uregulowanie zasad odpowiedzialności zawodowej farmaceutów za ewentualne błędy w świadczeniu opieki farmaceutycznej oraz inne zmiany, o których pisaliśmy na naszym blogu w poprzednich artykułach o opiece farmaceutycznej – piszą eksperci DZP.

Jednocześnie wskazują, że zarówno farmaceuci, przedsiębiorcy apteczni jak i pacjenci z niecierpliwością oczekują wdrożenia opieki farmaceutycznej w polskich aptekach.

– Jak wynika z odpowiedzi Wiceministra na interpelację, na jej całkowitą implementację będziemy musieli jednak jeszcze poczekać. Zważywszy, że sam pilotaż Przeglądu Lekowego ma trwać rok, spodziewamy się, że opieka farmaceutyczna jako gwarantowane świadczenie zdrowotne może być dostępna w aptekach dopiero za kilkanaście (lub kilkadziesiąt…) miesięcy – podsumowują.

Źródło: ŁW/DZP

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]